Екологічне виховання та навчання

Система підвищення екологічної кваліфікації в Донбасі

        Динамізм сучасного екологічного та соціально-економічного розвитку Донецької області пред’являє більш високі і багато в чому якісно нові вимоги до компетентності і професіоналізму кадрів, формування керівних працівників і державних службовців нового типу, здатних швидко адаптуватись до умов ринку з врахуванням потреб охорони довкілля. Тому гостро постало питання про необхідність для спеціалістів постійної професійної базової підготовки і подальшої посадової і кваліфікаційної перепідготовки. Для вирішення цього питання у Донецькій області створена та з 1995 року досить успішно функціонує система підвищення екологічної кваліфікації на базі Донецької філії Державного закладу «Державний екологічний інститут Мiнiстеpства охорони навколишнього природного середовища України».
       Робота філії здійснюється за підтримки Донецької обласної державної адміністрації, у  тісному взаємозв’язку і взаємодії з Державним управлінням екології та природних ресурсів  Мінприроди України в Донецькій області. Слід відзначити суттєву методичну допомогу головного інституту – ДЕІ Мінприроди України. 

Вища екологічна освіта в Донбасі

Однією з суттєвих проблем  на шляху сталого розвитку України є підготовка висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми, що накопичуються. Про роль екологічної освіти в сучасному світі, власне кажучи, вперше рішуче заявила Стокгольмська конференція з навколишнього середовища

Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України

        Екологічна наука і освіта – один з головних важелів збалансованого (еколого-безпечного) розвитку, інструмент екологізації людської діяльності, вдосконалення виробництва і природокористування  з врахуванням можливостей біосфери. Високий рівень екологічних знань і науки сьогодні є основним фактором підвищення якості і безпеки життя, збереження і відновлення потенціалу Природи. Інноваційний потенціал екологічної науки і освіти – це стратегічний ресурс всіх компаній, держав, транснаціональних корпорацій. Виявлення і ефективна реалізація потенціалу екологічної науки – запорука еколого-безпечного розвитку будь-якої країни.
       Аналіз зарубіжного досвіду екологізації виробництв на основі нових досягнень екологічної науки, а також фізики, хімії, біології показав, що там цьому питанню приділяють велику увагу і має місце значний успіх. Але жодна з їх моделей через соціально-екологічні умови, які сьогодні панують в Україні, не може бути використана в нашій державі.

Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні

Досягнення спеціаліста міжнародного класу потребує використання досить високих стандартів вищої освіти. Навряд чи хто буде заперечувати, що і раніше підготовка фахівця в Україні мала високий рівень і він здатний був конкурувати з будь-яким зарубіжним спеціалістом, особливо в фундаментальній підготовці.

Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання

Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем, структурно-функціональні властивості екологічних систем, їхню історію формування, еволюцію, корисні для людини функції та можливості їх розумного використання.

Запрошуємо вступати на спеціальність 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

tiz_009_zemlia.gifІнститут екології та екологічної кібернетики Вінницького національного технічного університету запрошує абітурієнтів до вступу на екологічну спеціальність. Форма навчання денна та заочна.

Оновлено екологічну бібліотеку

Запрошуємо відвідати нашу електронну бібліотеку для фахівців-екологів  

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання