Екологічне виховання та навчання

Вища екологічна освіта в Донбасі

Однією з суттєвих проблем  на шляху сталого розвитку України є підготовка висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми, що накопичуються. Про роль екологічної освіти в сучасному світі, власне кажучи, вперше рішуче заявила Стокгольмська конференція з навколишнього середовища

Роль інноваційного потенціалу екологічної освіти і науки в збалансованому розвитку України

        Екологічна наука і освіта – один з головних важелів збалансованого (еколого-безпечного) розвитку, інструмент екологізації людської діяльності, вдосконалення виробництва і природокористування  з врахуванням можливостей біосфери. Високий рівень екологічних знань і науки сьогодні є основним фактором підвищення якості і безпеки життя, збереження і відновлення потенціалу Природи. Інноваційний потенціал екологічної науки і освіти – це стратегічний ресурс всіх компаній, держав, транснаціональних корпорацій. Виявлення і ефективна реалізація потенціалу екологічної науки – запорука еколого-безпечного розвитку будь-якої країни.
       Аналіз зарубіжного досвіду екологізації виробництв на основі нових досягнень екологічної науки, а також фізики, хімії, біології показав, що там цьому питанню приділяють велику увагу і має місце значний успіх. Але жодна з їх моделей через соціально-екологічні умови, які сьогодні панують в Україні, не може бути використана в нашій державі.

Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні

Досягнення спеціаліста міжнародного класу потребує використання досить високих стандартів вищої освіти. Навряд чи хто буде заперечувати, що і раніше підготовка фахівця в Україні мала високий рівень і він здатний був конкурувати з будь-яким зарубіжним спеціалістом, особливо в фундаментальній підготовці.

Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання

Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем, структурно-функціональні властивості екологічних систем, їхню історію формування, еволюцію, корисні для людини функції та можливості їх розумного використання.

Запрошуємо вступати на спеціальність 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

tiz_009_zemlia.gifІнститут екології та екологічної кібернетики Вінницького національного технічного університету запрошує абітурієнтів до вступу на екологічну спеціальність. Форма навчання денна та заочна.

Оновлено екологічну бібліотеку

Запрошуємо відвідати нашу електронну бібліотеку для фахівців-екологів  

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання