ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Електромагнітний смог та життєдіяльність людини

tiz_009_zemlia.gif

Еволюція живої природи, як відомо, проходила у взаємодії з багатьма фізичними факторами, в тім числі і з геомагнітним полем. Однак, науково-технічний прогрес суттєво змінює довкілля, зокрема це стосується електромагнітного фону.

Опыт внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях машиностроительной отрасли Украины

tiz_009_zemlia.gifВ связи с вступлением Украины в ВТО, на машиностроительных предприятиях особую актуальность приобретает внедрение международных стандартов серии ISO 9000 и на их основе – международного стандарта ISO 14001 «Системы экологического менеджмента (СЭМ).

Роль екологічної культури у збалансованому розвитку суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдське життя, історія і культура завжди залежали від природи. Природа впливала на характер світоуяви людей, їх релігії, предметів побуту, засобів виробництва, моралі та мистецтва. Відношення людини і природи постійно були в центрі уваги багатьох наук: історії, філософії, археології, культурології та інших.

Agroеcological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya)

tiz_009_zemlia.gifVolyn Polissya is one of the most picturesque areas. Various natural landscapes – wooden, meadow, marsh, aquatic are united here. Economic development led to the essential changes of natural environment.

Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив

tiz_009_zemlia.gifОбов’язкова умова інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур – раціональне використання агротехнічних прийомів в оптимальні строки відповідно до біологічних вимог рослин. Інтенсивна технологія передбачає підвищення родючості ґрунтів, чергування культур у сівозмінах, впровадження і вирощування високоврожайних сортів, придатних для механізованого збирання, застосування науково обгрунтованих норм мінеральних добрив.

Зони радіоактивного забруднення території Рівненської області

tiz_009_zemlia.gifТериторія Рівненської області зазнає впливу двох видів джерел іонізуючого випромінювання. До першого відносяться два індустріальні об’єкти – Рівненська та Хмельницька АЕС, у зоні впливу яких розташовано ряд населених пунктів області.

Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы

tiz_009_zemlia.gifСуществующая у нас в стране и мире система гигиенического нормирования не решает проблему безопасности биоты экосистем, которая оказывается в зоне влияния радиационных аварий и выпадений. Как показал опыт оценки влияния радионуклидов на биоту в случаях Кыштымской и Чернобыльской аварий, такие заметные влияния имеют место.

Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы

tiz_009_zemlia.gifСуществующая у нас в стране и мире система гигиенического нормирования не решает проблему безопасности биоты экосистем, которая оказывается в зоне влияния радиационных аварий и выпадений. Как показал опыт оценки влияния радионуклидов на биоту в случаях Кыштымской и Чернобыльской аварий, такие заметные влияния имеют место.

Оценка радиационного воздействия природных и техногенных источников на окружающую природную среду и население Украины

tiz_009_zemlia.gifВ структурном отношении территория Украины представляет собой систему генетически связанных блоков, или геоструктурных регионов, отличающихся пространственным расположением, внешней формой, геологическим возрастом, составом горных пород, особенностями рельефа, комплексом полезных ископаемых.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю