Екологічне виховання та навчання

Методологічні основи змісту навчання хімії студентів-екологів

У розвитку сучасної освіти формування системного наукового світогляду набуває особливої актуальності. “Сьогодні неможливо зрозуміти будь-якої проблеми, не співвідносячи її з тим, що відбувається у світі в цілому” – зазначено у публікаціях В.Кременя [4; 5, с. 3]. Нині у вищій школі, що орієнтована на дисциплінарне вивчення і модульну побудову курсів, важко сформувати в студентів цілісне уявлення про навколишній світ. Тільки у деяких провідних навчальних закладах університетського типу, де існують міцні наукові школи, фізико-математичні і гуманітарні факультети можна простежити реалізацію інтегративних процесів через різноманітні форми організації навчання.

Лекції МДУ ім.Ломоносова і МДІМВ з екології, сталого розвитку та відновлюваної енергетики

Лекції МДУ ім.Ломоносова і МДІМВ з екології, сталого розвитку та відновлюваної енергетики
Лекции МГУ им. Ломоносова и МГИМО по экологии, устойчивому развитию и возобновляемой энергетике

Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдина і природа – це одвічний зв’язок ще від біблейської древності і до нинішньої чорнобильської катастрофи, яка позначила трагічним знаком ХХ століття. Саме вона, людина, якщо вона не агресивна, може налагодити гармонійне існування людей і навколишнього середовища.

Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти

tiz_009_zemlia.gifСадово-паркова освіта та проблеми підготовки фахівців потребують істотного вдосконалення [2]. За останні тисячоліття людством накопичено великий досвід у садово-парковому мистецтві.

Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника

tiz_009_zemlia.gifМета цієї статті розглянути взаємозв’язок між екологічною освітою інженерів гірничого профілю, та наслідками гірничої діяльності на природне середовище на прикладі ліквідації шахт Луганської області у м. Краснодоні. Виявити вплив діяльності гірників на стан природного середовища та роль екологізації гірничої освіти.

Використання методів ситуативного навчання у професійній підготовці фахівців з управління екологічною безпекою

tiz_009_zemlia.gifУ наслідок нераціонального та неконтрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткішими стають прикмети екологічної катастрофи. Наукові та технологічні досягнення в різних галузях народного господарства роблять екологічні ситуації все більш катастрофічними.

Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства

tiz_009_zemlia.gifЕкологія – не залежно від епітету: «сучасна» чи «майбутня», «загальна» чи «прикладна», «земна» чи « «космічна», була і є розділом біології, тобто вченням про взаємовідносини живих істот та їх сукупностей (популяцій, угруповань) між собою і середовищем існування, про структурно-функціональні властивості екологічних систем (від консорційних до біосфери), історію їх формування, еволюцію, природну та антропогенну динаміку, корисні функції для людини та можливості їх розумного використання.

Проблеми регіональної екологічної освіти

tiz_009_zemlia.gifВ сучасних соціально-економічних умовах розвитку цивілізації екологічні проблеми набувають глобального характеру. У всьому світі збільшується кількість регіонів екологічної небезпеки. 

Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів

tiz_009_zemlia.gifУ даній роботі було спробувано системувати аспекти розвитку відкритої розробки корисних копалин і обґрунтувати на основі цього перспективні напрямки охорони навколишнього природного середовища з подальшим їх утіленням у життя.

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання