Конкурс науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»

Конкурс науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»

Сортування побутових відходів в гуртожитках

На сьогоднішній день для України в цілому, і для окремих регіонів в тому числі, однією з найболючіших екологічних проблем є накопичення і поводження із відходами, особливо твердими побутовими. Як відомо, найкращим з екологічної точки зору шляхом вирішення проблеми відходів є їх повторне використання. 

Ефективність теплонасосних станцій в Україні: енергетичний, екологічний та економічний аспекти

Представлено аналіз перспектив застосування теплонасосних станцій (ТНС) в Україні з урахуванням наявних джерел низькотемпературної теплоти в регіонах, оцінено масштаби економії енергоресурсів та зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище (зниження викидів вуглекислого газу) у разі впровадження теплонасосних станцій.

Світлодіодні системи освітлення фасадів будівель та дачних територій на сонячних батареях

Сьогодні людство все частіше стикається з проблемою виготовлення  енергії та її раціональним використанням. Енергозберігаючі технології перебувають на стадії революційного розвитку. Революційним проривом є використання для освітлення світлодіодів у поєднанні із живленням від сонячної енергії.

Економія електроенергії шляхом зменшення тепловтрат в котельних відділеннях ТЕЦ

У ХХІ сторіччі людина не може уявити свого життя без електроенергії. В кожному домі повно пристроїв, які потребують електричного струму для своєї роботи. Споживання електроенергії стає дедалі інтенсивнішим, і нагальною стає проблема її економії. Адже затрати на вироблення електричного струму на електростанціях досить суттєві. 

Енергозберігаючі технології освітлення на сучасних підприємствах

Розвиток технічної цивілізації на Землі у ХХ ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. Але збільшення виробництва енергії тягне за собою і збільшення шкідливих викидів що негативно впливає на зовнішнє середовище. Тому пріоритетним завданням сучасної енергетики є збільшення ефективності використання енергії

Питання енергозбереження міського електротранспорту

Питання енергозбереження є одним з найбільш актуальних питань сьогодення. Одним з найбільших споживачів електричної енергії міст часто є підприємства міського електротранспорту. 

Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни

У даній роботі запропоновано метод фізичного очищення промислових пилогазових сумішей від забруднення дисперсною фазою з можливістю повернення частини недовикористаної енергії у технологічний цикл.

Використання над’яскравих світлодіодів в енергозберігаючих технологіях

У даній роботі проаналізовано розвиток світлодіодних технологій як альтернативних джерел освітлення, запропоновано освітлювальний пристрій на над’яскравих світлодіодах з різними кутами розсіювання та блоками керування та живлення.

Subscribe to RSS - Конкурс науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»