Екологічне виховання та навчання

Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства

tiz_009_zemlia.gifЕкологія – не залежно від епітету: «сучасна» чи «майбутня», «загальна» чи «прикладна», «земна» чи « «космічна», була і є розділом біології, тобто вченням про взаємовідносини живих істот та їх сукупностей (популяцій, угруповань) між собою і середовищем існування, про структурно-функціональні властивості екологічних систем (від консорційних до біосфери), історію їх формування, еволюцію, природну та антропогенну динаміку, корисні функції для людини та можливості їх розумного використання.

Проблеми регіональної екологічної освіти

tiz_009_zemlia.gifВ сучасних соціально-економічних умовах розвитку цивілізації екологічні проблеми набувають глобального характеру. У всьому світі збільшується кількість регіонів екологічної небезпеки. 

Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів

tiz_009_zemlia.gifУ даній роботі було спробувано системувати аспекти розвитку відкритої розробки корисних копалин і обґрунтувати на основі цього перспективні напрямки охорони навколишнього природного середовища з подальшим їх утіленням у життя.

Чисельне моделювання струменя відпрацьованих газів від турбореактивного авіаційного двигуна за програмою Fluent 6.3

tiz_009_zemlia.gif Експлуатаційні операції аеропорту суттєво впливають на якість атмосферного повітря (АП) як на території, так і навколо аеропорту. Ця проблема загострюється зі зростанням кількості повітряного транспорту та міжнародних перевезень, а також публічною стурбованістю.

Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища

tiz_009_zemlia.gifБудь-які оцінки стану екосистем і якості середовища існування мають ґрунтуватися на об’єктивних кількісних критеріях, які б уможливлювали порівняння даних характеристик як у часі, так і для різних екосистем даного типу.

Дослідження зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання

tiz_009_zemlia.gif Водні ресурси є найважливішим природним чинником, який визначає розвиток економіки, розміщення продуктивних сил, комфортність життя населення. Залежність суспільства від водних ресурсів зростає, підвищуються вимоги до якості води.

Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи

Розглянуто теоретико-дидактичні протиріччя, які існують в сучасній вищій екологічній освіті. Підходи до розуміння об’єму і предмету екології зводяться до трьох позицій: власне екології(у класичному розумінні), інвайронментології та соціоекології, кожна з яких є самостійною наукою.

Проблеми екологічного руху

tiz_009_zemlia.gifМи є складовою частинкою природи. Але страшенно зарозумілою. В своїх намірах підкорити природу людина далеко не завжди зважує негативні для себе наслідки підкорення, іноді під корінь знищуючи власне підґрунтя.

Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку

В той час, коли органи державної влади не приділяють значної уваги екологічному становищу в країні та не в силі самі вирішити ці питання,  вирішальну та організаційну роль повинна взяти на себе громадськість, тобто ті люди кому небайдуже  майже критичне екологічне становище, в якому ми проживаємо.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання