Закони

Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Цей Закон визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про питну воду та питне водопостачання

      Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про зону надзвичайної екологічної ситуації

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про землеустрій

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про мисливське господарство та полювання

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, регулювання чисельності, використання та відтворення тваринного світу.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про місцеві державні адміністрації

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про меліорацію земель

Цей Закон визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про інформацію

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про державну геологічну службу України

Державна геологічна   служба   України   включає   спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади з геологічноговивчення та використання надр,  державні підприємства, установи та організації,  які організовують  та проводять геологічне вивчення надр,  забезпечують  реалізацію  державної   політики   у   галузі користування  надрами,    здійснюють    планомірне    проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин,  накопичення і зберігання геологічної  інформації  про  надра,  встановлення   кондицій   на мінеральну  сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах,  проведення  наукових  досліджень  у  сфері   геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.
Теми: 
Види законодавства: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Закони