Вища екологічна освіта в Донбасі

Однією з суттєвих проблем  на шляху сталого розвитку України є підготовка висококваліфікованих фахівців-екологів, здатних комплексно вирішувати складні екологічні проблеми, що накопичуються. Про роль екологічної освіти в сучасному світі, власне кажучи, вперше рішуче заявила Стокгольмська конференція з навколишнього середовища
(1972 р.). Це знайшло відображення й у Законі України про охорону навколишнього природного середовища (1991 р.), зокрема, у статті 7 «Освіта і виховання в галузі навколишнього природного середовища». У вищих навчальних закладах Донецької області, яка характеризується найбільшим антропогенним навантаженням на довкілля в Україні, здійснюється підготовка фахівців-екологів за наступними напрямами:
промислової екології (кафедри природоохоронної діяльності, руднотермічних процесів і маловідходних технологій, корисних копалин і екологічної геології, прикладної екології та охорони навколишнього середовища Донецького національного технічного університету);
біоекології (кафедра ботаніки і екології Донецького національного університету);
екологічного менеджменту (кафедра природоохоронної діяльності Донецького національного технічного університету, кафедра екологічного менеджменту Донецького державного університету управління);
комп’ютерного еколого-економічного моніторингу (кафедра комп’ютерних систем моніторингу Донецького національного технічного університету, кафедра фізики нерівновагових процесів, метрології і екології Донецького національного університету).     
       Ці напрями повною мірою охоплюють весь спектр підготовки фахівців-екологів для Донецької області. Для всіх екологічних спеціальностей характерним є високий конкурс серед абітурієнтів під час вступних іспитів, який певним чином гарантує високу якість підготовки. Високий професійний рівень таких викладачів, як професори  Р.Г. Синельщиков, О.З. Глухов, О.Б. Ступін, Б.С. Панов, Г.В. Аверін, В.К. Костенко, В.В. Шаповалов та ін. доповнює гарантії високої якості підготовки. Велику увагу підготовці екологічних кадрів приділяє Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області. За його ініціативи та активній участі була створена у Донецькому державному університеті управління кафедра екологічного менеджменту. Продуктивно працює філія кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища Донецького національного технічного університету у Державному управлінні екології та природних ресурсів у Донецькій області. Найбільша кількість фахівців-екологів випускається у Донецькому національному технічному університеті (найстарішому і найбільшому ВНЗ у Донбасі), що не випадково і зумовлено специфікою найбільш техногенно напруженої в Україні Донецької області. Університет один з найперших в Україні розпочав у 1973 році підготовку інженерів-екологів в рамках спеціальності 0836 “Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості”, здатних кваліфіковано проектувати й обслуговувати системи очищення газових викидів і стічних вод, вирішувати питання переробки промислових відходів, раціонального використання природних ресурсів. Авторитет Донецького національного технічного університету підкреслюється тим фактом, що Міністерство освіти і науки України офіційно доручило йому щорічно проводити комплекс студентських наукових заходів щодо екологічної тематики. В університеті створена і активно працює за участю працівників природоохоронних органів Донбасу Екологічна Рада. Серед пропозицій, направлених на подальший розвиток вищої екологічної освіти України, слід відзначити:
розгляд і оперативне прийняття Закону України про екологічну освіту;
комплекс заходів у світлі Болонської декларації, до якої Україна приєдналася у травні 2005 року, з корегування назв екологічних напрямів і спеціальностей, структури і специфіки підготовки;
прийняття і реалізація регіональних програм державного розподілу молодих фахівців-екологів.
 
Вища екологічна освіта в Донбасі / Панасенко А.І. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 291.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet