Відходи, забруднення навколишнього середовища

Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області

tiz_009_zemlia.gifДля існування людства необхідно споживати продукти з наявністю повноцінних білків. Повноцінні білки з вмістом незамінних та критичних амінокислот є в наявності тільки в продуктах тваринного походження. В зв’язку з цим зростає потреба у збільшенні виробництва м’яса та молока у країнах світу.

Синтез мікробних поверхнево-активних речовин для очищення довкілля від нафти та нафтових забруднень

tiz_009_zemlia.gifІз забруднених нафтою зразків ґрунту ізольовано штам нафтоокиснювальних бактерій, ідентифікований як Rhodococcus erythropolis ЕК-1. Показана можливість синтезу поверхнево-активних речовин штамом під час росту на гідрофільних і гідрофобних субстратах.

Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів

tiz_009_zemlia.gifОбґрунтована можливість створення хімічних меліорантів і комплексних добрив на основі шламу хімводопідготовки ТЕЦ. Встановлено, що за хімічним складом шлам освітлення води ТЕЦ являється ідеальною речовиною для меліорації кислих ґрунтів.

Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив

tiz_009_zemlia.gifЗапропоновано використовувати взаємодію між анаеробними й аеробними біохімічними перетвореннями органічної матерії, азоту, сполук сірки, фосфору і заліза в процесі біологічного очищення стічних вод харчових виробництв.

Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні

Інвентаризація та статистична звітність за 1995–2002 роки свідчать, що тільки в отрутомогильнику поблизу с. Джурин знаходиться понад 2000 тонн невідомих агрохімікатів, заскладованих із 1978 року [1].

Стадниця-2: гори сміття височітимуть… у лісі

Выставка ЕКОТЕХ

Згідно з планами вінницької влади нове міське сміттєзвалище зі Стадниці перенесуть під село Людавка, у місцевий ліс. Жителі Людавки і навколишніх сіл забили на сполох – вони категорично проти. Втім, дослухатися до їх думки, схоже, ніхто не збирається.

Соціально-економічні та екологічні аспекти сучасних проблем поводження з відходами

        З розвитком земної цивілізації все частіше і гостріше постає проблема відходів як промислових, так і побутових. Різноманітні підходи до вирішення цієї проблеми відрізняються як за своєю суттю, так і за кінцевим результатом. У більшості випадків у сучасному світі як промислові, так і побутові відходи підлягають захороненню, проте такі методи фактично вирішують проблему в кращому випадку тільки в часовому вимірі, залишаючи без належної уваги подальшу долю відходів та навколишнього середовища після закінчення строку експлуатації полігонів.

Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води

        У зв’язку з широким використанням ультрафільтрації, особливо в харчовій і фармацевтичній промисловості для обробки стічних вод і технологічних розчинів, все більше значення набуває задача зменшення забруднення мембран і збільшення тривалості їх роботи. Важливим класом добре відомим в області полімерних мембран є полісульфони (ПС). Високі плівкоутворюючі властивості, хімічна та термічна стійкість, стабільність при низьких та високих значеннях рН забезпечують перспективність використання ароматичного полісульфонy для одержання функціональних полімерів та мембран на їх основі [1]. Однак, не зважаючи на цінні технологічні характеристики таких мембран, їх гідрофобність, в значній мірі, обмежує можливості застосування таких мембран для деяких практичних задач. Хімічне та фізико-хімічне модифікування гідрофобних мембран дозволяє, з одного боку, гідрофілізувати їх поверхню (в т.ч. поверхню пор), а з іншого – надати мембранам специфічні розділювальні характеристики за рахунок утворення на їх поверхні тих чи інших функціональних груп [2]. Проблема модифікування поверхні гідрофобних мембран є істотним чинником, який впливає на рівень її забруднення і сприяє підвищенню тривалості експлуатації модифікованих мембран. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища