Відходи, забруднення навколишнього середовища

Екологічні аспекти термічного оброблення відходів (знешкодження) відходів

Основна проблема накопичених відходів та відходів що накопичуються є вибір технологій їх знешкодження (знищення) або, що краще, утилізації. Найбільш розповсюдженими технологіями знищення відходів та утилізації їх як вторинної енергетичної сировини є термічні технології.

The integrated method of landfill leachate pretreatment

In Poland every year about 14 mlns ton of municipal waste are generated. More then 90% is deposited on landfills. Leachate is generated as consequence of rainwater percolation through wastes, chemical-biological process in waste and the inherent water content of wastes themselves

Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами

Тверді побутові відходи (ТПВ) генеруються у всіх країнах з темпом, який випереджає темпи приросту населення. Це пов’язане  із збільшенням використання різних пакувальних матеріалів, у першу чергу пластику, алюмінію, картону тощо.

Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Житомира

Стратегією сталого розвитку людства передбачається досягнення  гармонійного розвитку агросфери як соціально-економічної системи, що забезпечується збалансованістю системи «природа - населення – господарство».

Система управління в сфері поводження з токсичними відходами

Наявність накопичених токсичних відходів, відсутність потужностей для їх знешкодження та утилізації в Україні і, зокрема, в м. Луцьку  зумовлює виникнення  напруженої соціально-антропогенної ситуації, тому розкриття проблеми ефективності управлінських заходів та організаційних аспектів поточного управління та поводження з  токсичними відходами на основі аналізу муніципальних програм поводження з відходами в м. Луцьку на 2006-2010рр. та  2010-2015 рр. є досить своєчасним та актуальним.

Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля

Протягом більше 20 років, починаючи з 1990 р., Наукова школа «Захист природи та раціональне використання ресурсів» професора О.М. Адаменка, у якій «виросло» 4 доктори і 18 кандидатів технічних, геологічних та географічних наук, розробляє методики та способи оцінки екологічного стану компонентів довкілля для прогнозування розвитку екологічної ситуації з метою еколого-безпечного сталого розвитку територій та збалансованого використання природних ресурсів.

Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області

Одним із проблемних питань будь-якого населеного пункту є  збирання, накопичення, переробка, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища