Відходи, забруднення навколишнього середовища

Оцінка ефективності впровадження сортування побутових відходів у Вінницькому національному технічному університеті

tiz_009_zemlia.gifВ Україні в цілому та на Вінниччині зокрема мабуть найгострішою та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема відходів. Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться відходи, а також велика кількість несанкціонованих місць складування відходів.

Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод

tiz_009_zemlia.gifМетанове бродіння є одним із ефективних засобів попереднього очищення висококонцентрованих стічних вод. Перевагами цього методу є можливість зниження концентрації органічних речовин в нерозведеній стічній воді, низька енергозастратність

Промисловий симбіоз переробки вторинної сировини Вінницького регіону

tiz_009_zemlia.gifУкраїна вибрала європейський шлях розвитку своєї країни і поступово адаптує своє законодавство, інвестиційну політику та технологічні розробки в екологічній галузі відповідно до європейських стандартів.

Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях

tiz_009_zemlia.gifДовгострокові прогнози науковців всього світу свідчать про появу великої кількості нових технологій виробництва біопалива, адже традиційне на сьогодні виробництво біопалива з рослинної сировини вимагає

Технологія утилізації тканих матеріалів шляхом утворення композиційних полімерних матеріалів

tiz_009_zemlia.gifПрогрес у будь-якій сфері людської діяльності обов'язково пов'язаний з оборотною, негативною стороною цього процесу - появою й нагромадженням відходів. Ця схема прийнятна й для сфери тканих матеріалів,

Екологічні аспекти термічного знешкодження фосфоровмісних пестицидних препаратів у відновлювальному середовищі

tiz_009_zemlia.gif На території України накопичено значний об’єм непридатних до використання та заборонених до застосування пестицидних препаратів, у зв’язку з чим проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти.

Комбінована технологія очищення стічних вод м`ясопереробних підприємств

tiz_009_zemlia.gifРаціональне використання сировинних і енергетичних ресурсів є однією з найгостріших проблем сучасності, яка тісно зв’язана з охороною довкілля, і зокрема, захисту і збереження водних ресурсів.

Головні етапи в плануванні організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами

tiz_009_zemlia.gifСфера поводження з твердими побутовими відходами є дуже складеною та багатогранною і в той же час дуже важливою, оскільки пов’язана зі значними матеріальними витратами і ресурсами та суттєво впливає на екологічну безпеку і санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Ця сфера стосується всіх, оскільки негативний вплив твердих побутових відходів відчуває на собі кожен мешканець від села до міста.

Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив

Галузь полімерної тари й упаковки агресивно відвойовує ринок у інших пакувальних матеріалів. Полімери привертають увагу виробників дешевизною, невеликою вагою і широтою спектра властивостей різних матеріалів, які можна підбирати під конкретний продукт, а також регулярній появі нових матеріалів. Завойовує прихильність виробників тара зі спіненого полістиролу.

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища