Відходи, забруднення навколишнього середовища

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. Розділ I Загальна характеристика Вінницької області

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія 2007

Опасные промышленные отходы (лицензирование, нормативы образования и лимиты на размещение):

Назва: 
Опасные промышленные отходы (лицензирование, нормативы образования и лимиты на размещение):
Автор: 
Кувыкин Н.А., Бубнов А.Г., Гриневич В.И.
Рік: 
2004

Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Ивановский государственный химико-технологический
университет”

Н.А. Кувыкин, В.И. Гриневич, А.Г. Бубнов

Опасные промышленные отходы
(лицензирование, нормативы образования и
лимиты на размещение)

Учебно-методическое пособие
Под общей редакцией проф. В.В. Кострова

Формат: 
pdf
Розділи екологічної бібліотеки:: 

Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту

Основними галузями спеціалізації Дніпропетровської області є: чорна металургія і машинобудування (і насамперед важке), а також хімія і електроенергетика. Область є провідним виробником в Україні марганцевої (100%) і залізної руди ( до 90%), дає до 2/3 сталевих труб і до 70% прокату від загальноукраїнського рівня. Таким чином, регіон є основною металургійною й машинобудівною базою України.

Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв

Вирішення проблеми переробки відходів гальванічних виробництв з метою зменшення екологічного навантаження на довкілля має на сьогодні першорядне значення. Повноцінне вилучення йонів металів, в тому числі і важких, із промивних вод гальванічних виробництв, відпрацьованих шламів і технологічних розчинів гальванічних виробництв багатьох підприємств машинобудівного комплексу можна пояснити не лише необхідністю дотримання технологічних норм (екологічна складова), але і великою собівартістю самих металів (економічна складова).

Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв

Підприємства коксохімічної промисловості України є невід'ємною складовою металургійного промислового комплексу. В той же час коксохімія – одна з галузей промисловості, яка значно забруднює навколишнє середовище за рахунок утворення великої та різноманітної кількості органічних сполук та відсутності надійних технологічних рішень їх концентрування та виділення.

Утилізація промислових відходів у захисних композиціях

Важливим показником рівня технічного розвитку країни є ступінь утилізації виробничих відходів та зменшення екологічних збитків, екологічної небезпеки навколишнього природного середовища. Екологічні збитки, пов‘язані з неутилізованими відходами, включають: забруднення ґрунту, повітря, поверхневих, підземних вод.

Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження

Значна кількість публікацій за останні роки присвячена дослідженню структурних особливостей та фізико-хімічних властивостей різноманітних вуглецевих матеріалів виготовлених шляхом карбонізації та графітизації різних природних (зокрема рослинного походження) матеріалів, які являються потенційним джерелом вуглецю різних алотропних модифікацій. Як правило, у якості вихідної сировини рослинного походження для подальшої карбонізації використовуються деревину, солому, шкаралупи різних горіхів, оболонки зерен злаків та ін., тобто такі матеріали, що, у більшості випадків, класифікуються як такі, що не використовуються у технологічному процесі та/або є відходами виробництва.

До питання екологізації виробництва цукру

Сучасна екологічна ситуація в Україні знаходиться в кризовому стані. Це в значній мірі пов’язано з недосконалою структурою економіки країни, яка протягом значного періоду формувалася без урахування об’єктивних потреб населення та економічних можливостей її окремих територій – перевага віддавалася розвитку сировинно-видобувних, ресурсномістких, енергоємних та екологічно небезпечних галузей промисловості. Будівництво нових об’єктів здійснювалось з найменшими капітальними витратами, без урахування екологічних вимог, будівництва очисних споруд тощо.

Сортування побутових відходів в гуртожитках

На сьогоднішній день для України в цілому, і для окремих регіонів в тому числі, однією з найболючіших екологічних проблем є накопичення і поводження із відходами, особливо твердими побутовими. Як відомо, найкращим з екологічної точки зору шляхом вирішення проблеми відходів є їх повторне використання. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Відходи, забруднення навколишнього середовища