Вода, водний кодекс

Методи визначення ступеня екологічної небезпеки від забруднення акваторій нафтою та нафтопродуктами

tiz_009_zemlia.gifІснування біосфери і людини завжди було основане на використанні водних ресурсів. Людство постійно прагнуло до збільшення водоспоживання, збільшуючи техногенне навантаження на гідросферу.

Сучасні підходи очищення стічної води біотехнологічних виробництв

tiz_009_zemlia.gif Проблема охорони довкілля є однією з найбільш серйозних проблем, оскільки потреба населення в достатній кількості води необхідної якості завжди залишається життєво важливою.

Українські дисперсні мінерали в процесах очищення стічних вод

tiz_009_zemlia.gifЗбереження водних ресурсів є одним з нагальних завдань людства. Зріст економічного розвитку потребує значних водних ресурсів. За даними доповіді ЮНЕСКО „Water for people. Water for life” на потреби сільського господарства, промисловості і побуту щорічно

Проблеми використання бутильованої питної води в умовах виробничого середовища

tiz_009_zemlia.gifСумісною доповіддю Європейського агентства по навколишньому середовищу та регіонального бюро ВООЗ «Вода і здоров’я в Європі» була зроблена спроба об’єднати інформацію стосовно джерел водопостачання з інформацією про стан здоров’я людей у Європі [1].

Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями

Запропоновано новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями та методика його реалізації. Розроблена методика дає можливість отримання чітких рекомендацій щодо розташування створів спостережень на водних об’єктах, переліку репрезентивних показників якості вод та регулярності проведення спостережень у разі зміни фінансування державного моніторингу вод.

Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства

Бережливе ставлення до Природи має стати нормою поведінки людей. Для цього необхідна тривала робота,  спрямована на пропаганду екологічних знань і новітніх ідей. Лише за такої умови ідеї екологізації економіки, ідеї сталого розвитку і світогляду запанують у світі.

Забезпечення питною водою - неусвідомлена проблема України

Ще порівняно недавно вважалося що запаси питної води в Україні безмежні. Загальні прогнозі експлуатаційні ресурси прісних підземельних вод за підрахунками на 1982 рік становлять 57 млн. м 3/добу . Такі запаси більше ніж в двічі перевищують потребу.

Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води

        У зв’язку з широким використанням ультрафільтрації, особливо в харчовій і фармацевтичній промисловості для обробки стічних вод і технологічних розчинів, все більше значення набуває задача зменшення забруднення мембран і збільшення тривалості їх роботи. Важливим класом добре відомим в області полімерних мембран є полісульфони (ПС). Високі плівкоутворюючі властивості, хімічна та термічна стійкість, стабільність при низьких та високих значеннях рН забезпечують перспективність використання ароматичного полісульфонy для одержання функціональних полімерів та мембран на їх основі [1]. Однак, не зважаючи на цінні технологічні характеристики таких мембран, їх гідрофобність, в значній мірі, обмежує можливості застосування таких мембран для деяких практичних задач. Хімічне та фізико-хімічне модифікування гідрофобних мембран дозволяє, з одного боку, гідрофілізувати їх поверхню (в т.ч. поверхню пор), а з іншого – надати мембранам специфічні розділювальні характеристики за рахунок утворення на їх поверхні тих чи інших функціональних груп [2]. Проблема модифікування поверхні гідрофобних мембран є істотним чинником, який впливає на рівень її забруднення і сприяє підвищенню тривалості експлуатації модифікованих мембран. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс