Вода, водний кодекс

Аналіз стану якості питної води у колодязях м.Вінниці та Вінницької області

Проблема якісного водозабезпечення є актуальною, особливо для сільської місцевості, оскільки на селі здебільшого використовують воду колодязьну, а не водопровідну. Тому дослідження якості питної води здійснювались як в приміській зоні м. Вінниці, так і в сільських населених пунктах.

Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів

tiz_009_zemlia.gifВінницька область - край, багатий як на корисні копалини, так і на значні земельні, водні та лісові ресурси. Проте питання, яке особливо загострилось в останні десятиліття у зв'язку з проблемами раціонального використання і відновлення цих багатств і досі залишається невирішеним.

Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт

tiz_009_zemlia.gifЧервоноградський гірничопромисловий район один із найбільших вугільних басейнів на Західній Україні з видобутку кам’яного вугілля. Більше 50 років на відносно невеликій площі у 180км 2 проводиться видобуток кам’яного вугілля. На сьогодні більшість шахт відпрацювала основну частину запасів і увійшла в стадію затухання.

Ранжування території і акваторії південних регіонів України за рівнем техногенного навантаження

tiz_009_zemlia.gifЕкологічний стан територій (акваторій) в значній мірі обумовлений рівнем техногенного навантаження на природні комплекси. З метою формування груп районів з подібними екологічними проблемами, які характеризуються різним ступенем напруженості екологічної ситуації, виконано диференціювання території Одеської області за рівнем природно-техногенної небезпеки (рисунок 1).

Ресурсозаощаджуюча технологія очищення промислових стічних вод

tiz_009_zemlia.gif Недосконалість існуючих технологій очищення стічних вод (СВ), забруднених барвниками та поверхнево-активними речовинами (ПАР), та регенерації складових осадів водоочищення призводить до неповного знешкодження токсичних інгредієнтів,

Удосконалення методики оцінки екологічного cтану басейнів малих річок

tiz_009_zemlia.gif Законом України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства України» (2002р.) передбачено створення організаційних і законодавчих засад управління водним господарством за басейновим принципом.

Оцінка забруднення нафтопродуктами грузинської частини Чорного моря на ділянці Батумі-Поті

tiz_009_zemlia.gif Забруднення нафтопродуктами Чорного моря на сьогодні є однією з актуальних проблем Чорноморського регіону. Не дивлячись на те, що катастрофічних розливів нафти у Чорному морі за останні роки не спостерігалось, Чорне море належить до водойм з високим рівнем забруднення

Концептуальні основи відродження трансформованих екосистем малих річок рівнинної частини території України

tiz_009_zemlia.gif На сьогодні річкова мережа України у більшості трансформована як за руслами, так і за басейнами [ 1-3, 6-12]. Антропоцентричний підхід до оцінки стану водного середовища з охорони водних ресурсів дав досить неприємні наслідки, зокрема : одноразово з деградацією малих річок

Екологічні аспекти оцінки якості природних вод

tiz_009_zemlia.gifУ всіх розвинутих країнах якість води є предметом особливої уваги держави, засобів масової інформації та населення. Оцінка якості води є досить трудомістким завданням, оскільки базується на порівнянні середніх концентрацій, які спостерігаються в пункті контролю якості вод з установленими нормами для кожного інгредієнта.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс