Вода, водний кодекс

Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду

Полівінілхлорид (ПВХ) завдяки цілому ряду цінних властивостей є одним із найбільш розповсюджених полімерів і знаходить різноманітне застосування в різних галузях промисловості та сільського господарства. Але внаслідок викидів із стічними водами великої кількості полімеру ПВХ виникає проблема його утилізації [1].

Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні

Стічні води багатьох підприємств містять підвищену кількість сульфат-іонів, ГДК яких в водах питного та господарсько-питного призначення складає 500 мг/дм3, а для рибогосподарських водоймищ – 100 мг/дм3. Проблема доочищення стічних вод від сульфат-іонів до значення ГДК актуальна для підприємств вугільної промисловості, де відкачують великі об’єми шахтних вод [1].

Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями

Одним з перспективних напрямків в процесах водоочистки та водопідготовки є використання фізичних явищ. Найбільш цікавим, з цієї точки зору, є так званий капілярний ефект, використання котрого дозволяє розробляти прості, автономні, енергоощадні та високоефективні системи очищення природних та стічних вод.

Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах

Забруднення стічних та поверхневих вод іонами калію та хрому залишається серйозною екологічною проблемою, яка не має на сьогоднішній день достатньо ефективного вирішення. Не дивлячись на велику кількість наукових досліджень, розроблені на їх основі технології не знайшли широкого застосування, тому що є недостатньо досконалими та не дають можливості досягти необхідної глибини очищення.

Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами

Перевищення вмісту в питній воді амонійного азоту, який викликає гострі та хронічні захворювання населення, стало останнім часом поширеним негативним фактором для систем водопостачання України.

Дослідження ефективності біопрепаратів для очищення побутових стоків

Неорганізовані побутові скиди приватних будинків, зокрема у місцях масових забудов, створюють значну екологічну загрозу навколишньому середовищу. Ще зовсім недавно вигрібні ями, відстійники із декількох колодязів або септики не в повній мірі вирішували проблему очищення побутових стічних вод [1].

Аналіз побутових фільтрів призначених для додаткового доочищення водопровідної води

tiz_009_zemlia.gifВода постачає в клітини організму поживні речовини (вітаміни, мінеральні солі) і забирає відходижиттєдіяльності. Для нормальної роботи всіх систем людині необхідно як мінімум 1,5 літра води на день. Напрошується висновок, що без води наше існування неможливо. А без доброї води неможливо хороше існування.

Аналіз стану якості питної води у колодязях м.Вінниці та Вінницької області

Проблема якісного водозабезпечення є актуальною, особливо для сільської місцевості, оскільки на селі здебільшого використовують воду колодязьну, а не водопровідну. Тому дослідження якості питної води здійснювались як в приміській зоні м. Вінниці, так і в сільських населених пунктах.

Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів

tiz_009_zemlia.gifВінницька область - край, багатий як на корисні копалини, так і на значні земельні, водні та лісові ресурси. Проте питання, яке особливо загострилось в останні десятиліття у зв'язку з проблемами раціонального використання і відновлення цих багатств і досі залишається невирішеним.

Сторінки

Subscribe to RSS - Вода, водний кодекс