ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Пилковий прогноз як засіб профілактики сезонної алергії у Вінниці

Незважаючи на бажання лікарів та пацієнтів подолати прояви сезонної алергії, незважаючи на арсенал лікарських засобів та профілактичних методів, які для цього використовуються, кількість людей у світі, чутливих до пилку рослин, неухильно зростає [1].

Наукове обгрунтування прокарітотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища

Сучасне загострення екологічної ситуації є однією з найважливіших проблем, що обумовлює необхідність вивчення механізмів адаптації та резистентності організмів до важких металів (ВМ) як одних із найнебезпечніших забруднень.

Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії

При зменшенні видобутку та збільшенні вартості традиційних видів палива (вугілля, нафтопродукти, природний газ тощо), використання органічних відходів, відходів тваринництва, рослинних залишків сільськогосподарського виробництва, твердих побутових відходів комунального господарства міст, якщо не повністю, то хоча б частково забезпечить потреби в енергетичних ресурсах.

Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем

Стрімкий ріст туристичної діяльності і активності туристів як в світі, так і в межах нашої держави, все більше призводить до проблем екологічного характеру. Природні екосистеми втрачають здатність до самовідновлення у зв’язку із посиленням антропогенних тисків, викликаних інтенсифікацією туристичної діяльності. Тому, на сьогоднішній день, необхідно розробляти та запроваджувати відповідні заходи щодо усунення даної проблеми та попередження її виникнення в майбутньому.

Обобщенная логистическая модель динамики популяций

Для понимания механизмов функционирования и решения вопросов использования популяций большое значение имеют сведения об их структуре. Закономерное изменение числа особей в популяции данного вида на протяжении года (сезонная) или ряда лет (многолетняя) определяется изменениями рождаемости (плодовитости) и смертности особей, а также их перемещением (эмиграцией или иммиграцией).

Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини

Стан проблеми. В теперішній час в Україні набуває розвитку житлове та промислове будівництво, зростає попит на будівельні матеріали, що виготовляються на нових або модернізованих підприємствах, які обладнані сучасним устаткуванням та використовують передові технології. Особливістю цих технологій є високотемпературні склади мас і покриттів, які дозволяють одержувати конкурентноздатну продукцію високої якості з використанням імпортної сировини.

Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Моніторинг за станом забруднення навколишнього природного середовища на території України проводиться оперативно - виробничими організаціями національної гідрометслужби  з  60-х років ХХ століття. Спостереження за станом хімічного забруднення атмосферного повітря на сьогодняшній час проводяться у 53 містах на 163 стаціонарних постах та 2-х маршрутних постах. Всього проаналізовано блтзько 833 тис.проб.

ГИС-технологии и 3-D описание твердости почвы при рекультивации земель

Уплотнение почвы может возникать в результате антропогенного воздействия (движение технологического транспорта по поверхности почвы) или естественных причин, как, например, в солонцовых почвах [8].

Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений

Глобальные изменения – главная особенность существования нашей планеты. Геологические процессы, климат, биосферные изменения характеризуются скачкообразными изменениями от одного устойчивого состояния к другому устойчивому состоянию, причем в это характерно для всех временных масштабов. Для каждого процесса причиной таких скачкообразных изменений являются разные влияющие факторы, однако силы, формирующие глобальные изменения одни и те же. Данное исследование посвящено освещению проблемы динамики глобальных изменений вод действием внешних и внутренних влияющих факторов.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю