ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Спектрофотометрический метод определения параметров крови

В настоящее время хорошо разработан спектрофотометрический метод определения ряда характеристик гемолизированной крови. Он основан на измерении ослабления света и расчете концентрации поглощающего материала по найденной оптической плотности раствора в соответствии с законом Бугера – Бера.

Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами

Спектральные методы прочно вошли в практику определения компонентного состава, структурных и оптических характеристик различных сред. Однако применение этих методов для неинвазивной диагностики биологических тканей не столь широко, несмотря на очевидные преимущества по сравнению с другими известными способами, например, безболезненность светового воздействия, оперативность получения информации, отсутствие дорогостоящих реактивов и расходных материалов.

Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів

За даними спостережень екологів основними джерелами забруднення повітря в населених пунктах України є промислові підприємства і автомобільний транспорт. Нині у багатьох населених пунктах підприємства працюють не на повну потужність або призупинили свою діяльність, а кількість автотранспортних засобів на магістралях значно збільшилась, що обумовило забруднення повітря  на 85% викидами автотранспортних засобів.

Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області

Екологічний стан України в цілому, і Немирівського району Вінницької області в тому числі, на сьогодні досить складний у зв’язку із всезростаючим антропогенним навантаженням. Наприклад, у Немирівському районі, крім всесвітньо відомого підприємства «Nemiroff», є ще ряд промислових і сільськогосподарських об’єктів, які здійснюють вплив на довкілля.

Застосування мембранних технологій для ресурсоенергозбереженні у виробництві електроенергії

Перспектива використання комбінованих парогазових установок полягає, перш за все, в їх мобільності  по швидкості зміни потужності. Цей факт безсумнівно робить такі установки придатними для покриття пікових навантажень, для чого абсолютно непідходящими є інші види енергетичних установок чи електростанцій(ТЕС, ГЕС, АЕС).

Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону

Традиційна технологія видобутку вугілля пов'язана з складуванням породи на поверхні шахт. В середньому за рік гірничі підприємства утворюють майже 40 млн. т. накопичень у відвалах. На території Донецького регіону розташовано близько 600 техногенних родовищ корисних копалин (ТРКК) гірничодобувної промисловості, які займають площу більш 4 тис. га, їх об'єм 2 млрд.т.

Plasmonics and eye-like structures for light-trapping in solar thin films

Solar energy presents a promising alternative as abundant, largely untapped resources. The amount of energy striking the Earth from sunlight in one hour is equal to 4.3´1020 J. This value is more than the total energy consumed on Earth planet in one year 4.1´1020 J.  Variable energy sources such as wind and solar power could provide 19–63% of required electricity in many countries, according to the International Energy Agency.

Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря

Доведено, що виникнення негативного впливу на здоров'я людей пов'язано з наявністю в атмосферному повітрі аерозольних біологічних часток, тому дуже важливо одержувати  достовірні дані, які допоможуть проводити профілактичні заходи.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю