ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Аналіз стану якості водопровідної питної води у Вінницької області

На території Вінницької області на кінець 2010 року водопроводи (окремі водопровідні мережі) мають 17 міст, 23 селища міського типу та 69 сільських населених пунктів.

Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами

Анализ экологической безопасности проводится на базе Одесского государственного межобластного спецкомбината (ОГМСК), который состоит из двух производственных участков – пункта захоронения радиоактивных (ПЗРО) и станции дезактивации (СД).

Оценка надежности барьеров экологической безопасности хранилищ с высокорадиоактивными источниками с помощью риск-ориентированных методов

Под объектами с высокорадиоактивными источниками излучений в данной работе подразумеваются ядерные энергоустановки (ЯЭУ); включая бассейн перегрузки ядерного топлива, хранилища высокоактивных отходов (ВАО); а защитными барьерами их безопасности – оболочки тепловыделяющих элементов, корпус реактора, система гермооболочки (контаймент) ЯЭУ, конструкции хранилищ ВАО и др.

Деякі перспективні напрямки поводження з техногенними відходами

На шлях загальносвітової практики законодавчого врегулювання відносин у сфері поводження з відходами Україна стала з прийняттям 5 березня 1998 року Закону «Про відходи», який розглядає основні принципи і напрямки державної політики, поводження з відходами всіх рівнів виконавчої влади, повноваження органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності.

The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster

The changes undergoing in the waste disposal site justify treating it as a gigantic „bioreactor” with the processes aimed at the stabilization of the weight of the disposed waste [3,9]. Decomposition products include solid, liquid and gaseous substances, most of which may pose threat for the environment.

Использование наноструктурированных адсорбентов для рафинации растительного масла

Одним из приоритетных направлений развития современной технологии очистки водных сред от токсичных и вредных веществ является создание новых дешевых и эффективных адсорбентов. Анализ литературных данных показал, что используемые в настоящее время адсорбенты для очистки сточных вод от жиров, нефтепродуктов и органических веществ имеют высокую стоимость,  сложные технологии получения и регенерации [1].

Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет

Останнім часом в сучасному суспільстві значну роль серед засобів розповсюдження інформації набули соціальні Інтернет мережі. Сьогодні існують як звичайні, орієнтовані на спілкування широких верств населення, соціальні мережі так і спеціалізовані.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю