ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Influence of territiorial society on substantial diminishing of sociogen factors of ecological threats of handing consumption waste

tiz_009_zemlia.gifEcological safety examined as a dynamic constituent of the regional system which provides it harmonious development in the conditions of protected from the real and potential anthropogenic influences.

Причини та джерела утворення твердих побутових відходів у м. Луцьку та Волинській області

tiz_009_zemlia.gifУ час стрімкого розвитку науково технічного прогресу, прискорення виробництва, посилення прагнення до високоякісних умов існування, загострення та поширення екологічних проблем у світі, зокрема і в нашій країні не є дивним.

Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов

tiz_009_zemlia.gifСущественный вклад в неблагоприятную экологическую ситуацию вносят городские свалки твердых бытовых отходов (ТБО), отравляя своим существованием почву и воздух, поверхностные и подземные воды, убивая флору и фауну, являясь источником тяжелых инфекционных заболеваний [1,2].

Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства

tiz_009_zemlia.gifЛюдина і природа – це одвічний зв’язок ще від біблейської древності і до нинішньої чорнобильської катастрофи, яка позначила трагічним знаком ХХ століття. Саме вона, людина, якщо вона не агресивна, може налагодити гармонійне існування людей і навколишнього середовища.

Соціально-економічні фактори ефективного попередження надзвичайних екологічних ситуацій

tiz_009_zemlia.gifЗа масштабами виробництва, кількості складних екологічно-небезпечних та потенційно-небезпечних підприємств Україну можна віднести до розвинених країн, а за рівнем удосконалення технологій, природо місткості та відходності – до країн, що розвиваються.

Навколишнє середовище та проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах

tiz_009_zemlia.gifЗдоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів.

Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України

tiz_009_zemlia.gifНа межі тисячоліть розвиток цивілізації при існуючій позитивній інтелектуальній динаміці набув негативного значення щодо взаємовідносин Людина – Природа. Про перевищення споживання над природовідновленням все частіше чути тривожні думки навіть щодо, здавалось би, такого невичерпного ресурсу як вода.

Погляд на генетично модифіковані організми з позицій екоторофології та можливого екологічного ризику

tiz_009_zemlia.gifПочаток XXI століття засвідчив, що для цивілізації найголовнішими стають дві глобальні проблеми - харчування та екологічна безпека. Сьогодні виробництво сільськогосподарської продукції досягає близько 5 млрд. т. на рік. Щоб збільшити цей показник вдвічі і забезпечити їжею у 2025 році майже 9 млрд. населення планети традиційних способів буде недостатньо. Звідси створення і впровадження ГМО є науково-політичною проблемою.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю