ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Небезпечні вантажі на водному транспорті

tiz_009_zemlia.gifЗа останнє десятиріччя має місце значне зростання обсягів транспортування морським та річковим флотом масових небезпечних вантажів – навалочних (руди, кокс, мінеральні добрива тощо), нафтопродуктів, хімічних речовин та інше.

Проблеми використання бутильованої питної води в умовах виробничого середовища

tiz_009_zemlia.gifСумісною доповіддю Європейського агентства по навколишньому середовищу та регіонального бюро ВООЗ «Вода і здоров’я в Європі» була зроблена спроба об’єднати інформацію стосовно джерел водопостачання з інформацією про стан здоров’я людей у Європі [1].

Головні етапи в плануванні організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами

tiz_009_zemlia.gifСфера поводження з твердими побутовими відходами є дуже складеною та багатогранною і в той же час дуже важливою, оскільки пов’язана зі значними матеріальними витратами і ресурсами та суттєво впливає на екологічну безпеку і санітарно-гігієнічні умови проживання населення. Ця сфера стосується всіх, оскільки негативний вплив твердих побутових відходів відчуває на собі кожен мешканець від села до міста.

Конструктивно-геоекологічні основи екологічної безпеки

tiz_009_zemlia.gifСьогодні, як ніколи, важливо забезпечити гармонійний розвиток господарства, людини і природи, щоб технічне втручання в біосферу Землі не зашкодило якості середовища, в якому живуть люди [1, 9, 11].

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю