ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Вплив природних факторів на радіонуклідне забруднення територій Чорногірського масиву Карпат та Шацького Національного природного парку

tiz_009_zemlia.gifВелику роль у формуванні радіоактивного забруднення земної поверхні відіграють природні фактори, такі як рельєф території та рослинний покрив, різні кліматичні чинники [2], зокрема – температурний режим, тривалість літнього та зимового сезонів, вид та інтенсивність атмосферних опадів тощо.

Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками

tiz_009_zemlia.gifПрактичне застосування енергії атомного ядра було важливим етапом науково-технічного прогресу, однак воно спричинило нові складні екологічні проблеми.

ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин

tiz_009_zemlia.gifНа сьогодні у світовій практиці при вирощуванні сільськогосподарських культур спостерігається зниження використання хімічних сполук різної дії та поступовий перехід до застосування екологічно безпечніших біологічних препаратів [ 4 ].

Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни

tiz_009_zemlia.gifОстаннім часом все більшої актуальності набувають заходи біологізації вирощування сільськогосподарських культур, особливо це стосується змін систем удобрення в напрямку збільшення використання органічних добрив (сидератів, підстилкового гною, нетоварної продукції тощо) [1, 2].

Стан біологічних ресурсів досліджуваних населених пунктів радіоактивно забруднених територій

tiz_009_zemlia.gifПри оцінці будь-якої біологічної системи як складової частини біогеоценотичного покриву біосфери надзвичайно важливо встановити стан її біологічного різноманіття, яке, як зазначає І. Г. Ємельянов (1999), є найважливіший природний ресурс і джерело стабільності екосистем [1].

Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій

tiz_009_zemlia.gifНадзвичайно важливим фактором довгострокової перспективи існування держави (який враховує і якість життя окремої особи, і здоров'я населення, і ступінь корисного використання природних ресурсів, і багато чого іншого) є екологічний стан і рівень екологічної безпеки території країни.

Пріоритетні напрямки використання біопалива і біоетанолу

tiz_009_zemlia.gifОстанні роки всі країни світу намагаються зекономити на паливі, впроваджуючи альтернативні види пального. Однак в Україні про альтернативні палива ведуться лише розмови на рівні споживачів, для України нафта та газ нині є розкіш і на наступний рік їх ціна взагалі невідома.

Медико-екологічний ризик як шлях оцінки дитячої онкозахворюваністю залежно від рівня забруднення атмосферного повітря

tiz_009_zemlia.gif Останніми роками особливо зростає роль оцінки дії різних чинників навколишнього середовища на організм людини. При хімічному забрудненні за ступенем небезпеки для людини забруднення атмосферного повітря займає перше місце врівень зі ступенем забруднення поверхневих природних вод і питної води.

Проблеми змін клімату у контексті містобудівних задач

tiz_009_zemlia.gifНаприкінці ХХ, початку ХХІ століття перед міжнародним співтовариством постала проблема «глобалізації» - нового загально цивілізаційного явища, яке пов`язане із глобалізацією економічних, політичних, інформаційних та інших складових діяльності міжнародного співтовариства.

Новий підхід до регулювання якості атмосферного повітря

tiz_009_zemlia.gifВизнано, що майже дві третини населення України мешкає на територіях, де, згідно з експертними оцінками, стан забруднення атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормам [1,2].

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю