ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Двофакторна модель розвитку ноосфери

tiz_009_zemlia.gifКожен очікуваний рай насправді виявляється остаточно якщо і не пеклом, то в усякому випадку зовсім не раєм. Можна цього порядку не змінювати і вірити черговому пророку, чи самим намагатися на такого пророка перетворитись. Ось і зараз: глобальна криза, екологи предрікають самознищення людства. Щодо глобальності: всі спільноти, державні чи релігії, завжди вважали себе і свої проблеми глобальними. На цей раз ми впевнені, що сталий і збалансований розвиток нас і все людство від всього захистить, всіх і все збереже, головне, що для цього не доведеться відмовлятися від того, що у нас вже є.

Використання методів ситуативного навчання у професійній підготовці фахівців з управління екологічною безпекою

tiz_009_zemlia.gifУ наслідок нераціонального та неконтрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткішими стають прикмети екологічної катастрофи. Наукові та технологічні досягнення в різних галузях народного господарства роблять екологічні ситуації все більш катастрофічними.

Антиоксидантні властивості рослинних олій у молочному жирі

tiz_009_zemlia.gifЗ погіршенням екологічної ситуації пов’язано забруднення харчових продуктів численними ксенобіотиками, що призводить до забруднення внутрішнього середовища організму людини цими речовинами.

Біоіндикаційна оцінка токсичності поверхневих водойм в зоні впливу Червоноградської групи шахт

tiz_009_zemlia.gifЧервоноградський гірничопромисловий район один із найбільших вугільних басейнів на Західній Україні з видобутку кам’яного вугілля. Більше 50 років на відносно невеликій площі у 180км 2 проводиться видобуток кам’яного вугілля. На сьогодні більшість шахт відпрацювала основну частину запасів і увійшла в стадію затухання.

Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства

tiz_009_zemlia.gifЕкологія – не залежно від епітету: «сучасна» чи «майбутня», «загальна» чи «прикладна», «земна» чи « «космічна», була і є розділом біології, тобто вченням про взаємовідносини живих істот та їх сукупностей (популяцій, угруповань) між собою і середовищем існування, про структурно-функціональні властивості екологічних систем (від консорційних до біосфери), історію їх формування, еволюцію, природну та антропогенну динаміку, корисні функції для людини та можливості їх розумного використання.

Проблеми регіональної екологічної освіти

tiz_009_zemlia.gifВ сучасних соціально-економічних умовах розвитку цивілізації екологічні проблеми набувають глобального характеру. У всьому світі збільшується кількість регіонів екологічної небезпеки. 

Вплив несприятливих екологічних факторів на механізм виникнення емоцій та їх подальший розвиток в онтогенезі

tiz_009_zemlia.gifАналіз літератури засвідчує, що й досі не існує ґрунтовних комплексних психологічних досліджень з проблем структури, динаміки та чинників виникнення [1] і розвитку емоцій людини.

Психосоматична модель стресу в умовах несприятливої екології

tiz_009_zemlia.gifКожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1].

Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів

tiz_009_zemlia.gifУ даній роботі було спробувано системувати аспекти розвитку відкритої розробки корисних копалин і обґрунтувати на основі цього перспективні напрямки охорони навколишнього природного середовища з подальшим їх утіленням у життя.

Вплив мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність

tiz_009_zemlia.gifВивченню мікроелементів присвячена значна кількість наукових робіт видатних учених. Відомо, що до складу тканин і клітин живих організмів входить 47 хімічних елементів, переважну більшість яких, а саме30 становлять мікро- та ультрамікроелементи.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю