Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. Розділ VІ Характеристика (структура та морфологія) відходів

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук, Д.В. Мацюк, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 160 с.

  

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ ІІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА СТРУКТУРА
РОЗДІЛ IV ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ V ДЖЕРЕЛА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІ ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІ УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА ЗБІР, ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ ІX СИСТЕМА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ X ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ XІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ XІІ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування Вінниччини

РОЗДІЛ VІ

ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ

В структурі ТПВ переважає органіка і папір. При цьому, чим більше сільського населення і приватного сектору, тим більший відсоток органічних і харчових відходів. Крім того, за останнє десятиліття відзначається ріст об’ємів пластикових пакувальних виробів. Інформація  про способи утилізації ТПВ та розподіл відходів за категоріями в різних країнах Європи  і світу подана у табл. 6.1. і на рис.6.1.

Таблиця 6.1 – За даними обласного управління комунального господарства


      Вид  відходів
Місто          

Органіка

Папір

Полімери

Скло

Деревина

Метали

Текстиль

Інші

Вінниця

32%

24%

6%

6%

1,5%

4%

3%

23,5%

Хмільник

25%

20%

21%

6,5%

-

5%

-

22,5%

Мог.-Подільський

40%

22%

20%

5%

-

3%

-

10%

Козятин

70%

8%

15%

5%

-

2%

-

-

Немирів

74%

7%

15%

2%

-

2%

-

-

 


Рисунок 6.1 – Розподіл відходів за категоріями в різних країнах світу

Таблиця 6.2 – Морфологія ТПВ по Вінницькій області
(за даними обласного управління комунального господарства)


Складові побутових відходів

1999 р.

2005 р.

Папір, %

20,6-32-6

20-30

Харчові відходи, %

31,2-50,9

28-45

Дерево, %

1,3-3,4

1,5-4

Текстиль, %

1,7-6,7

4-7

Метал, %

1,3-4,8

1,7-4,8

Скло, %

3,3-7,6

3-8

Шкіра, гума, %

0,8-6,5

1-4

Кістки, %

1,1-3,2

0,5-2

Камінь, фаянс, %

0,1-3,7

1-3

Пластмаса, пластик, %

0,6-1,6

5-15

Відсів <1 5 мм, %

4,5-18,2

7-18

Решта, %

0,3-2,1

1-3

  

Оцінка: 
0
No votes yet