Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія. Розділ IV Об’єм накопичених твердих побутових відходів

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук, Д.В. Мацюк, І.В. Васильківський, В.А. Іщенко/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 160 с.

  

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ ІІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДАНІ
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА СТРУКТУРА
РОЗДІЛ IV ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ V ДЖЕРЕЛА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІ ХАРАКТЕРИСТИКА (СТРУКТУРА ТА МОРФОЛОГІЯ) ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІ УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ VІІІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ ЗА ЗБІР, ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ ІX СИСТЕМА ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗТАШУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ X ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
РОЗДІЛ XІ МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
РОЗДІЛ XІІ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЇЇ УЧАСТЬ В ПРОЦЕСІ ЗБОРУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування Вінниччини

РОЗДІЛ ІV

ОБ’ЄМ НАКОПИЧЕНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Тверді побутові відходи – це відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання та поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, пластмаси, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення(“Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів”, затверджені наказом Держбуду України № 54 від 21.03.2000 р. та зареєстровані в Мінюсті України 31 липня 2000 р. за № 457/4678). Таким чином, термін ТПВ є рівнозначним загальновживаному терміну “тверді муніципальні відходи”.
Українське визначення відходів не тільки відрізняється від визначення “відходів” у європейському розумінні, але також не відповідає Базельському визначенню відходів. Рекомендується, щоб українське визначення відповідало європейському визначенню. Приведення цього визначення у відповідність з визначенням відходів, що міститься у Базельській конвенції, вимагає уточнення того, що таке поняття як “видалення” (як його роз’яснює Базельська дефініція) вживалося не тільки у технічному сенсі, а також включало в себе поняття підлеглості речовини чи об’єкта утилізації. Вживання більш широкого визначення терміну “позбуватися”, як це наведено у Рамковій директиві ЄС при дефініції відходів, здається більш преференційним.
Українське законодавство про відходи: “будь-які речовини, матеріали та товари, що генеруються протягом людської діяльності і які не мають подальшого використання на місці їх генерації чи виявлення, і власник яких позбавляється їх за допомогою подальшого використання чи видалення”. Базельська Конвенція: “речовини чи об’єкти, які видаляються, що призначені для видалення, чи які треба видалити”. Рамкова Директива ЄС: “будь-які речовини чи об’єкти... від яких власник позбавляється чи намагається позбутися, чи повинен позбавитися”.
Накопичення ТПВ у всіх регіонах України і по країні в цілому характеризується тим, що в найбільш густо населених і промислово розвинутих регіонах з високим відсотком міського населення обсяги відходів, що накопичуються, значно вищі, ніж у сільськогосподарських. При цьому переважна кількість зазначених відходів приходиться на великі міста.

 

 

Таблиця 4.1 – Обсяги утворення ТПВ в Україні

 


Назва регіону
(області)

Фактичне накопичення ТПВ

Нормативне утворення
ТПВ, тис. т.

м3/рік на людину

т/рік на людину

АР Крим

1,46

0,314**

746,284

Вінницька

1,07

0,241*

749,566

Волинська

1,22

0,275*

433,918

Дніпропетровська

0,91

0,205*

1062,71

Донецька

0,88

0,198*

1324,21

Житомирська

1,04

0,234*

542,274

Закарпатська

1,25

0,281*

571,374

Запорізька

0,91

0,205*

623,148

Івано-Франківська

1,25

0,281*

616,064

Київська

1,04

0,234*

701,992

Кіровоградська

1,17

0,263*

425,318

Луганська

0,88

0,198*

731,924

Львівська

1,25

0,281*

993,412

Миколаївська

1,51

0,34*

448,334

Одеська

1,51

0,34*

879,656

Полтавська

1,12

0,252*

620,146

Ровенська

1,22

0,275*

493,616

Сумська

1,12

0,252*

467,24

Тернопільська

1,07

0,241*

497,488

Харківська

1,12

0,252*

912,078

Херсонська

1,51

0,34*

441,45

Хмельницька

1,07

0,241*

581,8

Черкаська

1,17

0,263*

557,458

Чернігівська

1,04

0,234*

475,026

Чернівецька

1,25

0,281*

408,234

Всього по Україні

 

 

17029,8

* - щільність ТПВ 0,225 т/м3.
** - щільність ТПВ 0,215 т/м3.

У 1995 році був розроблений Керівний технічний матеріал КТМ 204 України 012-95 “Рекомендовані норми накопичення твердих побутових відходів для населених пунктів України”, відповідно якому загальні норми накопичення ТПВ в населених пунктах диференціюються в залежності від кількості населення.

 

Таблиця 4.2 – Кількість вивезених ТПВ


Адміністративно-територіальний поділ

Кількість вивезених ТПВ по роках, млн.м3

з 1999р.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005р.

Вінницька

4,49

0,61

0,35

0,77

0,68

0,70

0,70

0,69

Вивезених ТПВ по Україні

252,82

26,31

29,78

36,67

32,39

37,65

43,23

46,79

Населення України, млн.осіб

 

50,1

49,7

49,3

48,0

47,6

47,3

46,9

Таблиця 4.3 – Кількість  відходів по містах Вінницької області

місто Вінниця
Кількість  відходів,  які  утворюються  за  рік:

 

комунально-побутові  відходи:

 

неущільнене  (з врахуванням приватного сектору)
відходи складуються на  полігоні  і не  спалюються

400 тис. куб.м. 
(88,8 тис. тонн)

на  одного  мешканця  припадає:

 

в  упорядкованих будинках (газ, вода, каналізація)

1,12 м.куб.

в  неупорядкованих будинках

1,28 м.куб.

неущільнені ТПВ

222 кг – 1м.куб.

ущільнені ТПВ

444 кг – 1м куб.

місто Ладижин (об’єм ТПВ, який вивозиться)

 

в рік  

11,0 тис.м3

за добу

30 м3

в перерахунку на 1 людину

1,1 м3

місто Жмеринка (об’єм ТПВ, який вивозиться)
ПП. “БраВІС”  2005р.

 

в рік                                                         

24315,5 т

за добу                                                     

58,4 т

в перерахунку на 1 людину                     

1,05 м3

місто Хмільник (об’єм ТПВ, який вивозиться)

 

в рік                                                         

27,7 тис.м3

за добу                                                     

76 м3

в перерахунку на 1 людину                     

0,99 м3

місто Могилів-Подільский 
(об’єм ТПВ, який вивозиться)

 

КП «Шляховик»

 

в рік

18 тис. м3

за добу

58 м3

в перерахунку на 1 людину

1,41 м3

ТОВ «Кіровський житловий масив»

 

в рік

2190 м3

за добу

6 м3

в перерахунку на 1 людину

1,05 м3

МКП “Житловокомунгосп”

 

в рік

10992 м3

за добу

30 м3

в перерахунку на 1 людину

1,09 м3 за рік

місто Козятин  (об’єм ТПВ, який вивозиться)

 

в рік

27,3 тис.м3

за добу

0,11 тис.м3

в перерахунку на 1 людину

1,1м3

місто Немирів (об’єм ТПВ, який вивозиться)

 

в рік          

8282/2485 м3/т

за добу               

33/10 м3/т   

в перерахунку на 1 людину  

1/0,3 м3/т   

Таблиця 4.4 – Об’єми накопичення ТПВ у Вінницькій області (нежитлові приміщення)

 


Об’єкти ТПВ

Розрахункова одиниця

середньодобова

середньорічна

Густина, кг/м3

кг

дм3

кг

м3

Лікарні

одне ліжко

0,64

2,16

235

0,79

300

Поліклініки

один візит

0,01

0,05

 

 

200

Готелі

одне місце

0,25

18

90

0,43

210

Гуртожитки

-

0,25

18

90

0,43

210

Санаторії

-

0,69

2,47

250

0,9

270

Дитячі садки

-

0,33

1,08

79

0,26

300

Школи

один учень

0,08

0,38

20

 

210

Профучилища

-

0,42

1,66

100

0,4

250

ВНЗ і технікуми

-

 

0,46

24

0,11

220

Театри і кіно

одне місце

0,06

0,28

20

 

200

Заклади

один робітник

0,27

1,18

70

0,3

230

Ресторани

одна страва

0,09

0,27

 

 

300

Кафе, їдальні

-

0,05

0,17

 

 

300

Проммаги

1 м2. торг. площі

0,16

0,8

50

0,25

200

Продмаги

-

0,32

1,42

100

0,44

230

Базари

-

0,09

0,22

33

0,8

400

Склади

м2 площі

0,09

0,22

33

0,8

400

Вокзали

-

0,36

1,37

130

0,05

260

 

 

Таблиця 4.5 – Об’єми накопичення ТПВ у Вінницькій області (житлові приміщення)


Об’єкти утворення
відходів

Норма накопичення ТПВ на одного мешканця

Густина
кг/м3

Середньодобова

Середньорічна

кг

дм3

кг

дм3

Будинки з гарним добробутом без відбору харчових відходів

0,49-0,51

2,12-2,19

190-195

770-820

230-250

Будинки з поганим добробутом без відбору харчових відходів

0,93

2,57

340

940

360

Будинки приватного сектору з присадибними ділянками

1,5

3,29

550

1200

460

Для будинків з гарним добробутом та сміттєпроводом норма накопичення ТПВ на 15% вища, ніж для таких же будинків без сміттєпроводу.

  

Оцінка: 
0
No votes yet