Екологічне виховання та навчання

Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку

Готуючи суб’єктів для будь-якої галузі людської діяльності, освіта є потужним опосередкованим фактором трансформації навколишнього середовища і суспільства. Проте, задовольняючи свої особистісні та суспільні потреби, людина в своїй діяльності не лише отримує позитивні результати, а й породжує безліч незначних і суттєвих проблем, критична маса яких переростає з часом у виклики, що постають перед суспільством. Ключовими з таких викликів є неконтрольоване зростання народонаселення, вихолощення невідновних та деградація відновних ресурсів, надмірне виробництво й депонування в довкіллі відходів життєдіяльності, що накладаються на невирішені соціально-економічні проблеми. В цьому плані, зважаючи на обмеженість планетарної екосистеми, зміна парадигми розвитку суспільства стає невідворотною. Така парадигма – парадигма збалансованого (стійкого) розвитку – з’явилася в другій половині минулого століття [1, 2] й дістала міжнародне визнання після всесвітнього Саміту з питань навколишнього середовища і розвитку (Ріо, 1992 р.) [3]. Нагадаємо, що під збалансованим розвитком розуміють такий розвиток людського суспільства, при якому задоволення зростаючих соціальних та інших потреб людини відбувається за рахунок економічної діяльності в межах екологічної ємності біосфери  [1 -3]. Зрозумілість концепції не означає зрозумілість практичних кроків щодо її впровадження, саме тому освіта набуває особливого значення в контексті подальшого розвитку суспільства [3].  Але безвідносно до міжнародних процесів національна система освіти змушена реагувати на зміни, що породжені суспільною діяльністю людини, яка підготовлена до життєдіяльності цією ж освітньою системою. Аналізу особливостей цих процесів на національних теренах та підходів до їх регулювання й присвячена дана робота.

Педагогічне керівництво сім’єю у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи

Формування природоцентриської свідомості, екологічного світогляду, екологічної культури загалом орієнтоване на такі цінності, як життя людини у чистому середовищі, збереження усіх форм живих організмів, отже, передбачає розповсюдження нового, гармонійного із природою, способу існування. Усі ці завдання має розв’язувати екологічне виховання, а це вимагає значних зусиль і, що особливо важливо в умовах переважання негативного соціального досвіду спілкування з природою, об’єднання виховних впливів однодумців.

Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних інноваційних технологій.
Нажаль, сьогодні більшість цих інноваційних підходів базується на використанні комп’ютерних технологій, що не зовсім відповідає потребі підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі охорони навколишнього середовища. Причому, більшість з них базується на використанні мультимедійного обладнання та в рідких випадках стандартних офісних програм.

Етика відповідальності: дискурс еколого-комунікативних засад

Відоме кантівське запитання: “що таке людина?”, яке розкривається відповіддю на три інші запитання: “що я можу знати?”, “що я можу робити?” і  “на що я можу сподіватися?” [10, с. 332], не лише не втратило своєї актуальності, але й набуло  в ХХ – на початку ХХІ ст. ще більшої, драматичнішої гостроти і носить вже не лише теоретичний, а й практичний характер.

Критерій на визначення любові

Може видатись, на перший погляд, що коли говоримо про святкування Дня закоханих – тут уже, як тільки про кохання, говорити неможливо! Нічого дивного, адже для закоханих світ ніби зупиняється і їм не хочеться ні про що думати, ні говорити. Будучи свідомим того, що намагання в день святого Валентина говорити про щось інше може звестись до нуля, хочеться все ж таки спробувати поєднати День закоханих з любов’ю до природи і показати, що між ними існує досить таки тісний зв’язок! У когось, мабуть, таке намагання спровокує скептичну посмішу, чи нерозуміння, бо цілком виправдано можуть виникнути запитання: а до чого тут природа, довкілля? Якщо подивитись на День святого Валентина ближче і спробувати зробити з нього екологічне свято – мабуть можливо…

Всеукраїнська наукова конференцiя «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсів», Донецьк, 16-18 квiтня 2013 р.

 

16-18 квiтня 2013 року Донецький національний технiчний унiверситет разом з Донецьким національним унiверситетом за участю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки ТОВ фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ Всеукраїнську  наукову конференцiю аспірантів і студентів «Охорона навколишнього  середовища  та  рацiональне  використання природних ресурсів», присвячену Дню Довкілля.

 

До питання екологізації освіти в Україні як фактору екологічної свідомості

Екологічна ситуація в Україні вимагає зосередження всіх наявних сил на розробленні та впровадженні єдиних підходів до екологізації освіти. Адже вже сьогодні жертвами забруднення природи стали практично всі, хто проживає в Україні. Джерелами забруднення є не тільки заводи, підприємства, що мають справу з хімічними речовинами. Хоч їх і прийнято вважати джерелом всіх негараздів, пов’язаних з екологією. Проте не вони засмічують вулиці, бо декому ліньки підійти до урни, є не свідомі люди, які отруюють вуличних тварин, знущаються з них, зривають молоді пагони дерев чи квітки – лише заради розваги. В чому причина такого відношення до природи і яким чином це можна змінити ?

"Еко-мама" або екологічний навігатор для батьків!

9 жовтня 2012 року в прес-центрі Інформаційного агентства ЛІГАБізнезІнформ відбулась презентація унікального видання для батьків «Еко-мама» яке дає вичерпне роз’яснення відносно потенційних загроз здоров’ю дитини, пов’язаних зі споживанням різноманітних товарів та виробів.

Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

В современных социально - экономических условиях аграрное образование, являющее собой сложную форму общественной практики, испытало существенные изменения, превратившись в чрезвычайно масштабную социальную институцию, посредством которой осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей человечества, а также реализуются цели и задачи развития аграрного и других секторов экономики.

Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів

Нормативні документи підготовки бакалаврів – екологів ОПП і ОКХ напрямку «Екологія» включають 12 обов’язкових і ще як мінімум 7 вибіркових дисциплін, які потребують проведення трьох польових практик на об’єктах природного середовища загальним обсягом 367 годин (10,5 кредитів ЄКТС).

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічне виховання та навчання