Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”

Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма

tiz_009_zemlia.gifВ работе рассмотрены результаты качественного анализа сырья лекарственных растений в природных условиях Крыма, а также реализуемого в аптеках и приобретенного на стихийных рынках. Выявлены образцы, в которых содержание тяжелых металлов не соответствует медико-биологическим требованиям

Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області

В складі регіональної екомережі Чернігівської області виділяються такі основні елементи: 5 ключових територій (з них 4 — національного значення, 1 — місцевого значення), 5 сполучних територій (з них 2 — Пан-Європейського значення, 3 — регіонального значення), 1 відновлювальна територія національного значення („Замглай»).

Атмосферні процеси як відображення гравітаційного поля та його мінливості

Розглянуті можливі наслідки впливу геодинамічних процесів, на процеси, які відбуваються в атмосфері. Визначено, що широтна зональність атмосфери має аналоги широтної зональності прояву геодинамічних процесів.

Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

tiz_009_zemlia.gifДана робота присвячена питанням техногенної безпеки промислових підприємств, а саме пропонує підхід, за допомогою якого можливо оцінити ступінь техногенної небезпеки промислових об’єктів та провести їх порівняльний аналіз. Розглянуті категорії небезпечних речовин за впливом на навколишнє середовище та за можливим сценарієм аварії. Використано метод індексних безрозмірних оцінок для визначення техногенного ризику промислових об’єктів.

Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив

tiz_009_zemlia.gifЗапропоновано використовувати взаємодію між анаеробними й аеробними біохімічними перетвореннями органічної матерії, азоту, сполук сірки, фосфору і заліза в процесі біологічного очищення стічних вод харчових виробництв.

Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні

Інвентаризація та статистична звітність за 1995–2002 роки свідчать, що тільки в отрутомогильнику поблизу с. Джурин знаходиться понад 2000 тонн невідомих агрохімікатів, заскладованих із 1978 року [1].

Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві

Поряд з екологічними проблемами все відчутнішою для людства стає загроза енергетичної кризи. В межах національної проблеми по забезпеченню екологічної безпеки та регулюванню енергозбереження суттєва увага приділяється впровадженню еколого-економічних інновацій в житловому будівництві.

Екологічні проблеми вулиць і доріг Донбасу

Підземні гірничі роботи в Центральному районі Донбасу чинять шкідливий вплив на великі ділянки територій. Чим крутіше падіння пластів, тим менше значення граничного кута з боку падіння і зона впливу окремої виробки – еліпсоподібна мульда зрушення стає витягнутою у напрямі навхрест простягання на декілька кілометрів.

Системний аналіз методів управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій

tiz_009_zemlia.gifОсобливо чутливими до негативного впливу господарської діяльності людини є малі річки, оскільки, в силу особливостей свого розташування вони, як відкриті водні об’єкти, є кінцевою ланкою у стоковій акумуляції більшої частини техногенних забруднюючих речовин, що утворюються на поверхні басейну водозбору.

Сторінки

Subscribe to RSS - Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів”