Waste, Waste Management

 

Переробка органічних відходів аграрного виробництва Одеської області

Вступ. Накопичення органічних відходів у сільському господарстві складає значну проблему для аграрних підприємств і має негативну дію на навколишнє середовище. Практика спалення пожнивних  залишків рослинної біомаси перед новим засівом забруднює атмосферне повітря шкідливими речовинами. Дослідження дистанційного виявлення горіння біомаси в областях, не зайнятих лісовими масивами, а також аналіз моделей хімічного переносу і баз даних по викидах від пожеж показують, що концентрації чорного вуглецю, що утворюються в ході спалювання стерні, найбільш високі, у тому числі, і на території нашої держави [1]. Органічні відходи тваринного походження складаються з гною великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, відходів птахівництва. За даними моніторингового аналізу, тільки у галузі свинарства загальний річний вихід екскрементів по країні, станом на 2012 рік, перевищує 16 млн. т, а з урахуванням підстилкових матеріалів і води в гідравлічних системах видалення, обсяги утворюваного гною сягають 20 млн. т на рік. Традиційне зберігання гною на відкритих майданчиках створює негативний вплив на навколишнє середовище, забруднює водойми, та є джерелом значного вивільнення парникових газів: вуглекислого газу (СО2), метану (CH4), оксиду діазоту (N2O) – та шкідливих газів: аміаку (NH3), інших оксидів азоту, сірководню (H2S) тощо [2].

Investigations of the solid waste bio-dried fraction obtained in mechanical - biological treatment plants

The Polish legislation acts issued in the years 2012 and 2013 have introduced a number of important targets in waste management [1], [2], [3] promoting mechanical–biological treatment. There are two types of MBT technologies: the mechanical biological pretreatment (MBP) and the mechanical biological stabilization (MBS) [4]. Both of these are processes of which the main target is to minimize the amount of solid waste to be landfilled. The simplest way to reduce the amount of waste deposited in landfills is the Mechanical - Biological Pretreatment (MBP), the idea of which is presented in figure 1. The Mechanical- biological stabilization (MBS) is also the typical method for the production of refuse-derived fuel (RDF) based on municipal solid waste (MSW) as a source. In the fractions generated in the MBS processes, there are a high caloric fraction existing in the majority and a small amount of inerts. The stabilized 0-20 mm fraction can be used on landfills as an intert fraction if the measured parameters (LOI, TOC, AT4, heat of combustion) correspond to the requirements given in [3] and [5]. In The Decree of the Minister of Environment [3] the limiting amounts of  these parameters are: the oxygen uptake AT4 < 10 mg O2/ g d.m., LOI < 35 % d.m., TOC < 20% d.m. While in the Decree of the Minister of Economy [4] TOC < 5% d.m., LOI < 8% d.m. and the maximum value of the heat of combustion 6 MJ/kg d.m.

Thermal utilization of municipal sewage sludge – example of waste water treatment plant in sitkowka nowiny

In Poland there are about 4500 waste water treatment plants, which have equipment for treatment of sewage sludge. The volume of resulting sewage sludge is estimated at about 1-2 % of volume of flowing waste water in the waste water treatment plants [1].
In 2011, Poland generated 519,2 thousand tons of sewage sludge dry matter [3]. The amount of sewage sludge demanding disposal reaches an amount of 212,4 thousand more tons, which are accumulated on the areas of waste water treatment plant from the past years [3]. The realization of Council Directive [4] requirements contributes to the growth of produced sewage sludge. According to predictions, in the year 2014, the amount of municipal sewage sludge is to reach 651 thousand tons of dry matter, and in the year 2018 – 726 thousand tons [5].

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник. Розділ 5

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник. Розділ 4

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник. Розділ 3

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник. Розділ 2

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи. Навчальний посібник. Розділ 1

Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів. Монографія. 2006

Сторінки

Subscribe to RSS - Waste, Waste Management