Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85

Зростаючий інтерес до альтернативних видів палива обумовлений трьома істотними міркуваннями: альтернативні види палива дають менші викиди, які забруднюють повітря та сприяють глобальному потеплінню; більшість альтернативних видів палива виробляється з поновлюваної сировини; використання таких палив дозволяє державі підвищити енергетичну незалежність і безпеку.

Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций

Среди разнообразных методов защиты металлов от атмосферной коррозии защита изделий, конструкций с помощью ингибиторов занимает особое место. Отличительными чертами этого метода являются простота и дешевизна.

Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм

Проблема забруднення водного середовища набуває все більшої гостроти у більшості країн світу включно з Україною. Зміни екологічних чинників, викликані зростаючим антропогенним впливом, призводять до загрозливої ситуації щодо виживання живих організмів і здоров'я людини.

Формы использования природной энергии

Энергия, поступающая в биосферу, в десятки тысяч раз превосходит количество энергии, производимой и непосредственно  используемой человеком. Но природная энергия, циркулирующая в биосфере, обычно рассредоточена, неустойчива во времени, что ограничивает ее использование в хозяйстве.

Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

В сучасних умовах господарювання, враховуючи необхідність дотримуватися вимог, які ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку територій, рекреаційна сфера діяльності має усі підстави одним із стратегічних напрямів розвитку індустрії гостинності, туризму, послуг для відпочинку, оздоровлення та лікування рекреантів вважати саме збалансоване використання природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України.

В Испании охраняют мусор от бедняков

 Власти испанского города Жирона, расположенного на севере Каталонии, распорядились установить замки на мусорные баки для пищевых отходов и просроченных продуктов, установленные около супермаркетов, чтобы никто не мог покопаться в них в поисках еды.

Сполучні території екомережі Вінницької області

Відповідно до концепції підтримуваного розвитку та Загальнодержавної програми "Формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" важливим є формування регіональної екомережі Вінницької області.

Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі

Однією із найбільш важливих ініціатив у Європі є пан-європейська стратегія збереження ландшафтного та біологічного різноманіття (The Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS). Основною стратегії є створення та розбудова екологічної мережі на європейському рівні (Pan-European Ecological Network, PEEN).

Сланцевий газ в Україні: «з екологією якось розберемося»

Посилення енергетичної незалежності – в Україні нині політичний пріоритет. Під цим гаслом уряд сприяє розробці родовищ сланцевого газу. Екологічні ризики, вочевидь, відходять на другий план.

Азаров: Украине очень нужны мусороперерабатывающие заводы, мы захламили свалками всю страну

Сегодня Украине очень нужны мусороперерабатывающие заводы, так как мусором уже загромождена вся страна. Об этом во время лекции в Киевском институте архитектуры и строительства сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Сторінки

Subscribe to Технології захисту довкілля RSS