В Испании охраняют мусор от бедняков

 Власти испанского города Жирона, расположенного на севере Каталонии, распорядились установить замки на мусорные баки для пищевых отходов и просроченных продуктов, установленные около супермаркетов, чтобы никто не мог покопаться в них в поисках еды.

Сполучні території екомережі Вінницької області

Відповідно до концепції підтримуваного розвитку та Загальнодержавної програми "Формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" важливим є формування регіональної екомережі Вінницької області.

Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі

Однією із найбільш важливих ініціатив у Європі є пан-європейська стратегія збереження ландшафтного та біологічного різноманіття (The Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS). Основною стратегії є створення та розбудова екологічної мережі на європейському рівні (Pan-European Ecological Network, PEEN).

Сланцевий газ в Україні: «з екологією якось розберемося»

Посилення енергетичної незалежності – в Україні нині політичний пріоритет. Під цим гаслом уряд сприяє розробці родовищ сланцевого газу. Екологічні ризики, вочевидь, відходять на другий план.

Азаров: Украине очень нужны мусороперерабатывающие заводы, мы захламили свалками всю страну

Сегодня Украине очень нужны мусороперерабатывающие заводы, так как мусором уже загромождена вся страна. Об этом во время лекции в Киевском институте архитектуры и строительства сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів

Природні рослинні матеріали, зокрема натуральні волокна, деревина, крохмаль тощо, викликають зростаючий інтерес у наукових дослідженнях та промисловому застосуванні. Це пов’язано з рядом переваг над іншими видами наповнювачів: неабразивність, мала вартість та особливо чи не найваж­ливішими є їхня біодеградабельність.

Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища

Забруднення атмосферного повітря у міських екосистемах щорічно збільшується, причому внесок автомобільного транспорту зростає. Тому існує необхідність у діагностиці стану навколишнього природного середовища урбоекосистеми, яку можливо проводити як фізико-хімічними, так і фітоіндикаційними методами.

Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні

У сучасних міських зелених насадженнях за діючими нормами більше 50% території міст повинно бути зайнято зеленими насадженнями. Не менша роль належить і приміським зеленим насадженням, які є однією з найважливіших складових у системі використання засобів озеленення для ослаблення негативного антропогенного впливу на довкілля та поліпшення умов життєдіяльності людей.

Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій

За останнє десятиліття проблема сталого розвитку сільських територій досить широко представлена в спеціальній літературі не лише в Україні, але й у країнах СНД, центральної і середньої Європи. Слід зазначити, що погляди учених на цю проблему досить різнопланові. Вочевидь, це пов'язано з економічними, політичними, ментальними особливостями розвитку держав.

Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля

04.05.2011 в ООН обсуждали проблемы утилизации отходов, поскольку отходы, в их числе отходы производства, являются основными загрязнителями окружающей среды и одновременно носителями полезных компонентов, поэтому не теряет актуальности проблема более рационального использования вторичных ресурсов, охраны окружающей среды, внедрение мер по освоению и применению малоотходных технологий производства.

Сторінки

Subscribe to Промислова екологія  RSS