Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів

Нормативні документи підготовки бакалаврів – екологів ОПП і ОКХ напрямку «Екологія» включають 12 обов’язкових і ще як мінімум 7 вибіркових дисциплін, які потребують проведення трьох польових практик на об’єктах природного середовища загальним обсягом 367 годин (10,5 кредитів ЄКТС).

Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі

Існуючі стратегії охорони живої природи, спрямовані на індивідуальну та територіальну охорону і не забезпечують відтворення її цілісності та єдності. Для вирішення цієї глобальної проблеми було запропоновано концепцію екомережі як єдину функціонально-просторову систему комплексності та єдності охорони природи та протидії глобальному антропогенному впливу на природне середовище [3, 11-12].

Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов

Экологические последствия загрязнения природной среды превратились в одну из приоритетных глобальных проблем, особенно для промышленных и экономически развитых стран. Загрязнение биосферы вредными веществами, появление новых химических соединений, повышение радиоактивности и т. д. угрожает состоянию окружающей среды, здоровью населения и ограничивает возможности дальнейшего сбалансированного развития общества.

Токсичні відходи заповнили став поблизу Ічні

Будівництво Ічнянського молочно-консервного комбінату (ММК) розпочалось розпочалось ще у 2006 році у м. Ічня. Комбінат поступово нарощував свої потужності, встановлював нове обладнання, але разом з тим, розширюючись, впритул наблизився до осель громадян. Сьогодні відстань від виробничих цехів до будинків складає близько 15 м.

Лекция МГИМО №7: Мотивации использования энергоэффективных технологий

Лекция МГИМО №7: Мотивации использования энергоэффективных технологий
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №6: Ветроэнергетика

Лекция МГИМО №6: Ветроэнергетика
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №5: Рынок малой гидроэнергетики

Лекция МГИМО №5: Рынок малой гидроэнергетики
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №4: Перспективы развития солнечной энергетики

Лекция МГИМО №4: Перспективы развития солнечной энергетики

Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №3: Рынок биогаза

Лекция МГИМО №3: Рынок биогаза.
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Лекция МГИМО №2: Экономика возобновляемой энергетики и ветроэнергетики

Лекция МГИМО №2: Экономика возобновляемой энергетики и ветроэнергетики. 
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии и Факультет прикладной экономики и коммерции МГИМО проводят специальный курс «Рынок возобновляемых источников энергии в мире и России».

Сторінки

Subscribe to Технології захисту довкілля RSS