Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин Вінницької області

Вступ. В Україні в цілому, та на Вінниччині зокрема, мабуть найгострішою та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема твердих побутових відходів. Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться тверді побутові відходи, а також велика кількість несанкціонованих місць їх складування. Останнє особливо характерне для невеликих містечок, зокрема і для м. Ладижин. Ситуація ускладнюється ще й тим, що із відходами кожен із нас стикається щодня, все відбувається на наших очах і ця проблема психологічно тисне на нас постійно. Але ж об’єми відходів невпинно зростають з кожним днем, а тому в майбутньому ця проблема тільки загострюватиметься. Так, щорічно у м. Ладижин утворюється близько 13 тис. тонн твердих побутових відходів.
Організації, які працюють у сфері поводження з відходами, через недостатнє фінансування неспроможні забезпечити населення належними комунальними послугами, їх обладнання є переважно застарілим. Місцеві системи не можуть повністю задовольнити мешканців, що призводить до складування відходів на нелегальних звалищах. Тільки незначна частка твердих побутових відходів із домогосподарств збирається роздільно та переробляється. Підприємства, що збирають та сортують сміття хоч і існують, однак, ринок недостатньо розвинений, а інформацію про можливості переробки отримати важко.

Виклад основного матеріалу. Загальну стратегію дій у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин формує відділ житлово-комунального господарства Ладижинської міської ради. За поданнями даного відділу приймаються рішення виконавчого комітету Ладижинської міської ради у сфері поводження з твердими побутовими відходами, в тому числі і стосовно фінансування тих чи інших заходів. Останніми роками у м. Ладижин проведено ряд заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами: придбано контейнери, запасні частин на транспорт для збору твердих побутових відходів, встановлено додаткові урни, придбано сміттєвоз, 4 тракторних причепи, а також бульдозер і екскаватор для роботи на міському сміттєзвалищі [1].
Програмою поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області на 2011-2015 роки заплановані такі заходи у м. Ладижин:
- реконструкція і рекультивація полігону для захоронення твердих побутових відходів;
- оновлення парку сміттєвозних машин;
- оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків;
- впровадження технологій роздільного збирання твердих побутових відходів.
Варто зазначити, що, на жаль, через недостатнє фінансування не всі заходи реалізовані. За вказаний період було здійснено лише оновлення парку сміттєвозних машин і контейнерного господарства, а також частково облаштовано контейнерні майданчики. А такий необхідний захід як робота із населенням, інформаційна діяльність у сфері поводження із твердими побутовими відходами взагалі не запланований. Крім того у м. Ладижин відсутня місцева програма поводження з твердими побутовими відходами.
На сьогоднішній день у м. Ладижин вивезення твердих побутових відходів з територій підприємств та багатоквартирних будинків відбувається на основі відповідних договорів із Ладижинським ККП. На даний час частина м. Ладижин обслуговується міським комунальним підприємством «Добробут» (близько 10,5 тис. чол.), а інша частина – Ладижинською ТЕС (близько 5,5 тис. чол.). Обидві організації мають договори на вивезення твердих побутових відходів із Ладижинським ККП. Однак частина населення міста проживає у приватному секторі, де сміттєві баки майже відсутні. А тверді побутові відходи збираються місцевим населенням у пакети (мішки) для сміття і виносяться у встановлений час на узбіччя доріг біля свого помешкання, а працівники Ладижинського ККП збирають ці пакети для подальшого вивезення на сміттєзвалище разом з іншими відходами.
Розглянемо стан контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів у м. Ладижин. Самі контейнери хоч і мають непрезентабельний вигляд і є поржавілими, але вчасно вивантажуються, а територія, на якій вони розташовуються забетонована та постійно прибирається, не є засміченою, кожного ранку двірники прибирають залишки відходів, які залишаються після вивантаження контейнерів.
Разом з тим, дані майданчики не повністю відповідають встановленим вимогам, в тому числі Правилам благоустрою території населених пунктів, які розташовані на території Ладижинської міської ради. Так, контейнерні майданчики не мають накриття і тому відходи зазнають впливу опадів, чим погіршується санітарний стан. Крім того, на майданчиках відсутні стоковідводи, а самі контейнери на даний час не миються і не дезінфікуються, що є прямим порушенням правил. З приводу останнього варто зазначити, що міською радою м. Ладижин було прийнято рішення про виділення коштів з природоохоронного фонду на будівництво мийки транспорту та контейнерів, але виконання цього рішення було заблоковане через нецільове використання коштів. Але, незважаючи на наявність елементарної системи поводження з твердими побутовими відходами, для м. Ладижин характерні випадки наявності стихійних сміттєзвалищ, особливо у приватному секторі, в ярах, відхідних шляхах, лісосмугах.

Рис. 1. Контейнери для збирання пластикових пляшок, склотари, жерстяних банок

Проаналізуємо ситуацію із впровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів у м. Ладижин. Згідно інформації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на даний час у м. Ладижин із 23 тис. чол. населення роздільним збиранням охоплені 4 тис. чол. По місту на контейнерних майданчиках поруч із звичайними контейнерами встановлено 21 ємність (металевий сітчастий контейнер) для збирання пластикових пляшок, склобою, жерстяних виробів. На ємностях знаходяться надписи соціальної реклами (рис. 1).
Також значною частиною населення (в основному у приватному секторі) здійснюється компостування органічних відходів у домашньому господарстві. Громадською організацією «За чисте довкілля» протягом останніх років постійно поширюються інформаційні матеріали (газети, листівки) про шкідливість твердих побутових відходів та необхідність зменшення їх кількості.
Але кількість заходів із роздільного збирання твердих побутових відходів у м. Ладижин все ще залишається недостатньою.
Ситуація із небезпечними побутовими відходами в Україні в цілому, та у м. Ладижин зокрема, залишається досить складною. Підприємства, установи та організації зобов’язані збирати такі відходи окремо і укладати договори на їх вивезення або утилізацію із ліцензованими підприємствами.
Тому, поводження із небезпечними побутовими відходами у цьому секторі відбувається переважно належним чином, окрім деяких випадків відсутності подібних договорів із відповідними санкціями щодо підприємств-порушників.
Значно гіршою є ситуація із поводженням з небезпечними побутовими відходами населенням міста. Згідно Правил надання послуг з вивезення побутових відходів передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Незважаючи на існуючі законодавчі акти і програми і зобов’язання людей не викидати небезпечні відходи разом з іншим сміттям, у м. Ладижин практично відсутні будь-які механізми реалізації державної політики у даному напрямку. Приблизно 0,1 % твердих побутових відходів є небезпечними. На сьогоднішній день ці відходи збираються разом з іншими та накопичуються на полігонах, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я людей. Це є неприпустимим, а тому слід створювати альтернативні методи збирання та переробки небезпечних побутових відходів [2]. Лише нещодавно організовано 4 пункти прийому найпоширеніших небезпечних побутових відходів (люмінесцентних ламп, батарейок, термометрів). Це реалізовано за ініціативи приватного підприємця і фінансування місцевої влади (з природоохоронного фонду щорічно виділяються кошти). Вказані пункти містять відповідні інформаційні матеріали (рис. 2), а накопичені небезпечні відходи передаються ТОВ «Добробут Еко-Україна» (м. Вінниця) для подальшої утилізації. В усіх інших випадках небезпечні побутові відходи викидаються разом з іншими відходами, потрапляючи в подальшому на міський полігон. Оскільки спеціалізованих підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами чи їх представництв у м. Ладижин немає, то навіть за наявності пунктів збирання небезпечних відходів від населення постає проблема їх подальшого транспортування. Найближче місто із такими підприємствами – Вінниця, до якого 112 км.
Одним з найбільш важливих проблемних питань залишається питання експлуатації полігону твердих побутових відходів площею 3,4 га з проектним обсягом видалення відходів 200 тис. м3 твердих відходів [3, 4]. Рік початку експлуатації полігону – 1984, розрахунковий термін експлуатації – 16 років. Але експлуатація продовжується, оскільки ресурси полігону ще не вичерпані – на даний час накопичено близько 130 тис. м3 відходів.
У Ладижинському ККП наявний журнал обліку кількості відходів, які вивозяться на полігон. Однак, на самому полігоні відсутній контроль за складом відходів, що до нього надходять, за дотриманням технологічного циклу з ізоляції відходів. Так, в результаті надходження на полігон значної кількості органічних відходів і нездійснення їх пересипання землею, призводить до витоків на поверхню звалища метану, який в теплу пору року досить часто самозапалюється. І міська влада Ладижина щороку змушена виділяти до 100 тис. грн. на ліквідацію пожеж на сміттєзвалищі.

Рис. 2. Пункт прийому небезпечних побутових відходів

Також в результаті вільного вивантаження відходів із сміттєвоза на полігоні на сміттєзвалище із високою ймовірністю можуть потрапити небезпечні чи інші небажані відходи, а легкі фракції при несприятливих погодних умовах часто поширюються вітром за межі полігону, що є неприпустимим.
Крім того, дно полігону не має ізоляційного шару (як це має бути у відповідності із проектом), який унеможливлював би потенційний контакт твердих побутових відходів та фільтрату сміттєзвалища і навколишнього середовища, особливо природних вод, враховуючи, що в межах 200 м від полігону знаходяться ставок, а за 1170 м – річка Південний Буг. Моніторинг за якістю підземних та поверхневих вод, ґрунтів та атмосферного повітря не здійснюється, що не дає можливості оцінити потенційний негативний вплив полігону на довкілля. Варто відзначити, що навколо полігону здійснено обвалування для попередження рознесення відходів за межі полігону, а у 2007 році було здійснено реконструкцію під’їздних шляхів до полігону.
Висновки. Існуючі програми та документи, які мають відношення до поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин, хоча і охоплюють широке коло питань, все ж свідчать про недостатнє законодавче забезпечення даного питання у м. Ладижин. Немає у місті і достатніх законодавчих передумов для ефективного роздільного збирання твердих побутових відходів.
Так, разом із декларуванням того, що громадяни і підприємства зобов’язані проводити роздільне збирання відходів, відсутні будь-які важелі реалізації і контролю таких дій. Для самих громадян та підприємств відсутні не тільки заходи стимулювання роздільного збирання, а у переважній більшості випадків і елементарні технічні можливості для його забезпечення. Варто звернути увагу також на відсутність законодавства та заходів, спрямованих на мінімізацію утворення твердих побутових відходів. Існуючий полігон твердих побутових відходів м. Ладижин не відповідає багатьом екологічним вимогам. Варто зазначити, що деякі заходи у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин здійснені (зокрема, встановлено більше 20 контейнерів для окремих видів відходів), але в основному за ініціативи приватних осіб. Переважна більшість зазначених заходів та програм орієнтовані на виправлення вже існуючої ситуації, а не на її попередження. Таким чином, залишається чимале поле для подальшої діяльності і значна кількість заходів, які ще необхідно здійснити для покращення ситуації поводження з твердими побутовими відходами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  • 1. Звіт міського Голови Ладижина за 2011 рік від 16.03.2012.
  • 2. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині. Монографія / В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. Черній, С. М. Кватернюк, П.М. Турчик, Р.В.Петрук/ Під ред. д.т.н., проф.Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця,  2007. – 187 с..
  • 3. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ладижин на 2012-2014 роки, затверджена рішенням 14 сесії Ладижинської міської ради 6 скликання від 24.05.2012 р. 
  • 4. Паспорт місця видалення відходів «Звалище твердих побутових і промислових відходів м. Ладижин».

 

Поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин  Вінницької області [Електронний ресурс]  / [Іщенко В.А., Петрук В.Г.] // Режим доступу: http://eco.com.ua/

Оцінка: 
0
No votes yet