Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області

Розв’язання екологічних проблем великою мірою залежить від рівня екологічної свідомості та культури населення. Як зауважив Ж.Б.Ламарк: “Невігластво – ось, без сумніву, перше і основне джерело майже всього нашого нещастя, особливо відтоді, коли ми почали жити суспільним життям”.
Саме система освіти повинна взяти на себе основну відповідальність за вирішення завдань формування екологічної культури нового покоління людей. На жаль, такому важливому завданню у загальноосвітніх школах сьогодні приділяється надто мало уваги. Про це свідчить відсутність гуртково-позаурочної роботи, екологічних олімпіад, конференцій районного і обласного масштабів тощо. Сучасна організація екологічної освіти повинна базуватись на ряді підходів: багаторівневій організації екологічної освіти від дошкільних закладів до закладів підвищення кваліфікації, екологізації навчальних предметів, запровадженні інтегрованих узагальнюючих екологічних курсів у старших класах, вузах [3]. Екологічна освіта і виховання стануть повноцінними тільки за умов залучення учасників навчального процесу в практично-орієнтовану діяльність з вивчення регіональних і локальних екологічних проблем. Це зумовить формування екологічно усвідомленої діяльності особистості. З метою залучення учнівської молоді до творчої природо-дослідницької роботи прикладного краєзнавчого характеру в 2000 році згідно з ідеєю декана географічного факультету Тернопільського національного педуніверситету Царика Л.П., під егідою кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, Управління освіти й науки Тернопільської облдержадміністрації, Держуправління екології та природних ресурсів у Тернопільській області було започатковано обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край”. Викладачами кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін при допомозі управління освіти було виявлено базові для кожного з адміністративних районів школи з екологічної освіти і виховання, що виступили кущовими центрами. Крім них, умови конкурсу-проекту було надіслано в усі школи, випускники яких навчаються на географічному факультеті денної та заочної форм навчання, що дало можливість здійснення оперативного зв'язку між оргкомітетом і учасниками проекту, обминаючи проміжні адміністративні структури [2]. Щороку проводиться підсумкова конференція за результатами досліджень, виконаних у рамках проекту. За період існування проекту в ньому брали участь представники шкіл Тернопільського, Збаразького, Борщівського, Заліщицького, Бережанського, Чортківського, Гусятинського, Козівського районів. Учасниками проекту було досліджено екологічний стан річкових долин, ставків, озерець в околицях населених пунктів; упорядковано старовинні парки, шкільні дендрарії; виявлено унікальні природні об’єкти, виконано їх опис і подано в Держуправління екології та природних ресурсів для подальшого заповідання; виявлено місця зростання червонокнижних видів рослин і тварин, що, зокрема, дало підставу для створення першої на теренах Тернопільської області Червоної книги Збаразького району; розроблено надзвичайно цікаві та пізнавальні маршрути, деякі з яких знайшли своє відображення у відеоматеріалах, майстерно оформлених на компакт-диску “Медобори запрошують”[2]. У рамках проекту передбачена також допомога педагогам в отриманні додаткових знань, методичних рекомендацій для науково-пошукової та дослідницької  діяльності. Даний проект сприяє розвитку екологічної культури й світогляду школярів, в тому числі поглибленню знань про стан природних систем, формуванню навиків пошуково-дослідницької роботи, вихованню бережливого ставлення до природи рідного краю.
Література
1. Царик Л.П. Еколого-географічний проект “Твій рідний край”  і його роль у формуванні еколого-освітнього середовища // Історія Української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство. – Випуск 4. – 2001. – С. 60-62.  
2. Царик Л.П., Янковська Л.В., Царик П.Л. Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край”: 2000-2005 рр. – Тернопіль, 2006. – 38с.  
3. Соціальна екологія / За ред. Л.П. Царика. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2002. – 208с.
 
Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області / Янковська Л.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 299.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet