Радіоекологія, Чорнобильська катастрофа

Теорія радіоємності при оцінці екологічного ризику на хвостосховищах промислових підприємств

Розвиток технологій в промисловості і сільському господарстві спричиняють різке збільшення кількості важких металів в навколишньому середовищі, концентрації яких на декілька порядків перевищують фонові природні концентрації. Надходження шкідливих речовин у довкілля з техногенно-порушених систем відбувається за рахунок дефляції і міграції у підземні водоносні горизонти. Після потрапляння полютантів в екосистему будь-яким шляхом, вони залучаються до екосистеми і підкоряються дії її внутрішніх законів. Вони так чи інакше беруть участь у кругообігу речовин, зумовленого трофічною структурою цієї екосистеми, від сталих елементів середовища (вода, повітря, ґрунт) – до популяцій організмів різних трофічних рівнів, а через це – можуть у тій чи іншій мірі впливати на біоту екосистеми та на стан здоров’я людини [1, 7].

Topics: 

Теория и модели радиоемкости и надежности в современной экологии

Теоретическая экология и радиоэкология не имела выбора моделей и параметров, пригодных для оценок и расчетов радиоэкологических процессов и рисков в экосистемах разного типа. Кыштымская (Россия, 1968) и, особенно, Чернобыльская (1986) и авария на Фокусиме-1 (2011 г.) авария показали четкую необходимость развития именно теоретических исследований в этой области. Представление о факторе радиоемкости, предложенное Агре и Корогодиным в 1960 р., положено нами в основу новой радиоэкологической концепции. Через поведение параметра радиоемкости можно оценить состояние биоты экосистемы. Следует повторить, что радиоемкость определяется как граничное количество радионуклидов, которое по своим дозовым влияниям еще не способно нарушить основные функции биоты: способность сохранить биомассу и кондиционировать среду существования. Построенные модели радиоемкости экосистем и предложенные параметры способны адекватно реагировать на влияние разных факторов (γ-облучение, тяжелые металлы и т.д.). По результатам проведенных нами опытов предложенные параметры могут четко отображать влияние факторов на биоту и опережать по своим реакциям биологические ростовые показатели. Установлено, что реакция параметров радиоемкости может служить в качестве «экологического градусника», который измеряет состояние и благополучие биоты, и быть мерой для эквидозиметрической оценки влияния радиационного и химического факторов.
Разработанные и построенные нами модели для оценки параметров радиоемкости разных типов экосистем (наземных, водных, лесных, горных, лугов и урбоэкосистем) можно использовать как универсальный подход к моделированию радиоемкости разного типа экосистем, описывать самые разнообразные экосистемы, и сравнивать их по этим показателям [1-4].

Topics: 

Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки

В умовах радіоактивного зараження ведення сільськогосподарського виробництва ускладнюється, а при певних рівнях радіації стає неможливим. Особливе значення набуває захист людей на польових роботах. Працюючі в зонах радіоактивного забруднення можуть одержати зовнішнє опромінення, внутрішнє при вдиханні РВ і прийманні зараженої їжі, радіаційний опік відкритих частин тіла. І, як правило, буде контактне зараження рук, одягу, взуття.

Уряд схвалив план заходів щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки на період до 2015 року. Відповідне розпорядження, реєстраційний номер 44-р, датоване 25 січня 2012 року.

Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції

Експлуатація атомних електростанцій (АЕС) та інших підприємств часто технологічно пов’язана з необхідністю використання великої кількості води і вимагає близького розташування водних об’єктів.

Японія відмовляється від атома на користь відновних джерел енергії

Прем’єр-міністр Японії заявив, що країна планує відмовитись від плану, згідно з яким частка атомної енергії складала б 50%, на користь відновних джерел енергії.

Громадські слухання щодо добудови двох енергоблоків ХАЕС

З 11 по 13 травня у містах Хмельницької області відбудуться громадські слухання щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції та їх впливу на екологію.

Чорнобильська катастрофа обійшлася Україні в $180 млрд

Економічні збитки України через Чорнобильську катастрофу становлять близько 180 млрд дол. Про це в зверненні до громадян України у зв'язку з 25-ю річницею катастрофи на Чорнобильській АЕС сказав прем'єр-міністр Микола Азаров, повідомили в прес-службі КМУ.

Вплив мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність

tiz_009_zemlia.gifВивченню мікроелементів присвячена значна кількість наукових робіт видатних учених. Відомо, що до складу тканин і клітин живих організмів входить 47 хімічних елементів, переважну більшість яких, а саме30 становлять мікро- та ультрамікроелементи.

Радіоекологічна характеристика раціону козулі європейської в Житомирському Поліссі України

tiz_009_zemlia.gif Наслідком радіоактивного забруднення лісових екосистем після Чорнобильської катастрофи стало значне надходження радіонуклідів у різні ланки трофічних ланцюгів, серед яких особливе місце посідають ланки з участю травоїдних тварин. Консументи першого порядку відіграють важливу роль у вивільненні 137Cs з фiтомаси і включенні його в біологічний кругообіг

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Радіоекологія, Чорнобильська катастрофа