Геоінформаційні системи

Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря

tiz_009_zemlia.gif Головним пріоритетом державної політики в галузі охорони атмосферного повітря є охорона життя і здоров’я населення, забезпечення сприятливих екологічних умов повноцінного життя, праці та відпочинку, недопущення необоротних процесів забруднення довкілля.

Особенности пространственного распределения нефтяного загрязнения в Севастопольской бухте (Черное море)

tiz_009_zemlia.gif Современная концепция развития Севастопольского региона, как экополиса соответствующего международным стандартам, требует изучения экологического состояния и оценки уровня загрязненности прибрежных экосистем.

Геоінформаційні системи і технології в прикладаннях до задач геомеханіки

tiz_009_zemlia.gif Вирішення питань фундаментобудування тісно пов’язано з необхідністю дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів будівельного майданчика з метою прийняття достовірного проектного рішення.

Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод

tiz_009_zemlia.gif Сучасний рівень досягнень теорії математичного моделювання, математичної фізики та теорії управління в реальних природних екосистемах є таким значним, що дає можливість моделювати та прогнозувати практично будь-які процеси у них.

Розробка екологічного атласу басейну річки Південний Буг

tiz_009_zemlia.gif Басейн Південного Бугу розміщений на території семи областей України Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Київської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської у межах лісостепової зони.

Використання Google Maps для побудови тематичних карт забруднення від викидів стаціонарних джерел

tiz_009_zemlia.gif Найбільш масовим, динамічним і функціональним інформаційним ресурсом є всесвітня мережа Internet. Згідно Орхуської конвенції сторони повинні гарантувати на своїй території права на доступ до інформації

Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств з використанням ГІС-технологій

tiz_009_zemlia.gifСучасне місто є складною багатофункціональною системою, що поєднує у собі промислові підприємства, житлову забудову, розвинуту транспортну та комунальну інфраструктуру. Характерною ознакою сучасності є постійне зростання темпів розбудови міст за рахунок зменшення площ зелених насаджень і відповідної втрати їх основних природоохоронних функцій.

Оцінка якості басейну транскордонної р. Сіверський Донець геостатистичним методом

tiz_009_zemlia.gifВ питаннях поводження з транскордонним водними об’єктами ми стикаємося з проблемою обробки великих масивів даних, отриманих з різних джерел. З точки зору міжнародного права Сіверський Донець є двічі транскордонний

Інформаційне забезпечення екологічного аудиту територій

tiz_009_zemlia.gifЕкологічний аудит (ЕА), як невід'ємна складова частина екологічного менеджменту і природокористування, надзвичайно важливий для економіки, оскільки дозволяє зменшити екологічний, інформаційний і комерційний ризик, пов'язаний з прийняттям господарських рішень.

Сторінки

Subscribe to RSS - Геоінформаційні системи