Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря

tiz_009_zemlia.gif Головним пріоритетом державної політики в галузі охорони атмосферного повітря є охорона життя і здоров’я населення, забезпечення сприятливих екологічних умов повноцінного життя, праці та відпочинку, недопущення необоротних процесів забруднення довкілля.
Для забезпечення наукового обґрунтування, системного і комплексного підходу до вирішення цього питання необхідний взаємозв’язок всіх зацікавлених гілок влади.
       Останнім часом значення інформатизації у роботі державної санітарно-епідеміологічної служби невпинно зростає. Це і участь у реалізації державних програм, і проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, необхідність постійного моніторингу санітарно-епідеміологічної ситуації за багатьма показниками, налагодження взаємодії з іншими установами. Одним із найактуальніших питань є впровадження системи збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки ризику та наукового прогнозу його змін, розробки наукових рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря, встановлення зв’язку між рівнями ризику та захворюваністю.
       Cтало нагальною необхідністю пошук нового підходу до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря відмінної від принципів розробки стандартних інформаційно-довідкових систем і традиційних баз даних реляційного типу. 
       Для вирішення поставлених завдань необхідно створити інформаційну мережу, яка об’єднає державні органи екологічної та санітарно-епідеміологічної служби України. Розробити та впровадити програмний комплекс бази даних, який буде містити діючі форми статистичної звітності МОЗ України 293о, 322о, 328о, 333о, 392о, дані, що характеризують стан повітря на території міста (у т.ч., розташованих в місті підприємств), дані щодо забруднення повітря викидами підприємств та автотранспорту. Необхідно вирішити питання автоматичного наповнення бази даних, що значно спростить роботу операторів на місцях і зведе до мінімуму можливість технічних помилок. Дані, які стосуються географічного розташування точок відбору повинні містити в собі географічно-картографічну інформацію, що можливо завдяки використанню електронних карт Yandex, Google, Visicom в on-line режимі. Дані, що стосуються ГДК проб повітря, мають містити числові значення по хімічному показнику, а також географічні координати кожної точки відбору завдяки використанню електронних карт Yandex, Google, Visicom в on-line режимі.
       Розробка та впровадження такого системного комплексу стане підґрунтям для забезпечення наукового обґрунтування, системного і комплексного підходу до вирішення проблем охорони атмосферного повітря, дозволить систематизувати отриману інформацію, здійснювати оперативний аналіз і керівництво виробничим процесом, значно підвищити оперативність роботи санепідслужби, оперативно вирішувати питання санітарного та епідемічного благополуччя населення, оперативно і якісно координувати дії органів виконавчої влади, надасть можливість одержувати необхідну, доступну та достовірну інформацію, проводити аналіз, узагальнення, планування проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду як в цілому по Україні, так і територіально.
Турос О.І., Черненко Л.М.
Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря

Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю
Скачати в форматі pdf:
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/2vze/zb_m/0051_zb_m_2VZE.pdf
Оцінка: 
0
No votes yet