Екоправо

Закон України Про місцеві державні адміністрації

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про меліорацію земель

Цей Закон визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про інформацію

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про державну геологічну службу України

Державна геологічна   служба   України   включає   спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади з геологічноговивчення та використання надр,  державні підприємства, установи та організації,  які організовують  та проводять геологічне вивчення надр,  забезпечують  реалізацію  державної   політики   у   галузі користування  надрами,    здійснюють    планомірне    проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин,  накопичення і зберігання геологічної  інформації  про  надра,  встановлення   кондицій   на мінеральну  сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах,  проведення  наукових  досліджень  у  сфері   геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про екологічну мережу України

Завданням законодавства про екомережу є регулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про державний контроль за використанням та охороною земель

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (далі - Програма) розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту...
Теми: 
Види законодавства: 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Теми: 
Види законодавства: 

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Земельні відносини в Україні регулюються цим Кодексом та іншими актами законодавства України і Республіки Крим, що видаються відповідно до нього.

Види законодавства: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Екоправо