Екоправо

Закон України Про питну воду та питне водопостачання

      Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
Теми: 
Види законодавства: 

Вступает в силу протокол по стратегической экологической оценке к конвенции ЭСПО

tiz_009_zemlia.gifПротокол по стратегической экологической оценке к Конвенции Эспо, подписанный 35 странами и Европейским Сообществом в мае 2003 года в Киеве, Украина, вступает в силу 11 июля 2010 года после ратификации Протокола Эстонией, которая сдала на хранение инструмент о ратификации Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций 12 апреля.
 
Темы: 
Теми: 

На саммите ОЭСР министры призвали к "Зеленому росту"

Как заявили министры 40 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ходе ежегодной встречи на уровне инистров, решением проблемы глобального финансового кризиса является "зеленый рост". Участники саммита пообещали бороться с ротекционизмом, способствовать повышению прозрачности бизнеса и сотрудничать с международными организациями - с целью поставить на ноги глобальную экономику.
 
Темы: 
Теми: 

В заповеднике мартеновских печей

В этом году Украина получила прекрасную возможность провести серьезную реформу и перейти на европейские методы регулирования природоохранного законодательства. Министерство охраны окружающей природной среды при поддержке Всемирного банка развернуло активную работу над соответствующим проектом.

Темы: 
Теми: 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням

Назва: 
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з
опустелюванням у тих країнах, що потерпають від
серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

Темы: 
Теми: 
Розділи екологічної бібліотеки:: 

Орхуська конвенція

Назва: 
Орхуська конвенція
Рік: 
1998

КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ І ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА *

Темы: 
Теми: 
Розділи екологічної бібліотеки:: 

Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці

Арктика є особливим регіоном планети від екологічного стану якого залежить стабільність головних процесів у всіх глобальних геосферах [1]. Антропогенний арктичний екологічний тригер синергетично співпав з екстремумом чергового кліматичного циклу і може незворотно порушити планетарні кліматичні та астрогеофізичні ритми далеко за межами Арктики. Така ситуація разом з усвідомленням масштабних перспектив інтеграції Арктики в світову економіку спонукає до міжнародного співробітництва з метою екологічного захисту і управління Арктикою, всебічного наукового розвитку нових еколого-правових проблем Арктики. Тому в Арктичному регіоні збільшується кількість глобальних міжнародно-правових механізмів, заснованих на договорах та традиціях, які в комплексі створюють особливий «Правовий режим Арктики» і інтенсивно формують нове характерне «Міжнародне арктичне право» як специфічну галузь загальновизнаного публічного партикулярного міжнародного права [2].

Теми: 

Закон України Про зону надзвичайної екологічної ситуації

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація. Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про землеустрій

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.
Теми: 
Види законодавства: 

Закон України Про мисливське господарство та полювання

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, регулювання чисельності, використання та відтворення тваринного світу.
Теми: 
Види законодавства: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Екоправо