XIV Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі Одеського державного екологічного університету 21-24 березня 2012 року буде проведена XIV Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (V Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів «Регіональні екологічні проблеми»).

Робота конференції буде проходити за наступними напрямами:

  •  екологічна ситуація в регіонах та шляхи її поліпшення;
  •  оцінка антропогенного навантаження на стан довкілля;
  •  шляхи екологізації галузей економіки;
  •  проблеми використання, відновлення та охорони біологічних ресурсів та біорізноманіття;
  •  рекреаційно-туристичний потенціал регіонів;
  •  якість довкілля та здоров'я населення;
  •  математичне моделювання та прогнозування стану довкілля;
  •  геоінформаційні системи в екології;
  •  гідрометеорологічні аспекти охорони довкілля.
Робота конференції завершиться підведенням підсумків, визначенням кращих доповідей. Мова конференції: українська, російська та англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно направити до Оргкомітету заявку та матеріали. Друкований об'єм матеріалів: 3 (обов'язково повні) сторінки (включаючи рисунки і таблиці). Регламент доповіді 7-10 хвилин.

ВИМОГИ до оформлення матеріалів:
Заявку на участь в конференції та матеріали (див. зразки) надіслати до Оргкомітету електронною поштою за адресою: aandrew_v@rambler.ru
– поданий текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 6.0, 97, 2000, ХР, 2003;
– малюнки повинні бути розташовані окремо (не включені до документу). Формати малюнків : *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp.
– шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту - 14. Поля 2.5,2.5,2.5,2.5 CM. Абзац -1 CM. Інтервал одинарний;
тези необхідно надіслати до 15 лютого 2012 р.
Оргкомітет конференції залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не відповідають вимогам за оформленням або мають реферативний характер, а також на редагування отриманих матеріалів.

Демонстрація наочних матеріалів виключно за допомогою мультимедійного проектору.

Оргвнесок за участь в конференції складає 50 грн. та вноситься в день прибуття лише учасниками конференції (за кожну доповідь).

Учасникам конференції потрібно мати при собі студентський квиток або посвідчення аспіранта та паспорт.

Заїзд та реєстрація учасників
- XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Екологічні проблеми регіонів України" (V Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми") - 21 березня 2012 р. з 9.00 у навчальному корпусі №1 ОДЕКУ за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 15; (1 поверх).
Розміщення учасників конференції - за власний рахунок. Слід повідомити заздалегідь: П.І.Б. студента, П.І.Б. викладача, кількість учасників конференції.
Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 26, 31 до зупинки 7 станція Люстдорфської (Чорноморської) дороги", маршрутними автобусами №124, №150, №221 або від автовокзалу (Привозу) до ОДЕКУ на маршрутному автобусі №215.
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА:
КОМУ: aandrew_v@rambler.ru

ТЕМА: ПІБ доповідача /Конф. «Регіональні екологічні проблеми»/

ТЕКСТ:
ЗАЯВКА
на участь у XIV Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів “Екологічні проблеми регіонів України" (V Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів "Регіональні екологічні проблеми")
ПІБ доповідача (без скорочень): Толобко Микола Ігорович
ПІБ наук, керівника (без скорочень) /ступінь/посада: Ігнатьєв Анатолій Іванович, к.г.н., доц.
ВНЗ: повна назва ВНЗ, місто, країна: Харківський національний університет імені В. Н. Квразіна
Поштова адреса ВНЗ:
контактний телефон: +38{ххх)ххх-хх-хх
контактний e-mail:
Потреба у проживанні: ТАК (кількість місць, кількість діб, дата поселення)/ HІ

Приєднаний файл: Tolobko_Ignatiev.doc

 

Зразок оформлення тез доповіді


 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М.І. Толобко, А.І. Ігнатьев, к.г.н., доц.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
       Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

Сторінку заповнити повністю!

Телефони для довідок:
(0482) 35 - 73 - 71 (проректор з HP Тучковенко Ю.С.)
(0482) 32 - 67 - 58 (декан доц. Боровська Г.О.)
(048) 785-27-16 (кафедра прикладної екології, голова оргкомітету конференції проф. Сафранов ТА, секретар конференції доц. Волков А. І)
E-mail: aandrew_y@rambler.ru (Волков A.I)
(063)23646-04 (Волков A.I.)

Кінцева дата показу анонсу: 
Сбт, 03/24/2012
Оцінка: 
0
No votes yet