Водогосподарська екологія і сучасні підходи до вирішення водних проблем

Поява нових напрямків в господарській діяльності  людей привело до інтеграції і диференціації багатьох галузей науки. В сучасній екології з’являються нові прикладні  її підрозділи.
Одним із них є водогосподарська екологія – напрям в науці, який комплексно і всесторонньо вивчає водогосподарський і екологічний стан водних і навколоводних  екосистем, об’єднує, систематизує і структурує результати, отриманих  в різних галузях науки, результати досліджень кількісних і якісних методів впливу  господарської діяльності на використання  водних ресурсів і їх стан; розробляє методи, способи, нормативи і технології для мінімізації цього впливу, і таким чином забезпечує стале функціонування,  розвиток водних екосистем й екологічно безпечне водокористування.
       Для наукового обґрунтування підходів відтворення природно-екологічної  рівноваги в басейнах річок України нами розроблені  теоретико-методологічні основи  оцінки і нормування  антропогенного навантаження на водні екосистеми з врахуванням основних видів водокористування; запропоновані методи і способи, які стабілізують і поліпшать водогосподарсько-екологічну ситуацію в Україні; науково обґрунтована система заходів для екологічно безпечного водокористування, що є основою сталого розвитку економіки країни і збереження її здорового генофонду.
       Все це достатньо повно розкрито в чотиритомній монографії автора: А.В. Яцик. “Водогосподарська екологія.” – К.: Генеза, 2003-2004. – 1960 с. В чотирьох томах, семи книгах. 
 
Водогосподарська екологія і сучасні підходи до  вирішення водних проблем / Яцик А.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 107.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet