Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності

Вже певний час на моделі вірусів цукрових буряків проводяться  дослідження по впливу екологічних особливостей та індикаторних властивостей різних організмів та їх угрупувань в умовах трансформованого середовища. 
       Поширенню вірусів може сприяти інтенсифікація виробництва, зокрема ввезення нових технологій вирощування, зменшення культур в сівозмінах, термінів висіву та інше. Суттєвими для перебігу інфекційного процесу є i умови зовнішнього середовища. Урахування цих чинників сприяє контролюванню епідеміологічного стану й  прогнозування розповсюдження збудників вірусних інфекцій і інших трансмісивних захворювань. 
       З огляду на це, нами протягом ряду років проводився моніторинг посівів цукрового буряку, умов зовнішнього середовища, сівозміни та інших чинників. 
       Результати обстежень промислових посівів Центральної та Західної України показало присутність комплексу фітопатогенних інфекцій і вірусів. Високі температури стали причиною виникнення грибної інфекції – церкоспорозу, який маскував вірусні хвороби, в той же час ці умови обмежили кількість комах-шкідників. За візуального обстеження промислових посівів цукрового буряку на рослинах нами були відмічені варіювання різноманітних симптомів, що є, на наш погляд, свідченням дії різних чинників зовнішнього середовища, які опосередковано впливають на розвиток інфекційного процесу. Імунологічні дослідження протягом останніх років підтвердили чергування вірусів по роках і регіонах. Якщо в Центральній частині України (Київська та Черкаська області) нами було зареєстровано здебільшого антигени вірусу мозаїки буряку, то в Західній (Рівненська та Львівська області) – переважали антигени жовтяниці буряку. Наразі, у 1999 і 2005 роках ми показали поширення по всій території України антигенів слабкого пожовтіння буряку. В інші роки 2000 – 2004 картина змінилась в бік більшого поширення антигенів мозаїки. Кількість рослин, в яких було зареєстровано антигени жовтяниці, були сталими протягом всіх років обстежень незалежно від місць відбору зразків, а присутність  у ці ж роки антигенів слабкого пожовтіння були лише поодинокі [1, 2].
       Постійну увагу ми приділяємо коренеплодам цукрового буряку з надмірним розвитком бічних корінців, проте перевірка на наявність антигенів до вірусу некротичного пожовтіння буряку, патогену, який викликає небезпечну хворобу ризоманію, дала негативні результати.
       Таким чином, на наш погляд цілий комплекс факторів впливає на зміни в розподілі вірусних антигенів на полях цукрового буряку України. Збиток, який ці віруси можуть спричинити врожаю, не дуже значний, проте наслідки інфекції можуть суттєво впливати на фітосанітарний стан агроценозів в цілому.
Література
1. N.Senchugova , O. Postoenko  The sugar beet viral infection spreading in Ukraine // Reparstvi & Sladovnicky Jecmen sbornik z conference, 2004. – P.89 – 90.
2. Постоєнко О.М., Сенчугова Н.А. Моніторинг вірусних хвороб цукрових буряків // Вісник Київського національного університету імені Шевченка, 2005. – Вип. 44, – С. 31-32.
 
 
Вірусна інфекція цукрових буряків як один із чинників екологічної нестабільності / Постоєнко О.М., Сенчугова Н.А. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 121.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 3 “Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet