VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ. ВІННИЦЯ. 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021. ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ. ВІННИЦЯ. 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021. ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Інформуємо Вас, що з 22 по 24 вересня 2021 р. в місті Вінниці буде проведено “VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.

В рамках з’їзду буде проведено МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ПО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ТА ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення “VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ” Download (українською)

Приклад оформлення тез Download (українською)

 

СЕКЦІЇ

1. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля.

2. Техногенно-екологічна безпека і прогнозування ризиків.

3. Декарбонізація та екомодернізація промисловості України

4. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів.

5. Моделювання і моніторинг довкілля.

6. Геоінформаційні системи і технології.

7. Проблеми загальної екології та захисту біосфери.

8. Агроекологія та радіоекологія.

9. Прилади та методи контролю  параметрів довкілля.

10. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.

11. Екологія людини.

12. Хімія довкілля та екотоксикологія.

13. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.

14. Екологічна освіта, виховання і культура..

15. Регіональна екополітика.

 

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах: http://ineek.vntu.edu.ua та http://eeb.vntu.edu.ua

 

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Біліченко В.В., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор ВНТУ

Заступник голови: Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ

Президія

Абрамовський Р.Р.,  Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Борзов С.С., голова Вінницької обласної державної адміністрації

Соколовий В.П., голова Вінницької обласної ради

Моргунов С.А., голова Вінницької міської ради

Мальований А.М., голова Державної екологічної інспекції України

Гура К.Ю., т. в.о. Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Овчинникова Ю.Ю., Народний депутат України, Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування

Члени комітету:

Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Архипова Л.М., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Бахарєв В.С., д.т.н., доц. (Україна, Кременчук)

Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)

Боголюбов В.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)

Бойченко С.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)

Ващенко В.М., д.ф.-м.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Внукова Н.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Харків)

Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)

Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Гриценко А.В., д.геогр.н., проф. (Україна, Харків)

Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)

Дичко А.О., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Єрмаков В.М., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Іванюта С.П., д.т.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Кватернюк С.М., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Крусір Г.В.,  д.т.н., проф. (Україна, Одеса)

Костенко В.К., д.т.н., проф. (Україна, Покровськ)

Кучерявий В.П., д.с.-г.н., проф. (Україна, Львів)

Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Лукашов Д.В., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Луньова О.В., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Мадж С.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Мандрик О.М., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Маркіна Л.М., д.т.н., доц. (Україна, Миколаїв)

Машков О.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)

Міронова Н.Г., д.с.-г.н., доц. (Україна, Хмельницький)

Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)

Мокрий В.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Мудрак О.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Вінниця)

Нєкос А.Н., д.г.н., проф. (Україна, Харків)

Павличенко А.В., д.т.н., проф. (Україна, Дніпро)

Параняк Р.П., д.с-г.н., проф. (Україна, Львів)

Патика В.П., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Петрук Р.В., д.т.н., доц. (Україна, Вінниця)

Петрушка І.М., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Пляцук Л.Д., д.т.н., проф. (Україна, Суми)

Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Ранський А.П., д.х.н., проф. (Україна, Вінниця)

Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)

Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Рудишин С.Д., д.пед.н., проф. (Україна, Глухів)

Сакалова Г.В., д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Совгіра С.В., д.пед.н., проф. (Україна, Умань)

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Степова О.В. д.т.н., доц. (Україна, Полтава)

Шаманський С.Й., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Шевчук В.Я., д.е.н., проф. (Україна, Київ)

Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)

Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпро)

Улицький О.А., д.геол.н., проф. (Україна, Київ)

Фролов В.Ф., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Фурдичко О. І., д.е.н., д.с.-г.н., проф. (Україна, Київ)

Ходосовцев О.Є., д.б.н., проф. (Україна, Херсон)

Хрутьба В.О., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Чугай А.В., д.т.н., доц. (Україна, Одеса)

Чумаченко С.М., д.т.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Цибуля С.Д.,  д.т.н., проф. (Україна, Чернігів)

Яковишина Т.Ф.,  д.т.н., доц. (Україна, Дніпро)

Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)

Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)

Vasyl Kravets, Ph.D. (UK, Manchester)

Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)

Johann Fellner, Ph.D. (Austria, Vienna)

Lidia Dabek, dr hab., prof. (Poland, Kielce)

Aleksandra Kłos-Witkowska, PhD (Poland, Bielsko-Biała)

Olga Korostynska, PhD, prof. (Norway, Oslo)

Hristo Krachunov, DEng, prof. (Bulgaria, Varna)

 

ОРГКОМІТЕТ

Голова Грабко В.В., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

перший проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва ВНТУ

Заступники голови

Богачук В.В., к.т.н., доц., нач. науково-дослідної частини ВНТУ

Іщенко В.А., к.т.н., доцент, зав. каф. ЕЕБ ВНТУ

Кватернюк С.М., д.т.н., проф, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці ІнЕБМД ВНТУ

Члени оргкомітету

Зонова М.В., нач. управління розвитку територій та інфраструктури  Вінницької ОДА

Дубовий Ю.В., нач. Державної екологічної інспекції у Вінницькій області

Дяконович І.М., нач. Басейнового управління  водних ресурсів річки Південний Буг

Юзвак С.П., нач. відділу з охорони довкілля та моніторингу якості атмосферного повітря Вінницької МР

Слободянюк О.А., голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціація перевізників»

Гончарук В.С., директор ПП «Інтер-Еко» та  МБО «Фундація Зелений Кіт»

Дручинський А.М., директор ТОВ «АБМ Рециклінг», Голова правління Благодійного Фонду «Подільська громада»

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ

• Вінницький національний технічний університет

• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

• Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

• Вінницька міська рада

• Вінницька обласна державна адміністрація

• Вінницька обласна рада

• Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені    Ігоря Сікорського”

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка

• Національний університет “Львівська політехніка”

• Національний авіаційний університет

• Національний університет водного господарства та природокористування

• Одеський державний екологічний університет

• Одеська національна академія харчових технологій

• Чорноморський державний університет імені Петра Могили

• Інститут агроекології і природокористування НААН

• Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА

• Державна екологічна інспекція України

• Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг

• Всеукраїнська екологічна ліга

• ТОВ «Де Ла Марк»

• Всеукраїнське водне товариство WATERNET

• Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska

• Politechnika Lubelska

• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

• Liverpool John Moores University

• Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

• Technical University of Varna

• ТОВ "DTEK"

• Благодійний фонд «Подільська громада»

• Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"

 

МОВИ
Робочі мови з’їзду – українська, англійська.

 

 

РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
копії платіжного доручення
про сплату оргвнеску                                        до 31.07.2021
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 31.08.2021
Початок реєстрації                                            22.09.2021
Відкриття з’їзду                                                онлайн  23.09.2021 (10:00)
Науково-практичний семінар по
декарбонізації та екомодернізації
промисловості України                                          24.09.2021 (10:00)

 

 

ОРГВНЕСОК
Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі:
онлайн участь – 100 грн.
Електронне мережеве видання збірника тез, яке пройде редакційно-видавниче опрацювання з присвоєнням номера ISBN, буде виставлено на сайті з’їзду у вільному доступі формату PDF та проіндексоване у Google-Scholar.
Паперовий варіант збірника тез друкуватись не буде.
Оргвнесок за одну роботу і участь у з’їзді включає:
- інформаційні послуги;
- реєстрацію та консультативні послуги;
- підготовку до початку роботи з’їзду електронного варіанту збірника тез доповідей та електронного варіанту буклета з програмою з’їзду;
- презентацію наукових матеріалів  на секції або на пленарному засіданні.

 

 

Рахунки для сплати оргвнесків:
Отримувач платежу:
ФОП Слободянюк Олександр Андрійович
р/р UA21 3510 0500 0002 6001 0344 0760 0
АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005
Код ЄДРПОУ 2455805196
з приміткою «ЕКОЛОГІЯ 2021, прізвище та ініціали»

 

 

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані нау-ково-програмним комітетом, будуть опубліковані у електронному збірнику тез доповідей, а наукові статті – окремо у журналах “Environmental Problems” чи “Екологічні науки” відповідно їх вимог.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали можуть бути підготовлені українською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003 (.doc).
Необхідно надіслати:
1. Тези доповіді подаються у вигляді doc-файлу електронною поштою.
Приклад оформлення тез Download (українською)
2. Скановану копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
3. Заявку учасника.
Надсилайте тези та заявки у електронному вигляді за адресою:
ecology8zizd@gmail.com
тема листа: ECOLOGY-2021
4. Наукова стаття  окремо від тез подається відповідно до вимог журналів за додаткову плату у їхні редакції.
Статті надсилаються безпосередньо у редакції журналів.
«Екологічні науки»: http://ecoj.dea.kiev.ua/vimogi
«Environmental Problems»: http://science.lpnu.ua/ep
Термін подачі матеріалів до 31 липня 2021 р.

 

 

Довідки за телефоном:
0432-598443 (каф.),
0432-598442 (каб.)
Факс: 0432-43-80-96

 

 

Наші сайти:
http://eeb.vntu.edu.ua/
http://ineek.vntu.edu.ua/
http://eco.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/eco.com.ua/

 

 

Оцінка: 
0
No votes yet