VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ. ВІННИЦЯ. 25-27 ВЕРЕСНЯ 2019. ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ. ВІННИЦЯ. 25-27 ВЕРЕСНЯ 2019. ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Інформуємо Вас, що з 25 по 27 вересня 2019 р. в місті Вінниці буде проведено “VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.

 

Інформаційне повідомлення “VІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”:

Download (українською)

Download (eng)

 

СЕКЦІЇ

1. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів

2. Проблеми забруднення водних об’єктів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки. Інтегроване управління водними ресурсами.

3. Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Прилади та методи контролю стану навколишнього середовища.

4. Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне викори-стання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.

5. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чисті технології.

6. Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія.

7.  Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.  Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика,  екологічні проблеми м. Вінниці, Поділля та України.

 

Детальну інфор-мацію можна отримати на наших web-сайтах:

http://ineek.vntu.edu.ua

http://eeb.vntu.edu.ua

 

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Грабко В.В., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор ВНТУ

Заступник голови: Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ

Президія

Семерак О.М.,  Міністр екології та природних ресурсів України

Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації

Олійник А.Д., голова Вінницької обласної ради

Моргунов С.А., голова Вінницької міської ради

Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Члени комітету:

Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Азаров С.І., д.т.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Антонов А.В., д.т.н., с.н.с. (Україна, Київ)

Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Бахарєв В.С., д.т.н., доц. (Україна, Кременчук)

Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)

Боголюбов В.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)

Бойченко С.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)

Ващенко В.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Київ)

Внукова Н.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Харків)

Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)

Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Гриценко А.В., д.геогр.н., проф. (Україна, Харків)

Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)

Дичко А.О., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Єрмаков В.М., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Крусір Г.В.,  д.т.н., проф. (Україна, Одеса)

Костенко В.К., д.т.н., проф. (Україна, Покровськ)

Кучерявий В.П., д.с.-г.н., проф. (Україна, Львів)

Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Лукашов Д.В., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Машков О.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)

Міронова Н.Г., д.с.-г.н., доц. (Україна, Хмельницький)

Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)

Мітченко Т.Є., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Мокрий В.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Мудрак О.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Вінниця)

Нєкос А.Н., д.г.н., проф. (Україна, Харків)

Павличенко А.В., д.т.н., проф. (Україна, Дніпро)

Параняк Р.П., д.с-г.н., проф. (Україна, Львів)

Патика В.П., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Петрушка І.М., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Пляцук Л.Д., д.т.н., проф. (Україна, Суми)

Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Разанов С.Ф., д.с.-г.н., проф. (Україна, Вінниця)

Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)

Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Рудишин С.Д., д.пед.н., проф. (Україна, Глухів)

Сакалова Г.В., д.т.н., доц. (Україна, Вінниця)

Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Совгіра С.В., д.пед.н., проф. (Україна, Умань)

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)

Шевчук В.Я., д.е.н., проф. (Україна, Київ)

Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)

Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпро)

Улицький О.А., д.геол.н., проф. (Україна, Київ)

Фролов В.Ф. д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Ходосовцев О.Є., д.б.н., проф. (Україна, Херсон)

Хрутьба В.О., д.т.н., доц. (Україна, Київ)

Яцик А.В., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)

Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)

Vasyl Kravets, Ph.D. (GB, Manchester)

Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)

Lidia Dabek. dr hab., prof. (Poland, Kielce)

Aleksandra Klos-Witkowska, PhD (Poland, Bielsko-Biala)

Olga Korostynska, PhD (UK, Liverpool)

Hristo Krachunov, PhD, prof. (Bulgaria, Varna)

ОРГКОМІТЕТ

Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ВНТУ

Заступники голови

Богачук В.В., к.т.н., доц., нач. науково-дослідної частини ВНТУ

Іщенко В.А., к.т.н., доцент, зав. каф. ЕЕБ ВНТУ

Кватернюк С.М., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці ІнЕБМД ВНТУ

Члени оргкомітету

Ткачук М.Ф., дир. департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  Вінницької ОДА

Дубовий Ю.В., нач. Державної екологічної інспекції у Вінницькій області

Магера А.П., нач. Вінницького регіонального управління водних ресурсів

Погосян В.В., дир. департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради

Слободянюк О.А., голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціація перевізників»

Гончарук В.С., директор ПП «Інтер-Еко» та  МБО «Фундація Зелений Кіт».

Дручинський А.М., директор ТОВ «АБМ Рециклінг», Голова правління Благодійного Фонду «Подільська громада».

 

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство екології та природних ресурсів України

• Вінницький національний технічний університет

• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

• Вінницька міська рада

• Вінницька обласна державна адміністрація

• Вінницька обласна рада

• Національний університет “Львівська політехніка”

• Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

• Національний авіаційний університет

• Національний університет водного господарства та природокористування

• Одеський державний екологічний університет

• Одеська національна академія харчових технологій

• Чорноморський державний університет імені Петра Могили

• Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

Вінницької ОДА

• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

• Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг

• Всеукраїнська екологічна ліга

• Всеукраїнське водне товариство WATERNET

• Науково-виробниче об'єднання "Екософт"

• Kielce University of Technology – Politechnika Swietokrzyska

• Politechnika Lubelska

• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

• Liverpool John Moores University

• Belarusian State University

• Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

• Akaki Tsereteli State University

• Technical University of Varna

• ТОВ "DTEK"

• Фонд громади «Подільська громада»

• Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"

 

МОВИ

Робочі мови з’їзду – українська, англійська.

 

РОБОТА СЕКЦІЙ

Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання заявки, текстів доповідей, копії платіжного доручення про сплату оргвнеску до 31.07.2019

Повідомлення про прийняття доповіді та запрошення на з’їзд до 31.08.2019

Початок реєстрації 25.09.2019

Відкриття з’їзду 26.09.2019 (10:00, ауд. 222 ГУК)

 

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ

Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть опубліковані у електронному збірнику тез доповідей, а наукові статті – окремо у журналах “Environmental Problems” чи “Екологічні науки” відповідно їх вимог.

 

ОРГВНЕСОК

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі:

очна участь – 250 грн.

заочна участь – 100 грн.

Електронне мережеве видання збірника тез, яке пройде редакційно-видавниче опрацювання з присвоєнням номера ISBN, буде виставлено на сайті з’їзду у вільному доступі формату PDF та проіндексоване у Google-Scholar.

Паперовий варіант збірника тез друкуватись не буде.

Оргвнесок за одну роботу і участь у з’їзді включає:

- інформаційні послуги;

- реєстрацію та консультативні послуги;

- підготовку до початку роботи з’їзду електронного варіанту збірника тез доповідей та буклета з програмою з’їзду;

- чайно-кавові перерви;

- презентацію наукових матеріалів  на секції, стендах або на пленарному засіданні.

Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

Оплата від іноземних учасників здійснюватиметься під час реєстрації в національній валюті в еквіваленті 10 євро.

 

Рахунки для сплати оргвнесків:

Отримувач платежу:

«Благодійний фонд сприяння розвитку Вінницького національного тех-нічного університету»

Код 37898072

КВЕД 85325

Рахунок 26005010014761

МФО 328209 в банку АБ «Південний»

з приміткою «ЕКОЛОГІЯ 2019, прізвище та ініціали»

 

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

За окрему плату для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вер-вольф», зоопарку, 3D світломузичного фонтану «ROSHEN», геліопарку (заміський комплекс) «Баттерфляй» тощо.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали можуть бути підготовлені українською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 2003.

 

Необхідно надіслати:

1. Тези доповіді (1 повна сторінка) подаються у вигляді doc-файлу електронною поштою.

• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.

Формули: 11 (?-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (?-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (?-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляють-ся по центру.

Рисунки вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Пра-вка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

• Порядок розміщення матеріалу:

УДК: ставиться зліва у верхньому рядку, 11pt;

Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);

Назва: у наступному рядку посередині великими літерами,

bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;

Текст тез: з наступного рядка з абзацу 11pt.

2. Скановану копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.

3. Заявку учасника.

Надсилайте тези та заявки у електронному вигляді за адресою:

ecology7zizd@gmail.com

тема листа: ECOLOGY-2019

 

4. Наукова стаття  окремо від тез подається відповідно до вимог журналів за додаткову плату у їхні редакції.

Статті надсилаються безпосередньо у редакції журналів.

«Екологічні науки»: http://ecoj.dea.kiev.ua/vimogi

«Environmental Problems»: http://science.lpnu.ua/ep

 

Термін подачі матеріалів до 31 липня 2019 р.

 

Довідки за телефоном:

0432-598443 (каф.),

0432-598442 (каб.)

097-0193082 (Матусяк Марина Володимирівна)

Факс: 0432-43-80-96

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді.

 

Я бажаю взяти участь в роботі з’їзду

“VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ”

 

Прізвище

Ім'я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Підрозділ

Організація

 

Службова адреса

 

Телефон

Факс

E-mail

Домашня адреса

 

Телефон

Дата

 

Я планую:

• виступити з секційною доповіддю

• представити доповідь на стенді

• взяти участь як слухач

• заочна участь

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ:

Автор 1:

Автор 2:

Автор 3:

Назва доповіді

№ секції, на якій автор бажає доповідати

(підкреслити, хто з авторів буде доповідати)

Оцінка: 
0
No votes yet