Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту

        Процес вимірювань певних параметрів газів, води та ґрунту природного та антропогенного походження (концентрації домішок, щільності, pH, прозорості тощо), у нас в країні, як і в інших країнах світу, є повністю стандартизованим. Існують спеціальні керівні нормативні документи (КНД), які чітко вказують усю методику вимірювань необхідного показника стану чи якості у заданому середовищі кожним методом та кожним приладом. Методики виконання вимірювань (МВВ), які затверджуються Мінприроди України, регламентують кожний крок проведення вимірювань: як відбирати пробу, як її попередньо готувати, як знімати показання приладів, як обробляти ці дані. Регламентується абсолютно усе аж до точності округлення чисел на кожному кроці виконання вимірювань.
       У 2005 році на замовлення Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України, служби якої активно використовують МВВ для усіх середовищ, у Вінницькому національному технічному університеті колективом викладачів та студентів під керівництвом Мокіна В.Б. створювалась Єдина автоматизована система ДЕІ та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України, яка мала забезпечити отримання результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування. Під час її створення постала задача автоматизації і самих МВВ. 
       В даний час для газів, води та ґрунту в Україні розроблено та затверджено декілька тисяч МВВ. Очевидними є два шляхи автоматизації застосування МВВ: 1) для кожного МВВ розробити власну програму, але на це знадобились би роки (враховуючи процес збирання, ксерокопіювання, вивчення, програмування та тестування усіх цих методик); 2) розробити універсальний редактор МВВ, але через це було б важко його використовувати на практиці – фактично коректно налагодити довільну методику на практиці може тільки програміст, а не рядовий екоінспектор. 
       Ми застосували змішаний підхід. Вивчили особливості МВВ для різних середовищ і з’ясували, що серед МВВ кожного середовища можна виділити подібні за способом розрахунку  методики. В результаті було розроблено універсальний формат запису методик і відповідні програми та прості для використання форми, які дозволяють автоматизувати усі процеси підготування проб та обробки результатів вимірювань відповідно кожній МВВ. Однак залишилось питання щодо автоматизації розрахункових співвідношень МВВ, тобто формул, в які підставляється, наприклад об’єм проби, маса наважки, температура, різні константи тощо і, в результаті, обчислюється концентрація чи маса заданої речовини. 
       Аналіз показав, що 90 % усіх МВВ містить єдине розрахункове співвідношення. Для нього розроблено спеціальний редактор, універсальний для різних середовищ, який виконує такі функції: 1) введення формули з інструментарієм, аналогічним до MS Equation (редактор формул у MS Word); 2) введення назв змінних та їх одиниць вимірювання; 3) введення значень числових констант у формулі, які наперед відомі; 4) можливість розширення функцій редактору шляхом редагування його програмного коду у додатковому вікні (для досвідчених користувачів); 5) збереження формули у стандартному вигляді.
       В свою чергу, в кожній з підсистем розробленої для ДЕІ автоматизованої системи контролю (“Ґрунти та відходи”, “Викиди”, “Вода та скиди”) створено спеціальний інструмент, який обробляє формулу, створену в універсальному редакторі; пропонує ввести значення змінних, які були зазначені у формулі; для результату обчислень визначає похибку, відповідно до довідника МВВ, і  автоматично вставляє результат обчислення з відповідним значенням похибки у задані поля протоколу вимірювань, звітів та у відповідні журнали.
       З початку 2006 року проводиться всебічне тестування системи на практиці. 17 травня цього року розроблена система була продемонстрована на засіданні керівників та співробітників регіональних аналітпідрозділів ДЕІ з усіх областей України. До кінця 2006 планується її впровадження в усіх аналітпідрозділах ДЕІ Мінприроди України.
 
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту / Мокін В.Б., Боцула М.П., Гуменюк О.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 63.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet