Список питань за перший модуль з дисципліни ”Геологія з основами геоморфології”

Назва: 
Список питань за перший модуль з дисципліни ”Геологія з основами геоморфології”
Рік: 
2010

Список питань на екзамен з дисципліни ”Геологія з основами геоморфології”

 

 

Список питань на екзамен
з дисципліни ”Геологія з основами геоморфології”

1. Предмет вивчення геології та її розділи
2. Етапи розвитку геології
3. Будова земної кори, відмінності між континентальною і океанічною корою
4. Елементний склад земної кори
5. Гіпотези розвитку земної кори
6. Форми, в яких мінерали можуть існувати в природі
7. Фізичні властивості мінералів – колір, твердість, спайність
8. Фізичні властивості мінералів – блиск, злам, особливі властивості
9. Поняття гірських порід. Мінерали, з яких вони складаються
10. Види гірських порід: їх загальна характеристика
11. Види магматичних гірських порід і способи їх утворення
12. Поняття структури і текстури. Приклади
13. Структури і текстури магматичних гірських порід
14. Класифікація магматичних гірських порід за вмістом кремнезему
15. Порядок утворення осадових гірських порід
16. Хімічний та мінералогічний склад осадових гірських порід
17. Класифікація осадових гірських порід
18. Структури і текстури осадових гірських порід
19. Типи метаморфізму: контактовий,  динамометаморфізм, глибинний
20. Структури і текстури метаморфічних гірських порід
21. Джерела енергії геологічних процесів. Ендо- і екзогенні геологічні процеси
22. Магматизм і вулканізм
23. Вивітрювання, його види
24. Геологічна діяльність вітру, поверхневих вод
25. Геологічна діяльність підземних вод, океанів і морів
26. Вертикальні і горизонтальні рухи земної кори
27. Тектонічні деформації, їх види
28. Поняття літосферних плит, межі між ними, склад континентальних платформ
29. Землетруси, причини їх виникнення, поширення на Землі
30. Поняття підземних вод, їх вологоємкості та водопроникності
31. Форми підземних вод
32. Особливості інфільтраційних, конденсаційних і магматогенних підземних вод
33. Класифікація підземних вод за умовами залягання і гідродинамічним режимом
34. Переважний хімічний склад підземних вод та класифікація підземних вод за хімічним складом
35. Залежність хімічного складу підземних вод від глибини їх залягання, кліматичних умов місцевості та рельєфу
36. Особливості земної кори, на якій розташовується територія України
37. Тектонічні регіони України
38. Геологічна будова Вінницької області
39. Класифікація корисних копалин
40. Формування родовищ корисних копалин під дією процесів магматизму, метаморфізму та осадонакопичення
41. Геолого-розвідувальні методи
42. Завдання історичної геології
43. Методи визначення відносного віку гірських порід
44. Методи визначення абсолютного віку гірських порід
45. Геологічна історія Землі в різні періоди
46. Поняття геоморфології, типи досліджень, які здійснює геоморфологія
47. Вік рельєфу
48. Чинники формування рельєфу
49. Рельєфоутворюючі процеси
50. Морфологічна класифікація рельєфу
51. Морфометрична класифікація рельєфу
52. Генетична класифікація рельєфу
53. Процеси формування планетарних форм рельєфу Землі
54. Рельєф материкових платформ
 

Список питань на екзамен з дисципліни ”Геологія з основами геоморфології”

 

 

 

Кількість сторінок: 
1
Формат: 
doc
Розмір: 
31 kb