Список питань на колоквіуми з дисципліни "Екологічне інспектування"

Назва: 
Список питань на колоквіуми з дисципліни "Екологічне інспектування"

Список питань за 1 модуль з дисципліни "Екологічне інспектування"

1. Поняття і мета екологічного інспектування.
2. Форми екологічного контролю
3. Суб’єкти і об’єкти екологічного інспектування.
4. Типи інспекцій.
5. Система органів екологічного контролю і інспектування.
6. Повноваження державних органів екологічного контролю.
7. Повноваження громадських органів екологічного контролю.
8. Загальні відомості про інспекції. Повноваження і права Державної екологічної інспекції.
9. Загальні відомості про здійснення перевірки.
10. Підготовка та організація перевірки.
11. Види і частини перевірки.
12. Права та обов’язки державних інспекторів.

Список питань за 2 модуль з дисципліни "Екологічне інспектування"

1. Загальні відомості про здійснення перевірки
2. Планування, організація і підготовка до перевірки
3. Порядок проведення і початок перевірки
4. Хід інспекторської перевірки
5. Оформлення перевірки
6. Матеріали і документи, які повинні розглядатися при перевірці повітроохоронної діяльності підприємства
7. Вимоги до розміщення та обладнання місць відбору проб з газопилових потоків
8. Що повинно перевірятися на автопідприємствах?
9. Операція «Чисте повітря»
10.  Поняття інвентаризації викидів забруднювальних речовин у повітря та чим регламентується її проведення
11.  Порядок проведення інвентаризації
12.  Зміст звіту інвентаризації
13.  Перевірка водоспоживання
14.  Перевірка водовідведення
15.  Перевірка потенційних джерел забруднення поверхневих і підземних вод
16.  Перевірка водоохоронних заходів

Посилання: 
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/perel_pytan_na_kolokv.doc
Розділи екологічної бібліотеки::