Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів

        Фахівці Державної екологічної інспекції Міністерства природи України здійснюють постійний контроль шкідливих викидів у навколишнє середовище. Процес контролю передбачає збір та обробку великої кількості даних, при здійсненні яких виконується значна доля рутинних операцій. Для підвищення ефективності обробки даних контролю перед колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б. була поставлена задача розробки та створення Єдиної автоматизованої системи контролю, до складу якої увійшли підсистеми „Викиди”, „Вода і скиди” та „Ґрунти і відходи”.
       Задача підсистеми „Викиди" полягає в автоматизації роботи екоінспекторів при здійсненні контролю викидів в атмосферне повітря. Одними з найбільш кропітких та рутинних операцій є збір даних безпосередньо біля джерела утворення викидів та реєстрація і попередня обробка даних розрахунків під час відбору проб на місці контролю. Для автоматизації цих операцій було розроблено спеціальне апаратно-програмне забезпечення, яке інтегрується до основної підсистеми "Викиди". Зроблено аналіз пристроїв, на яких варто встановлювати це забезпечення. По-перше, пристрій повинен бути мобільним, оскільки в ході контролю інспектор постійно пересувається по об’єкту. По-друге, пристрій повинен мати невеликі розміри, адже на місті контролю інспектор працює з іншими хіміко-аналітичними пристроями і в переважній більшості випадків вільного місця не залишається. По-третє, пристрій повинен мати достатню обчислювальну потужність та об’єм пам’яті для зберігання та обробки даних контролю. По-четверте, пристрій повинен забезпечувати можливість програмування, яка дозволяла б вносити відповідні корекції до програмного забезпечення у випадках зміни методик обчислень. По-п’яте, пристрій повинен бути забезпечений засобами експорту інформації до стаціонарних персональних комп’ютерів, на яких здійснюються подальші етапи обробки даних контролю, формування звітів, накопичення інформації у базах даних тощо.
       Існує широкий вибір засобів обчислювальної техніки, які задовольняють вказаним критеріям: мобільні комп’ютери (notebook), персональні цифрові асистенти, кишенькові персональні комп’ютери, смарт-фони та комунікатори. Аналіз наведених пристроїв з точки зору додаткових вимог до пристроїв реєстрації та обробки даних на об’єкті контролю та цінових характеристик дозволяє визначити кишенькові персональні комп’ютери (КПК) (Pocket PC) як найбільш оптимальний варіант реалізації.
       Розробка програмного забезпечення для компактного пристрою, окрім чисто технічних питань, висуває додаткові вимоги до інтерфейсу, адже повинні бути забезпечені відповідний рівень контрасту зображення, мінімізація необхідних операцій введення, автоматичний контроль за правильністю введеної інформації та сигналізація про відсутність необхідних даних.
       В ході розробки були проаналізовані декілька можливих інструментальних засобів створення програмного забезпечення для КПК і виявилось, що найбільш оптимальним варіантом є пакет Pocket Excel. Використання цього пакету дозволило побудувати електронні таблиці для введення зібраної інформації які містять відповідні формули обчислення контрольних величин. Пакет дозволив використати кольорові ефекти для відображення полів ведення та відокремлення вихідної інформації від тієї, яка була отримана в результаті обчислень. Великий набір формул дозволив не тільки будувати формули для обчислень, але й реалізувати сервісні функції допоміжної сигналізації про некоректне введення та пропуски даних.
       З початку 2006 року проводиться всебічне тестування розробленого забезпечення на практиці. До кінця 2006 планується його впровадження в усіх регіональних держекоінспекціях України у складі підсистеми “Викиди” АСУ “Екоінспектор”
 
Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів / Мокін В.Б., Горячев Г.В., Катєльников Д.І., Жуков С.О., Моргун І.А.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 60.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet