Робоча програма VІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю

Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Вінницький національний технічний університет
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Вінницька міська рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницька обласна рада
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського”

Національний університет біоресурсів та природокористування України
Одеський державний екологічний університет
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА
Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
Вінницьке регіональне управління водних ресурсів
Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Liverpool John Moores University
Belarusian State University
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Akaki Tsereteli State University
Technical University of Varna

РОБОЧА ПРОГРАМА

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

(За підтримки Вінницької міської ради)

Україна,  Вінниця
20–22 вересня, 2017

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Грабко В. В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного
університету
Президія
Семерак О.М.,  Міністр екології та природних ресурсів України
Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олійник А.Д., голова Вінницької обласної ради
Моргунов С.А., голова Вінницької міської ради
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету
Члени комітету:
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Азаров С.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Боголюбов В.М., д.пед.н., доц. (Україна, Київ)
Бойченко С.В., д.т.н.,  проф. (Україна, Київ)
Ващенко В.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)
Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Гриценко  А.В., д.географ.н., проф. (Україна, Харків)

Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)
Запорожець О.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Лисиченко Г.В., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)
Макац В.Г., д.м.н., проф. (Україна, Вінниця)
Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Машков О.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)
Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)
Мокрий В.І., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Мудрак О.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Нєкос А.Н., д.г.н., проф. (Україна, Харків)
Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)
Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Рідей Н.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)
Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)
Романчук Л.Д., д. с.-г. наук, проф. (Україна, Житомир)
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)
Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Vasyl Kravets, Ph.D. (GB, Manchester)
Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)
Lidia Dabek. dr hab., prof. (Poland, Kielce)
Aleksandra Kłos-Witkowska, PhD (Poland, Bielsko-Biała)
Olga Korostynska, PhD (UK, Liverpool)
Hristo Krachunov, PhD, prof. (Bulgaria, Varna)

ОРГКОМІТЕТ
Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ВНТУ

Заступники голови

Іщенко В.А., к.т.н., доцент, зав. каф. ЕЕБ ВНТУ
Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф. ХХТ ВНТУ
Кватернюк С.М., к.т.н., доцент, заступник директора з наукової роботи та міжнародної співпраці ІнЕБМД ВНТУ
Члени оргкомітету
Богачук В.В., к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини ВНТУ
Ткачук М.Ф., директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вінницької ОДА
Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
Погосян В.В., директор Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради
Слободянюк О.А., голова Вінницької обласної громадської організації «Асоціація перевізників»
Гончарук В.С., директор ПП «Інтер-Еко» та  МБО «Фундація Зелений Кіт»
Савицький В.В., к.е.н., голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Чиста Хвиля»
Фещенко В.П., к.с.-г.н., доц., голова Комітету з питань екологічної освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди України

НАУКОВА ПРОГРАМА

Метою з’їзду є зустріч фахівців з питань екології та охорони довкілля для пошуку спільних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України, обміну ідеями та досвідом, обговорення тенденцій і перспектив розвитку даної галузі науки, освіти і практики в контексті стратегії сталого розвитку, встановлення плідних взаємовигідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних дослідженнях. Для цього організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів та всіх тих, кому небайдужа доля України та захисту її біосфери.

            Регламент – пленарні виступи – до 10-15 хв., секційні виступи – до 7 хв. (з використанням будь-яких ілюстративних матеріалів – презентації Adobe Acrobat, PowerPoint, плакати, фолії тощо), стендові доповіді – на плакатах. Презентацію записати на електронний диск або на флешку у форматі презентації Adobe Acrobat або Microsoft Office PowerPoint 2003 для відтворення на мультимедійному проекторі. Доповідачів просимо заздалегідь ретельно підготувати доповіді і врахувати, що регламент буде чітко дотримуватись.


СЕКЦІЇ


Назва секції та її забезпечення

Місце
проведення

Кількість доповідей

 •  

Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків.
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф. Фролов В.Ф.,
заступник голови:  к.т.н., доц. Петрук Р.В.
Технічна підтримка:  асп. Костюк В.В.

Актова зала корпусу 7

32

 •  

Переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
Головуючі: д.т.н., проф. Тупкало В.М., д.т.н., проф.  Крусір Г.В.,
заступник голови: к.т.н., доц. Іщенко В.А.
Технічна підтримка: асп. Вольська О.В.

ауд.7203

41

 •  

Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Інтегроване управління водними ресурсами.
Головуючі: д.т.н., проф. Машков О.А. , д.т.н., проф. Костенко В.К.,
заступник голови: к.т.н., доц. Васильківський І.В.
Технічна підтримка:  асист. Мандренко Ю.І.

ауд. 7314

41

 •  

Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
Головуючі: д.б.н., проф. Волох А.М., д.т.н., проф. Совгіра С.В.,
заступник голови: к.т.н., ст.викл. Трач І.А.
Технічна підтримка: інж. Петрова О.А.

ауд. 222
ГУК

38

 •  

Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чистий транспорт.
Головуючі:  д.т.н., проф. Погребенник В.Д., к.т.н., проф. Голік Ю.С.,
заступники голови: к.т.н., доц. Кватернюк С.М.
Технічна підтримка: маг. Безусяк Я.І.

ауд. 7315

21

 •  

Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія.
Головуючі: д.х.н., проф. Ранський А.П., д.т.н., проф. Петрушка І.М.
заступник голови: д.т.н., доц. Сакалова Г.В.
Технічна підтримка: к.х.н., ст.викл. Тітов Т.С.

ауд. 1407

36

 •  

Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.  Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика,  екологічні проблеми м. Вінниці та Поділля.
Головуючі: д.пед.н., проф. Боголюбов В.М.,
д.геогр.н., проф. Некос А.Н.,
заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.,
Технічна підтримка: асист. Панченко Т.І.

ауд. 1405

28

 


ПОРЯДОК  РОБОТИ

Середа, 20 вересня 2017 р.


900

– 2100

Прибуття та реєстрація учасників (фойє актової зали)

Четвер, 21 вересня 2017 р.


800

– 1000

Реєстрація учасників (фойє актової зали)

1000

– 1130

Відкриття з’їзду та пленарне засідання (актова зала)

1130

– 1150

Перерва на каву (фойє актової зали)

1150

– 1300

Продовження пленарного засідання (актова зала)

1300

– 1400

Обід

1400

– 1630

Секційні засідання

1700

 

Товариська вечеря

П’ятниця, 22 вересня 2017 р.


930

– 1100

Секційні засідання

1100

– 1120

Перерва на каву

1120

– 1300

Секційні засідання

1300

– 1400

Обід

1400

– 1500

Заключне пленарне засідання (актова зала)

1500

 

Екскурсійна програма

   

Від’їзд учасників з’їзду


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Четвер, 21 вересня 2017 р., 10:00 (актова зала)

Голова

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного
університету
Президія
Семерак О.М.,  Міністр екології та природних ресурсів України
Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олійник А.Д., голова Вінницької обласної ради
Моргунов С.А., голова Вінницької міської ради
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Петрук В.Г., д.т.н., професор, Заслужений природоохоронець України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету

 •  

Заступник голови науково-програмного та організаційного комітетів, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ, д.т.н.,проф. Петрук В.Г.

Вступне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Вінниця

Вінницький національний технічний університет

 •  

Голова науково-програмного комітету, Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету

Вітальне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Вінниця

Вінницький національний технічний університет

 •  

Семерак О.М. Міністр екології та природних ресурсів України

Вітальне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Київ

Вінницький національний технічний університет

 •  

Коровій В.В., голова Вінницької обласної державної адміністрації

Вітальне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Вінниця

Вінницька обласна державна адміністрація

 •  

Олійник А.Д., Голова Вінницької обласної ради

Вітальне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Вінниця

Вінницька обласна рада

 •  

Моргунов С.А., Голова Вінницької міської ради

Вітальне слово до учасників з’їзду.

Україна,
Вінниця

Вінницька міська рада

 •  
Співголова науково-програмного комітету,

Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

Вітальне слово до учасників з’їзду.
Доповідь: До питання вирішення екологічних проблем сучасного Донбасу

Україна,
Київ

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

 •  

Заступник голови науково-програмного та організаційного комітетів, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ, д.т.н.,проф. Петрук В.Г.

Доповідь: Інтегроване управління та поводження з ТПВ у Вінницькій області

Україна,
Вінниця

Вінницький національний технічний університет

 •  
Фролов В.Ф., д.т.н., проф.

Доповідь: До питання взаємозв’язку екології біосфери Землі з екологією космічного простору

Україна,
Київ

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

 •  
Машков О.А., д.т.н., проф.

Доповідь: Сучасні проблеми удосконалення систем екологічного моніторингу природного навколишнього середовища та складних техногенних систем

Україна,
Київ

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

 •  

Родінкова В.В., д.б.н., проф.

Доповідь: Вплив глобального потепління на продукцію алергенного пилку полину

Україна,
Вінниця

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 •  

Боголюбов В.М., д.пед.н., проф.

Доповідь: Підходи до розробки локальних стратегій сталого розвитку агропромислових територіальних комплексів

Україна,
Київ

Національний університет біоресурсів і природокористування України


СЕКЦІЯ 1
Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків.
21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (Актова зала корпусу 7)
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф. Фролов В.Ф.,
заступник голови:  к.т.н., доц. Петрук Р.В.

 1.  

Бойко Т. В., Джигирей І. М., Абрамова А. О. Стратегічне екологічне оцінювання та оцінювання впливів на навколишнє середовище

 1.  

Адаменко О. М., Зоріна Н. О., Скрипник В. С. Вплив техносфери на природно-антропогенні системи західного регіону України

 1.  

Bugaeva L., Beznosyk Y., Matsibura O. Purification of liquid radioactive waste based on the ion-selective method

 1.  

Дубчак О.В., Самбрано Мендоса Еріка Сенеїда, Васильківський І.В. Техногенна безпека АЗС

 1.  

Савінська Н.В., Васильківський І.В. Оцінка радіонуклідного викиду ХАЕС

 1.  

Остапенко О.О., Вега Фактос Джохселін Анабель, Васильківський І.В. Оцінка електромагнітного забруднення міста Вінниці

 1.  

Піменов О.М., Васильківський І.В. Фітодезактивація радіоактивно забруднених територій у Вінницькій області

 1.  

Гаврилюк Р.Б., Брикс А.Л., Загородній Ю.В.  Принципи планування заходів із відновлення геологічного середовища забрудненого нафтопродуктами

 1.  

Герасимов О.І., Андріанова І.С., Курятников В.В., Співак А.Я., Жданов А.М. Щодо проблеми радіаційного охрупчування в реакторних конструкціях

 1.  

Dudar T.V., Stankevich S.A., Svideniyk M.O., Karmanska A.P. Landscape changes in the vicinity of khmelnitska nuclear power plant by remote sensing data analysis

 1.  

Dudar T.V., Railko V.I.  Level of anthropogenic transformation of mining landscapes: Kirovograd district case stud

 1.  

Жак Т.В., Шевчик Л.З., Романюк О.І. Комплексне екологічне оцінювання нафтозабруднених ґрунтів на прикладі озокеритової шахти м. Борислава

 1.  

Зацерклянний М.М. Удосконалення системи охорони довкілля на підприємствах галузі хлібопродуктів

 1.  

Канда М.І., Мальований М.С., Одноріг З.С. Визначення впливу композиції органічного добрива на стан ґрунтів Львівської області

 1.  

Кравець Н. М. Екологічна безпека використання люмінесцентних ламп

 1.  

Ляшок Я.О., Костенко В.К., Зав'ялова О.Л. Екологізаціїний шлях модернізації вугільної галузі

 1.  

Масікевич А.Ю., Масікевич Ю. Г., Мислицький В.Ф., Бурденюк І.П.,  Яковець К.І. Санітарно-гігієнічна оцінка ризиків екологічної безпеки гірських регіонів Буковини

 1.  

Машков О.А.,  Фролов В.Ф. До питання взаємозв’язку екології біосфери Землі з екологією космічного простору

 1.  

Мітков В.Б., Кувачов В.П. Методика визначення оцінки рівня екологічної безпеки при роботі сільськогосподарських агрегатів

 1.  

Калиній Т.В. Природна і техногенна складові геологічного середовища Старунського геодинамічного полігону на Прикарпатті

 1.  

Омельченко В.Г. Екологічний стан геологічного середовища Верховинського національного природного парку у Карпатах

 1.  

Орел С.М. Концепція вибору доцільності проведення імовірнісної оцінки екологічного ризику

 1.  

Колесник В.Є., Павличенко А.В. Методологічний підхід до комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки, обумовленого багаторічною експлуатацією та ліквідацією вугільних шахт

 1.  

Павличенко А.В., Кулина С.Л. Впровадження технологій селективного видобутку вугілля на вугільних шахтах, як основи комплексного використання мінеральної сировини

 1.  

Петрук Р.В., Трач І.А., Костюк В.В. Аналіз впливу техногенних загроз на екологічну безпеку теріофауни України

 1.  

Петрук Р.В., Костюк В.В., Безсмертна Г.В. Метод функціонально екологічної експертизи

 1.  

Костюк В.В., Мандренко Ю.І. Аналіз радіаційного забруднення Вінницької області

 1.  

Полякова І.О. Аналіз особливостей радіаційного навантаження на оточуюче природне середовище і людину сегментів ядерно-паливного циклу

 1.  

Огняник М.С., Гаврилюк Р.Б., Шпак  О.М. Дослідження забруднення геологічного середовища нафтопродуктами в районі аеропорту Бориспіль. Моделювання дії експлуатаційних свердловин на лінзі нафтопродуктів

 1.  

Друкований М. Ф. Підвищення екологічної безпеки в Україні

 1.  

Бараташвили М. П., Гинтибидзе Н. Г. Новое решение снижения эрозионных процессов склонов и восстановления целостности при строительстве дорог разных категорий

 1.  

Шаманський С. Й., Бойченко С. В. Технологічні вимоги до організації екологічно безпечного водовідведення

СЕКЦІЯ 2
Переробка та утилізація промислових і побутових відходів.
Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (ауд.7203)
Головуючі: д.т.н., проф. Тупкало В.М., д.т.н., проф.  Крусір Г.В.,
заступник голови: к.т.н., доц. Іщенко В.А.

 1.  

Андрусенко К. О. Екологічна безпека поводження з побутовими відходами міста Вінниці та Вінницького району

 1.  

Атаєв С.В. Обмеження міграції Mycrobacterium Tuberculosis у водному середовищі шляхом очистки туберкульозноактивних стоків

 1.  

Бакала О. Д. Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища в межах Кіровоградської та Черкаської областей

 1.  

Петрук В. Г., Кватернюк С. М., Безусяк Я. І. Вплив температури та освітлення на первинну продукцію фітопланктону на прикладі екосистеми річки Дохни

 1.  

Радько О.Ю., Бургаз О.А. Проблема відходів електричного та електронного обладнання в Україні

 1.  

Грига К.В., Іщенко В.А., Васильківський І.В. Аналіз системи поводження з ТПВ у місті Жмеринці

 1.  

Ковель С.Ф., Васильківський І.В. Екологічна безпека утилізації осадів стічних вод на очисних спорудах каналізації міста Вінниці

 1.  

Майданюк А.Д., Доценко О.А., Васильківський І. В. Удосконалення логістики використання рослинних відходів

 1.  

Гамкало Х.Р., Погребенник В.Д. Методи та засоби очищення питної води в м. Слупськ (Польща)

 1.  

Грабітченко В. М., Трус І. М., Гомеля М. Д. Вирішення проблеми переробки високомінералізованих відходів опріснення води

 1.  

Душечкіна Н.Ю. Умови очищення стічних вод м. Гайсин

 1.  

Жукова О.Г., Василенко Л.О., Березницька Ю.О. Вплив змін клімату на екологічний стан поверхневих вод

 1.  

Збаржевський О.В. Утилізація відходів виноробства на державних підприємствах 

 1.  

Карабин В.В., Рак Ю.М. Мінливість вмісту нафтопродуктів у воді ріки Тисмениця

 1.  

Семітківська Т., Ковальов М. Мінімізація впливу на довкілля при рекуперації осадів стічних вод

 1.  

Кравець Н. М. Поводження та утилізація люмінесцентних ламп

 1.  

Кравець Н. М. Небезпека поводження з ртутьвмісними відходами, їх токсична дія

 1.  

Кравець Н. М. Організація збирання люмінесцентних ламп

 1.  

Крусір Г. В., Бучка А. В. Біоконверсія органічних відходів - вирішення проблеми деградації ґрунту

 1.  

Крусір Г. В., Скляр В. Ю. Про безвідходні технології в консервному виробництві

 1.  

Кулинич Ю.В., Тарасова Т.В. Екологічні ризики у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 1.  

Лесюк Г.В. Проблеми з водопостачанням на сході України під час Українсько-Російської війни

 1.  

Маджд С.М. Роль гідробіотехнологічних систем у підвищенні ступеня очищення зворотніх вод  

 1.  

Машков О.А., Пашков Д.П., Тупкало В.М. Особливості використанням спеціалізованого судна в умовах розливу нафти та нафтопродуктів для забезпечення екологічної безпеки морського середовища

 1.  

Михальчук  К.В., Романчук М.Є. Екологiчна оцiнка якостi води рiчок басейну Днiстра та Пiвденного Бугу (в межах Одеської областi)

 1.  

Мітрясова О.П., Літвінова К.О. Оцінка екологічного стану природних вод  за гідрохімічними показниками

 1.  

Нагурський О.А., Мальований М.С., Крилова Г.В. Екологічні аспекти застосування відходів ПЕТФ для капсулювання мінеральних добрив

 1.  

Петрук Р. В., Костюк В.В. Розробка концепції екологічної безпеки у сфері управління та поводження з відходами Вінниччини

 1.  

Подольчак І.І., Погребенник В.Д. Класифікація упакувань – складова частина інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами

 1.  

Ротай Т.М. Дослідження складу фактичних показників стічних вод промислових підприємств при скиді їх у каналізацію м.Кременчука

 1.  

Sydorenko V.L., Demkiv A.M., Azarov І.S. Minimization of potential environmental hazard in waste disposal management

 1.  

Ткач А.С., Костюк В.В. Екологічна безпека поводження з  відходами електричного та електронного обладнання

 1.  

Шаніна Т.П., Сафранов Т.А., Приходько В.Ю., Філатова О.А. Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми твердих побутових відходів

 1.  

Чернега А.М.  Безпека питної води з джерел децентралізованого водопостачання

 1.  

Чернега А.М. Методи покращення якості питної колодязної води

 1.  

Чернега А.М. Сучасний стан та охорона підземних вод

 1.  

Чугай А.В., Демяненко О.В., Кушнір А.А.Забруднення поверхневих вод Миколаївської області

 1.  

Шибанова А.М., Войціховська А.С., Політило Р.В. Зменшення шкідливого впливу відпрацьованих люмінесцентних ламп на довкілля

 1.  

Іщенко В. А. Дослідження джерел важких металів у складі відходів

 1.  

Євдокименко  В.О., Каменських Д.С., Ткаченко Т.В., Кашковський В.І., Матвійчук Д.А., Вахрін В.В. Високоякісне біовугілля із відходів біомаси

 1.  

Ткаченко Т.В., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Вахрін В.В. Переробка рисової лузги у ліквідні продукти

СЕКЦІЯ 3
Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології.
 Інтегроване управління водними ресурсами.
21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (ауд. 7314)
Головуючі: д.т.н., проф. Машков О.А. , д.т.н., проф. Костенко В.К.,
заступник голови: к.т.н., доц. Васильківський І.В.

 1.  

Бахарєв В.С. Функціональні особливості створення муніципальних систем моніторингу атмосферного повітря в Україні

 1.  

Безсонний В. Л., Третьяков О. В., Халмурадов Б.Д. Моделювання кисневого режиму поверхневих джерел питного водопостачання

 1.  

Берлінський М.А. Деякі аспекти екології Північно-Західної частини Чорного моря

 1.  

Біла К. О. Оцінка стану поверхневих вод за допомогою універсальної системи оперативного екологічного моніторингу

 1.  

Петрик В.В., Сапко О.Ю.  Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами в Україні

 1.  

Марченко С.П., Бургаз О.А.  Статистична структура полів загального вмісту озону над територією України

 1.  

Гуровська О.В., Васильківський І. В. Оцінка водокористування на території міста Ямпіль

 1.  

Верниченко-Цветков Д.Ю., Козловська О.В. Урахування стійкості водних екосистем при проведенні оцінки екологічного ризику

 1.  

Viter A.V. System for conversion of natural resources, which provides human needs and ecosystem functions – the development of mathematical model

 1.  

Viter A.V. Concept of the metalanguage for biology from viewpoint of naturalist: 1. Stereotypes, which are specific for domain of biology

 1.  

Viter A.V. Concept of the metalanguage for biology from viewpoint of naturalist: 2. Specific features of syntax and punctuation

 1.  

Viter A.V. Concept of the metalanguage for biology from viewpoint of naturalist: 3. Proposal of operators for description of characters of links

 1.  

Шаравара В.В., Гаврилюк Р.Б., Гулевець Д.В. Забудованість малими ГЕС річкових басейнів Кам’янець-Подільського району як чинник загрози довкіллю

 1.  

Курятников В.В., Герасимов О.І., Андріанова І.С., Співак А.Я., Кільян А.М. Модельний аналіз даних гамма спектрів  в системі радіаційного моніторингу

 1.  

Гриб О.М., Лобода Н.С. Результати моніторингу основних абіотичних показників екологічного стану Куяльницького лиману в умовах поповнення морською водою з Одеської затоки у 2014-2017 роках

 1.  

Даус М.Є., Кликач Н.В. Оцінка якості води у басейні річки Сула у роки різної водності

 1.  

Наконечний І.В., Наконечна Ю. О. Еколого-раціональні шляхи відновлення водойми Тилігульського лиману

 1.  

Загоруйко Н.В. Екологічні загрози для р. Рось від будівництва нової міні-ГЕС біля смт Стеблів Черкаської області

 1.  

Задунай О.С., Азаров І.С. До вибору моделі ситуаційного керування критичною інфраструктурою

 1.  

Корбутяк В.М., Лагоднюк А.М., Головко О.В. Геоінформаційне моделювання ландшафтної структури Національного природного парку «Дермансько-Острозький»

 1.  

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Дмитренко К.Е. Геохімічна складова моніторингу довкілля

 1.  

Лобода Н.С.., Гриб О.М., Отченаш Н.Д. Роль штучних водойм у формуванні гідроекологічного стану Куяльницького лиману у сучасності та майбутньому

 1.  

Eschenko J.V., Luganska O.V., Zavgorodny M.P., Bovt V.D., Omelyanchik L.O. Creating of systems for biomonitoring and pathologies modeling, connected with disorders of metal-ligand homeostasis and methods for their adjustment

 1.  

Костенко В.К., Зав'ялова О. Л., Чепак О.П. Експериментальне дослідження впливу динаміки зростання очерету звичайного на якість води у водоймі

 1.  

Мальований М.С.,  Петрушка І.М., Кононенко Н.А., Петрушка К.І. Моделювання процесів переносу в насадкових електродіалізаторах з метою використання процесу електродіалізу для  демінералізації шахтних вод

 1.  

Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П. Сучасні проблеми удосконалення систем екологічного моніторингу природного навколишнього середовища та складних техногенних систем

 1.  

Машков О.А.,  Косенко В.Р. Математична формалізація властивості функціональної стійкості екологічно небезпечних техногенних систем

 1.  

Мудра К.В. Оцінка багаторічних коливань максимального стоку річки Дністер в умовах змін клімату

 1.  

Панаіт Е.В.  Біоіндикація як метод визначення забруднення довкілля (за геохімічними показниками)

 1.  

Сафранов Т.А. Мінеральна складова питних вод як  показник їх якості

 1.  

Сидорович М.М., Кундельчук О.П. Цитоэкологический мониторинг факторов окружающей среды при помощи растительных модельных систем

 1.  

Собченко А.Ю. Верификация двумерной стохастической модели ветра регионов Украины

 1.  

Степова О.В. Техногенний вплив водогосподарського комплексу Полтавської області на стан поверхневих водойм

 1.  

Чегіль А.І., Роман Л.Ю., Чундак С.Ю. Оцінка антропогенного впливу на якість вод річки Бронька в межах іхтіологічного заказника  Іршавського району Закарпаття

 1.  

Чугай А.В., Сердега І.Л. Вплив метеорологічних умов на забруднення повітряного басейну м. Одеса

 1.  

Шеховцева О.Г. Біоіндикація ґрунтів урбоекосистем Маріуполя

 1.  

Шмандій В. М., Харламова О. В., Ригас Т. Є., Знайко В.Ю.  Моніторинг  формування  та  просторового поширення  екологічної  небезпеки  у  техогенно навантаженому комплексі

 1.  

Лялюк Н.М. Особливості організації моніторингу ріки Південний Буг (м. Вінниця)

 1.  

Лялюк Н.М., Куцевол А.К., Хлістунова Ю.О., Міненко Г.А. Літній фітопланктон р. Південний Буг (м. Вінниця) та особливості біоіндикації якості води

 1.  

Машталер О.В. Перспективність використання методів активної та пасивної біоіндикації для моніторингу стану довкілля

 1.  

Ящук Л.Б. Аналіз динаміки шумового навантаження рекреаційних зон міста Черкаси

СЕКЦІЯ 4
Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне

використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.

21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (ауд. 222 ГУК)
Головуючі: д.б.н., проф. Волох А.М., д.т.н., проф. Совгіра С.В.,
заступник голови: к.т.н., ст.викл. Трач І.А.

 1.  

Петрук В. Г., Кватернюк С. М., Безусяк Я. І. Визначення видової різноманітності фітопланктону

 1.  

Войтюк Ю.Ю. Екологічний стан об’єктів довкілля міст України

 1.  

Петрук Р. В.,  Петрук Г. Д., Гавіланес Д. Е. Ресурсозбереження у лісовому господарстві Еквадору

 1.  

Гнатюк Н.О., Дроздовська Т. М. Екологічний вплив фітонцидів в умовах урбанізованого середовища

 1.  

Дмитрук Ю. Г. Видовий склад чагарникової рослинності в межах межиріччя Тилігул-Південний Буг

 1.  

Зайченко О. М. Системний підхід до екологічного аудиту рекреаційних зон

 1.  

Комариста Б.М., Бендюг В.І.  Оцінка ресурсоефективності виробництва продукту

 1.  

Лобода Н.С., Тучковенко Ю.С., Гриб О.М. Перспективи збереження та відтворення екосистем Тилігульського та Куяльницького лиманів у XXI сторіччі

 1.  

Мамчур З. І., Чуба М. В., Драч Ю. А. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова

 1.  

Міланіч А.Ю., Карлюк А.А. Фітопланктон озер Лиманської групи (Харківська область, Зміївський район)

 1.  

Ойцюсь Л.В. Адвентивні види флори у складі лісових та лучних угруповань Волинського Полісся

 1.  

Адаменко О.М. Конструктивна екологія: теорія і практика

 1.  

Пастернак В.О., Назаренко О.М. Дослідження ефективності використання атмосферних опадів

 1.  

Петрук Р.В., Костюк В.В. Біоіндикація як метод  виявлення зон екологічної небезпеки забруднених територій України

 1.  

Rudyshyn  Serg  D. Biodiversity: classification of organisms as scientific problem

 1.  

Десятерик А.В., Савосько В.М. Еколого-біогеохімічні характеристики листового опаду деревно-чагарникових видів в садово-паркових насадженнях промислового регіону

 1.  

Десятерик А.В., Савосько В.М. Екологічні особливості щорічного потоку листового опаду деревних насаджень міського парку

 1.  

Кабак О.В., Савосько В.М. Алелопатичні особливості листового опаду садово-паркових насаджень промислового регіону

 1.  

Коваленко І.А., Савосько В.М. Фіторізноманіття деревно-чагарникових рослин в зелених насадженнях степового міста

 1.  

Сараненко І.І. Екологічне значення яружно-балкових систем для степової зони України

 1.  

Скляр Ю.Б., Абрамова Г.Г. Визначення  віталітетної структури  популяції Lаmium Maculatum l. в умовах міського середовища

 1.  

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є. Проектування нових заповідних територій

 1.  

Сучков С. І. Попередні результати вивчення різноманіття та екології совок (Noctuidae, Lepidoptera) Північно-Західного Приазов’я

 1.  

Тучковенко О.А., Тучковенко Ю.С., Лобода Н.С. Оцінка впливу змін клімату на  гідроекологічні умови в Тилігульському лимані у ХХІ столітті

 1.  

Яненко О.П., Шевченко К.Л., Головчанська О.Д., Штефура Ю.В. Дослідження світлопроникної здатності матеріалів рослинного походження

 1.  

Трач І.А. Вплив техногенно-екологічних факторів транспортної інфраструктури  на мисливську теріофауну

 1.  

Борисюк Б.В., Швець В.В., Борисюк О.Б. Вплив структури травосумішей на агрохімічні показники рекультивованого ґрунту після добування ільменітових руд

 1.  

Федюшко М.П. Сухаренко О.І, Щербина В.В. Екологічний аналіз видів - індикаторів асоційованого  агробіорізноманіття Північного Приазов’я

 1.  

Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Деякі аспекти вивчення біологічних та екологічних особливостей Corylus Colurna L.

 1.  

Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. До питання використання Buxus Colchica Pojark в декоративному садівництві

 1.  

Гутянська С.С. , Приседський Ю.Г. Зміни ростових параметрів та вмісту пігментів у проростках олійних культур за умов лазерного опромінення насіння

 1.  

Ніщенко Л.В., Приседський Ю.Г. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові параметри рослин за умов фторидно-сульфітного забруднення ґрунту

 1.  

Приседський Ю.Г. Зміни ростових параметрів проростків деяких видів деревних та чагарникових рослин за умов фторидно-сульфітного забруднення ґрунту

 1.  

Родінкова В.В., Єрмішев О.В., Паламарчук О.О., Кулик І.М. Вплив глобального потепління на продукцію алергенного пилку полину

 1.  

Родінкова В.В., Єрмішев О.В., Борячук І.В. Контроль спалахів сезонної алергії до пилку Ambrosia за допомогою моделювання та алергопрогнозу

 1.  

Волох А. М. Законодавство як перешкода розвитку традиційного природокористування в Україні

 1.  

Иванов А.П. Распределение температуры в полубесконечной биологической среде, обусловленное патологическими источниками разной формы

 1.  

Волошина Н.О., Волошин О.Г. Прогнозування еколого-епідемічних та епізоотичних ситуацій за кліматичних змін

СЕКЦІЯ 5
Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чистий транспорт.
21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (ауд. 7315)
Головуючі:  д.т.н., проф. Погребенник В.Д., к.т.н., проф. Голік Ю.С.,
заступники голови: к.т.н., доц. Кватернюк С.М.

 1.  

Петрук В. Г., Кватернюк С. М., Безусяк Я. І. Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль параметрів біореактора для вирощування хлорели

 1.  

Васильківський М.В., Бортник Г.Г., Васильківський І.В. Багатофункціональна система техногенної безпеки на основі WDM-PON технології

 1.  

Сальвадор Рівера Емерсон Андрес, Васильківський І. В. Метод оперативного екологічного контролю природних середовищ

 1.  

Гарсія Камачо Ернан Улліанодт, Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Васильківський І.В. Пожежна сигналізації на території лісового фонду

 1.  

Gerasymov O.I., Spivak A.YA., Khudyntsev M.M., Kalmykova O.O., Popkova O.V.  Meso-scaled photonics meet ecological monitoring of harmful impurities

 1.  

Gerasymov O.I., Spivak A.YA., Khudyntsev M.M., Kravchuk V.V., Horyslavets A.V.  Toward the telecommunication impact onto environment

 1.  

Кузь В.І., Ткачук Р.А., Яненко О.П. Екологічний контроль системи ультрафіолетового випромінювання у фототерапії

 1.  

Погребенник В.Д., Джумеля Е.А. Інформаційно-аналітична система моніторингу водних об’єктів гірничо-хімічного підприємства на стадії ліквідації

 1.  

Погребенник В.Д., Політило Р.В., Гивлюд А.М. Інформаційна система забезпечення екологічного моніторингу якості води малих річок Львівської області

 1.  

Тихенко О.М., Коваленко В.В. Дослідження електромагнітного випромінювання мобільних засобів зв'язку

 1.  

Чемерис І.А. Використання методу газорозрядної візуалізації для оцінки стану здоров’я

 1.  

Атаєв С.В. Дослідження стану повітря в районі автомобільних газозаправних станцій

 1.  

Кукушкіна О.Ю., Безносик Ю.О. Дослідження та моделювання процесу отримання біодизельного палива

 1.  

Кішик О.В., Васильківський І.В. Оцінка забруднення атмосферного повітря Вінницької області автотранспортом

 1.  

Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Гарсія Камачо Ернан Улліанодт, Васильківський І.В. Контроль викидів двигунів внутрішнього згоряння

 1.  

Голік Ю.С., Ганошенко О.М. Забезпечення екологічної безпеки при утилізації відпрацьованих автомобільних фільтрів

 1.  

Гринишин О.Б., Нагурський А.О., Почапська І.Я., Хлібишин Ю.Я.  Модифікування дорожніх бітумів гумовою крихтою відпрацьованих шин

 1.  

Мацуська О.В. Перспективи використання торфу для вирішення екологічних проблем АПК

 1.  

Стефанишин Д.В. Про фактори соціально-екологічного ризику будівництва гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні

 1.  

Хомко Н.Ю. Перспективи використання енергії біомаси на території України

 1.  

Чернега А.М. Фінансовий ефект від впровадження ресурсозберігаючих заходів на підприємстві у вигляді використання твердопаливних котлів

СЕКЦІЯ 6
Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія.
21.09.17 (1400– 1630), 22.09.17 (930– 1300) (ауд. 1407)
Головуючі: д.х.н., проф. Ранський А.П., д.т.н., проф. Петрушка І.М.
заступник голови: д.т.н., доц. Сакалова Г.В.

 1.  

Байрачний В.Б., Зеленцова О.В., Забіяка Н.А. Синтез каталітичних матеріалів для проблем захисту довкілля

 1.  

Безносик Ю.А., Примиская С.А. Очистка газов на природных цеолитах

 1.  

Примиська С.О., Безносик Ю.О., Reschetilowski W. Очищення викидних газів теплоенергетики на синтетичних цеолітах

 1.  

Петрук В. Г., Кватернюк С. М., Безусяк Я. І. Дослідження екологічного впливу пестицидних препаратів на фітопланктон

 1.  

Мальований М.С., Василінич Т.М., Сакалова Г.В., Іванюк Я.Ю. Одержання мінерального добрива з концентрату іонного обміну

 1.  

Онофрійчук Н.В., Мальований М.С., Василінич Т.М., Сакалова Г.В. Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів

 1.  

Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Гивлюд А.М. Динаміка адсорбції з рідинної фази природними та синтетичними цеолітами

 1.  

Ельпитифоров Е.Н., Иваницкая Б.А., Малашук Е.В. Сравнительная  оценка содержания химических елементов Viscumalbum L. И Viscum Album  Subsp. Austriacum (Wiesb.) Vollmann

 1.  

Злобина Е.С., Самчук А.И., Красюк О.П. К вопросу о содержании тяжелых металлов в почве Шацкого Национального природного парка

 1.  

Бойченко С.В., Кондакова О.Г. Токсичність компонентів палив

 1.  

Кочмар І.М., Карабин В.В. Екологічні аспекти розподілу мангану у породах та ґрунтах Львівсько-Волинького кам’яновугільного басейну

 1.  

Кураєва І.В. Урбогеохімічні дослідження м. Києва

 1.  

Мальований М.С., Мозговий М.В., Бондар М.О. Використання золошлакових сумішей для реалізації протизсувних інженерних заходів

 1.  

Сафранов Т.А., Михайленко В.І., Шаніна Т.П. Забруднення атмосферного басейну ненавмисно утвореними стійкими органічними забруднюючими речовинами в місті Одеса

 1.  

Осокина Н.П. Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах  и их влияние на безопасность жизнедеятельности населения Украины

 1.  

Перебинос А. Р. Фунгіцидні речовини в будівельній галузі

 1.  

Петриченко А. И., Трус И. Н., Кийченко А. Ю., Мартынюк Я. П.
Сорбционное извлечение аммония на природных и искусственных сорбентах

 1.  

Петрук Р.В., Петрук Г.Д. Аналіз екологічних небезпек ХЗЗР України

 1.  

Петрушка І.М.,  Чайка О.Г., Петрушка К.І. Методи прогнозування ефективності очищення шахтних вод природними сорбентами

 1.  

Погребенник В.Д., Цілинко А.В. Вплив коралового кальцію на водневий показник та питому електропровідність питної води

 1.  

Подзерей Р.В. Оцінка екологічного стану ґрунту

 1.  

Попенко Е.C. Хімія довкілля та екотоксикологія (на прикладі селену)

 1.  

Почекайлова Л.П., Яненко О.П., Шураков О.М. Валідація методів досліджень фізико-хімічних параметрів води

 1.  

Радомська М.М., Йовенко А.О. Прогнозування поширення забруднення ґрунтів та гірських порід нафтопродуктами

 1.  

Сіда Л.Л. Екологічна безпека застосування дезінфекційних засобів

 1.  

Самчук А.І., Вовк К.В., Попенко Е.С. Визначення та вміст селену та органічного кремнію в рослинах і грибах

 1.  

Стасенко Л. В. Екологічна безпека використання агрохімікатів

 1.  

Ранський А. П., Волянська Ю. В., Козак Я. Л. Синтез координаційних сполук 3d-металів з ароматичними тіоамідами

 1.  

Тітов Т. С., Ранський А. П., Гордієнко О. А. Хімічне зв’язування сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв в ксантогенати металів

 1.  

Цимбалюк В.В., Валюк В.Ф. Вплив хімічного модифікування на сорбційні властивості базальтового туфу родовища «Полицьке-2»

 1.  

Чайка О.Г., Петрушка І.М. Визначення коефіцієнта небезпечності вмісту важких металів у ґрунті в районах проходження залізничних колій

 1.  

Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д. Екологічно безпечна утилізація фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища

 1.  

Черняк Л.М., Меланченко А.В. Сучасні адсорбційні матеріали для вирішення проблеми втрат бензинів від випаровування

 1.  

Чорна В.І., Грицан Ю.І., Волох П.В., Вагнер І.В. Екологічне обґрунтування ролі співвідношення азоту і бору у підвищенні родючості техногенно-порушених ґрунтів

 1.  

Яковишина Т.Ф. Вміст Ni в ґрунтах урбоекосистеми м. Дніпро

 1.  

Єрмішев О.В., Макац В.Г. Вегетативна біодіагностика (по В.Макацу) як основа функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України

СЕКЦІЯ 7
Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. 
Екологічна освіта, виховання і культура.
Регіональна екополітика,  екологічні проблеми м. Вінниці та Поділля.
24.09.15 (1400– 1630), 25.09.15 (930– 1300)  (ауд. 1405)
Головуючі: д.пед.н., проф. Боголюбов В.М., д.геогр.н., проф. Некос А.Н.,
заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.

 1.  

Зорін Д. О., Радловська К. О. Участь магістрів-екологів у дослідженнях долини верхнього Дністра

 1.  

Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Стародуб М.Ф., Ракоїд О.І. Підходи до розробки локальних стратегій сталого розвитку агропромислових територіальних комплексів

 1.  

Войтович О.П. Навчання виробничих технологій студентів-екологів

 1.  

Доценко Н.В.,  Боруцька Ю.З. Пріоритетність екологічної стежки у розвитку екоосвітнього потенціалу природоохоронних територій і об’єктів та перспективність у формуванні екологічної свідомості різних верств населення

 1.  

Єрьомін О.О., Матухно О.В., Єрьоміна О.Л. Освіта для сталого розвитку: екологізація освіти у НМЕТАУ

 1.  

Денисюк С. Г., Зінько О. В. Виховання екологічної культури студентів ВНТУ на заняттях соціально-гуманітарного циклу

 1.  

Костолович М.І. Інноваційні педагогічні системи освіти для збалансованого розвитку

 1.  

Лико Д.В., Лико С.М., Мартинюк В.О., Портухай О.І., Якута О.О. Комплексні підходи до розробки стратегії сталого соціально економічного розвитку громади

 1.  

Бондар О.І., Машков О.А.  Актуальні проблеми створення та удосконалення наукових шкіл в галузі екології та природокористування

 1.  

Некос А. Н., Медведєва Ю. В. Оптимізація контролю знань з екології в середніх навчальних закладах із використанням інформаційних технологій

 1.  

Моісєєв Ю.О. Екологічнa освітa як важлива складова сталого розвитку бізнесу

 1.  

Скрипник В.С. Стратегічна екологічна оцінка території Івано-Франківської  області для її сталого розвитку

 1.  

Люленко С.О. Особливості екологічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін

 1.  

Прищак М. Д. Дискурс методологічих засад екологічної освіти: категоричний імператив для сучасної доби Г. Йонаса

 1.  

Проскурнин О.А., Кирпичева И.В, Березенко Е.С., Гончаренко Я.Н. Особенности использования термина «экологическое состояние»

 1.  

Рідей Н.М., Хітренко Т.Ф., Дайнеко О.Ф. Підходи до еколого-соціального оцінювання стану рекреаційних територій агросфери

 1.  

Сакаль О. В., Коваленко А. О. Інституціональні трансформації у природокористуванні і сталий розвиток

 1.  

Саницька А.О., Ташак М.С. Роль освіти у формуванні екологічної свідомості студентів

 1.  

Семитківська Т., Бондарчук С., Пухальська Г. Технопарк льотної академії Національного авіаційного університету як впровадження інноваційних технологій у сфері екологічної освіти

 1.  

Євсєєв Л. Г.,  Урсул О. С. Екскурс в історію поглядів про здоровий спосіб життя

 1.  

Євсєєва М. В.,  Панченко Т. І. Хімічні дисципліни як засіб практичної підготовки екологів

 1.  

Толочко С.В., Шкодин А.В. Формування екологічної компетентності студентів агротехнічних спеціальностей ВНЗ

 1.  

Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Екологічна антиреклама і її вплив на розвиток краю

 1.  

Димань Т.М., Мазур Т.Г. Формування теоретичного каркасу екотрофології як науки про стале харчування

 1.  

Лошак Г. В., Бігун П. П. Оцінка забрудненості річки Південний Буг методами біоіндикації

 1.  

Чугункін О. П., Бігун П. П. Вплив екологічних факторів на популяцію населення Вінниччини

 1.  

Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В., Кавун Ж.А. Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теорія і практика

 1.  

Триснюк В. М., Триснюк Т. В. Екологічний потенціал природоохоронних територій Тернопілля

 

Оцінка: 
0
No votes yet