Робоча програма ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю

Download


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України
Національна академія наук України
Вінницький національний технічний університет
Київський національний університет імені Т.Шевченка
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Національний технічний університет України “КПІ”
Державний інститут управління та економіки водних ресурсів
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний медичний університет ім.М.Пирогова
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Одеський державний екологічний університет
Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
Національний екологічний центр України
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницька обласна рада
Вінницька міська рада
Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
Вінницьке ОСЛКП «Віноблагроліс»
Міжнародна громадська організація «Україна – Польща – Німеччина»
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування» (ЗАТ»Украналіт»)
ПП «Інтер-Еко»

 
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА
 
ІІІ-го ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ЕКОЛОГІВ
 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
(Екологія / Ecology – 2011)
 
 
 
Україна, Вінниця
21–24вересня, 2011 
НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Співголови

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
Татусяк С.П., Голова Вінницької обласної ради
Калетник Г.М., д.е.н., професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, народний депутат України
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Заступник голови
Петрук В.Г., експерт ЄС з організації інтегрованого управління та поводження з відходами, д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)
Члени комітету:
Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)
Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)
Голубець М.А., д.б.н., проф., акад. НАНУ (Україна, Львів)
Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Горова А.І., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Денисик Г.І., д.г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)
Запорожець О.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Ісаєв С.Д., д.х.н., проф. (Україна, Київ)
Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Коваленко Г.Д., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Київ)
Кур’ята В.Г., д.б.н., проф. (Україна, Вінниця)
Ковтун К.П., д.с.-г.н., проф. (Україна, Вінниця)
Кучерявий В.П., д.б.н., проф. (Україна, Львів)
Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)
Лисиченко Г.В., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)
Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)
Патика В.П., акад.НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)
Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)
Позаченюк К.А., д.г.н., проф. (Україна, Сімферополь)
Порєв В.А., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Статюха О.Г., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)
Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Франчук Г.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)
Чундак С.Ю., д.х.н., проф. (Україна, Ужгород)
Шапар А.Г.,чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)
Шапорев В.П., д.т.н., проф. (Україна, Харків)
Шевчук В.Я., д.е.н., проф. (Україна, Київ)
Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)
Яцик А.В., д.т.н., проф., акад.НААНУ (Україна, Київ)
Русак О.Н., д.т.н., проф., президент МАНЕБ, (Росія, Санкт-Петербург)
Vіctor Kopetsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Edward Zvenygorodsky, Ph.D. (Canada, Toronto)
Vasyl Kravets, Ph.D. (GB, Manchester)
Robert Gould, Ph.D. (France, Guyancourt)
Maria Zygadlo, D.Sc.Eng., Prof. (Polska, Kielce)
 
 
 
ОРГКОМІТЕТ
Голова

Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
Заступники голови
Петрук В.Г., д.т.н., проф., зав. каф., директор Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ
Мокін В.Б., д.т.н., проф., зав. каф., директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ, радник Голови Держводагентства України
Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф., заступник директора з наукової роботи ІнЕЕК ВНТУ
Члени оргкомітету
Богачук В.В., к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини ВНТУ
Черній В.В., заступник голови Вінницької облдержадміністрації, Голова Басейнової Ради річки Південний Буг
Сташук В.А., д.т.н., чл.-кор. НААНУ, Голова Державного агентства водних ресурсів України
Крисько В.Г., начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області
Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
Закорко О.П., к.е.н., ректор Державного інституту управління та економіки водних ресурсів
Корольчук І.Є., начальник управління комунгоспу та благоустрою Вінницької міської ради
Вдовцов М.Л., генеральний директор «Вінницяоблагроліс»
Тимошенко Н.І., Інститут інформаційних технологій та змісту освіти МОНМСУ (Україна, Київ)
Якубович Г.А., начальник управління економіки і інвестицій Вінницької міської ради
Яремчук О.С., к.с.-г.н., перший проректор ВНАУ, Голова постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань охорони довкілля, раціонального використання надр

НАУКОВА ПРОГРАМА
 
      Метою з’їзду є зустріч фахівців з питань екології та охорони довкілля для пошуку спільних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України, обміну ідеями та досвідом, обговорення тенденцій і перспектив розвитку даної галузі науки, освіти і практики в контексті стратегії сталого розвитку, встановлення плідних взаємовигідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних дослідженнях. Для цього організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів та всіх тих, кому небайдужа доля України та захисту її біосфери.
      Регламент – пленарні виступи – до 10-15 хв., секційні виступи – до 7 хв. (з використанням будь-яких ілюстративних матеріалів – презентації Adobe Acrobat, PowerPoint, плакати, фолії тощо), стендові доповіді – на плакатах. Презентацію записати на електронний диск або на флешку у форматі презентації Adobe Acrobat або Microsoft Office PowerPoint 2003 для відтворення на мультимедійному проекторі. Доповідачів просимо заздалегідь ретельно підготувати доповіді і врахувати, що регламент буде чітко дотримуватись.
 СЕКЦІЇ
Назва секції та її забезпечення
Місце
проведення
Кількість доповідей
1.        
Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф. Гомеля М.Д.,
заступник голови: к.т.н., н.с. Кватернюк С.М.
Технічна підтримка: асист. Турчик П.М., ст. Гайдей Ю.А.
Актова зала корпусу 7
45
2.        
Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології. Інтегроване управління водними ресурсами. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
Головуючі: д.т.н., проф. Мокін В.Б., д.с.-г.н., проф. Клименко М.О., заступник голови: к.т.н., доц. Боцула М.П.
Технічна підтримка: асист. Скорина Л.М., ст. Медведєв І.О.
каф. ММСС,          ауд.7212
39
3.        
Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
Головуючі: д.б.н., проф. Рудишин С.Д. , д.б.н., проф. Волох А.М., заступник голови: к.т.н., доц. Іщенко В.А.
Технічна підтримка: інж. Бондарчук О.В., ст. Коріненко М.С.
ауд. 7314
42
4.        
Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
Головуючі:  д.т.н., проф. Кучерук В.Ю., д.т.н., проф. Осадчук О.В., заступник голови: к.т.н., доц. Васильківський І.В.
Технічна підтримка: інж. Ліщенко М.С., ст. Гуляр М.В.
ауд. 7203
22
5.        
Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення. Екологія людини та екотрофологія. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.
Головуючі:  д.с.-г.н., проф. Надточій П.П., д.с.-г.н., проф. Димань Т.М.; заступники голови: д.с.-г.н., проф. Ковтун К.П., к.с.-г.н., доц. Бобко О.О.
Технічна підтримка: к.с.-г.н., доц. Первачук М.В.,
ст. лаб. Могильницька Л.В.
ауд. 3505
ВНАУ
42
6.        
Хімія довкілля та екотоксикологія. Проблеми змін клімату та біосфери. Контроль за атмосферними викидами у світлі Кіотського Протоколу.
Головуючі: д.х.н., проф. Ранський А.П., д.т.н., проф. Мальований М.С., заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.
Технічна підтримка: асп. Петрук Р.В., асп. Тітов Т.С., Панченко Т.І.
ауд. 1407
42
7.        
Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
Головуючі: д.т.н., проф. Статюха Г. О., д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А., заступник голови: к.т.н., доц. Горячев Г.В.
Технічна підтримка: ст. Гурко О.В., ст. Варчук І.В.
ГУК,
ауд. 222
32
 ПОРЯДОК РОБОТИ
Середа, 21 вересня 2011 р.
900
– 2100
Прибуття та реєстрація учасників (фойє актової зали)
Четвер, 22 вересня 2011 р.
800
– 1000
Реєстрація учасників (фойє актової зали)
1000
– 1130
Відкриття з’їзду та пленарне засідання (актова зала)
1130
– 1150
Перерва на каву (фойє актової зали)
1150
– 1300
Продовження пленарного засідання (актова зала)
1300
– 1400
Обід
1400
– 1630
Секційні засідання
1700
 
Товариська вечеря
П’ятниця, 23 вересня 2011 р.
930
– 1100
Секційні засідання
1100
– 1120
Перерва на каву
1120
– 1300
Секційні засідання
1300
– 1400
Обід
1400
– 1500
Заключне пленарне засідання (актова зала)
1500
 
Екскурсійна програма
Субота, 24 вересня 2011 р.
Від’їзд учасників з’їзду
 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Четвер, 22 вересня 2011 р., 10:00 (актова зала)
Головуючі – ГРАБКО В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету; ТАТУСЯК С.П., Голова Вінницької обласної ради; КАЛЕТНИК Г.М., д.е.н., професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, народний депутат України; БОНДАР О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
 
1.                   
Заступник голови науково-програмного та організаційного комітетів, директор Інституту екології та екологічної кібернетики, зав.кафедри ЕЕБ ВНТУ, д.т.н.,проф. Петрук В.Г.
Вступне слово до учасників з’їзду.
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
2.                   
Голова науково-програмного комітету, Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
Вітальне слово до учасників з’їзду.
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
3.                   
Співголова науково-програмного комітету,
Татусяк С.П., Голова Вінницької обласної ради
Вітальне слово до учасників з’їзду.
Україна,
Вінниця
Вінницька обласна рада
4.                   
Співголова науково-програмного комітету,
Калетник Г.М., д.е.н., професор, ректор Вінницького національного аграрного університету, народний депутат України
Вітальне слово до учасників з’їзду.
Україна,
Вінниця
Верховна Рада України,
Вінницький національний аграрний університет
5.                   
Співголова науково-програмного комітету,
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Вітальне слово до учасників з’їзду.
Роль стандартизації і сертифікації в екологічній діяльності.
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
6.                   
Народний депутат України, Перший заступник голови комітету ВРУ  з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, к.е.н.
Шершун М.Х.
Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі
Україна,
Київ
Комітет Верховної Ради України з питань екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
7.                   
D.Sc.Eng., professor at Kielce University of Technology, Żygadło Maria
The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster
Poland,
Kielce
Kielce University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering
8.                   
Директор Карпатського біосферного заповідника,
д.б.н., проф. Гамор Ф.Д.
Екологічний стан заповідних територій Карпатського регіону та шляхи його покращення
Україна,
Рахів
Карпатський біосферний заповідник
9.                   
Главный научный сотрудник Института физики НАНБ, член-корреспондент НАНБ,
д.ф.-м.н., профессор,
Иванов А.П.
Мониторинг процессов переноса взвешенных в атмосфере частиц по данным дистанционных и локальных измерений в Беларуси и сопредельных регионах
Беларусь, Минск
Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
10.                
Академік УААН, зав. кафедри радіобіології та радіоекології, д.б.н., проф. Гудков І.М.
Радіаційна ситуація в Україні через 25 років після аварії на Чорнобильській аес
Україна, Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
11.                
Зав. кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, д.т.н., проф. Статюха Г. О.
Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»
Україна,
Київ
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"СЕКЦІЯ 1
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ. СУЧАСНІ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ ВОДООЧИЩЕННЯ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ, ПОБУТОВИХ ТА ІНШИХ ВІДХОДІВ.
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (Актова зала корпусу 7)
Головуючі: д.т.н., проф. Петрук В.Г., д.т.н., проф. Гомеля М.Д.,
заступник голови: к.т.н., н.с. Кватернюк С.М.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Бевза А.Г.,
Кутлахмедов Ю.О.
Управління екологічною безпекою роботи біоставків
на прикладі атомної електростанції
 
Україна, Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Національний авіаційний університет
2                     
Кутлахмедов Ю.А.,
Томилин Ю.А., Григорьева Л.И.,
Родина В.В.,
Огородник А.Н.
Применение биометодов пылеподавления на поверхности красных шламов Николаевского глиноземного завода для снижения экологических рисков
Украина,
Киев;
 
Украина,
Николаев
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Черноморский государственный университет им. П. Могилы
3                     
Орел С.М.,
Мальований М.С.
До питання вибору об’єктів турботи для оцінки ризику впливу військової діяльності на довкілля
Україна, Львів
 
Академія сухопутних військ ім. гетьмана
П. Сагайдачного,
Національний університет “Львівська політехніка”
4                     
Мальований М.С.,
Кулик О.Б.,
Мальований А.М.
Дослідження ефективності біопрепаратів для очищення побутових стоків
Україна, Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
5                     
Мальований М.С.,
Чорномаз Н.Ю., Сакалова Г.В.
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
Україна, Львів;
 
Україна, Тернопіль;
 
Україна, Вінниця
Національний університет “Львівська політехніка”,
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М.Коцюбинського
6                     
Мальований М.С., Сакалова Г.В., Василінич Т.М.
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах
Україна, Львів;
 
Україна, Вінниця
Національний університет “Львівська політехніка”,
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
7                     
Радовенчик Я.В.,
Гомеля М.Д.
Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями
Україна,
Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
8                     
Рисухін В.В.,
Носачова Ю.В.,
Гомеля М.Д.
Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні
Україна,
Київ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
9                     
Сафранов Т.А.,
Губанова Е.Р.,
Шанина Т.П.,
Кориневская В.Ю.
Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне
Украина,
Одесса
Одесский государственный экологический университет
10                  
Сліпенюк Т.С.,
Лявинець О.С.,
Сліпенюк О.Т.,
Кобітович О.М.
Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду
Україна, Чернівці
Чернівецький національний університет
ім.Ю. Федьковича
11                  
Сперанская Ю.Ю., Макаров В.В.
Состояние экологической безопасности воздушной среды
при децентрализованном теплоснабжении поселков Украины
Украина,
Севастополь
Севастопольский национальный университет ядерной энергии
и промышленности,
Севастопольский национальный технический университет
12                  
Семенова О.І.,
Ткаченко Т.Л.,
Бублієнко Н.О.,
Говоруха Т.О.
Удосконалення конструктивного оформлення процесу очищення промислових нафтовмісних стічних вод
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
13                  
Ткаченко Т.Л.,
Семенова О.І., Бублієнко Н.О., Левандовський Л.В.
Обґрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств
 
Україна,
Київ
Національний університет харчових технологій
14                  
Шевчук Л. І.,
Афтаназів І. С.,
Строган О. І.
Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення
Україна,
Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
15                  
Шмандий В.М.,
Безденежных Л.А.,
Харламова Е.В.
Использование наноструктурированных адсорбентов для рафинации растительного масла
Украина,
Кременчуг
Кременчугский национальный университет им.М.Остроградского
16                  
Ящук Л.Б., 
Жицька Л.І.
Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області
Україна,
Черкаси
Черкаський державний технологічний університет
17                  
Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В.,
Зорін Д.О.
Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля
Україна, Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
18                  
Андрощук О.В., Андрощук І.В.
Система управління в сфері поводження з токсичними відходами
Україна,
Луцьк
Луцький біотехнічний інститут Міжнародного технічного університету імені академіка Юрія Бугая
19                  
Архипова л. М.
Методи якісної і кількісної оцінки природно-техногенної безпеки гідроекосистем
Україна,
Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
20                  
Черниш є.Ю.,
Пляцук л.Д.
Проблематика створення ефективної біотехнологічної системи анаеробної переробки осадів промислових стоків
Україна,
Суми
Сумський державний університет
21                  
Гакало О.І.
Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
22                  
Гаршин В.Р.,
Квітка О.О.,
Шахновський А.М.,
Свєтлєйша О.М.
Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації
Україна,
Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
23                  
Годовська Т.Б.
Фещенко В.П.
 
Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону тпв м. Житомира
Україна,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
24                  
Голтвяницька О.в.,
Шаблій т.о.,
Камаєв в.с.,
Гомеля м.д.
Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів
Україна,
Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
25                  
Єремєєв І. С.,
Марчук С. В.
Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Україна,
Київ
Державна академія житлово-комунального господарства
26                  
Żygadło Maria, Latosińska Jolanta, Gawdzik Jarosław
The integrated method of landfill leachate pretreatment
Poland,
Kielce
Kielce University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering
27                  
Kwiatkowski Tomasz,
Żygadło Maria
The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster
Poland,
Kielce
Kielce University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering
28                  
Кашковський В.І.
Деякі перспективні напрямки поводження з техногенними відходами
Україна,
Київ
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
29                  
Кравець В.В.
Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінекології
30                  
Шаго Є. П.,
Крайнов І. П.
Екологічні аспекти термічного оброблення (знешкодження) відходів
Україна,
Київ;
 
Україна,
Харків
Верховна Рада України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінекології України
31                  
Крилюк В. М.,
Крайнов І.П.
Екологічний аудит – ефективний засіб виявлення особливостей впливу на довкілля полігону ТПВ та інших об’єктів підвищеної небезпеки, що розташовані в його санітарно-захисної зоні
Україна,
Київ
Агенція з експертизи, сертифікації та нотифікації,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінекології України
32                  
Ващенко В.Н.
Добыча глубинных ископаемых без шахт и карьеров
Украина,
Киев
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления
33                  
Ващенко В.М., Гордієнко Ю.О.,
Бабій С.О.,
Злочевський В.В.,
Толчонов І.В.
Нові перспективи екосейсмічної безпеки України
Україна, Київ, Макарів
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Головний центр спеціального контролю ДКАУ
34                  
Ващенко В.Н.,
Злочевский В.В.,
Хадж Фараджаллах Даббах А.,
Скалозубов К.В.
О перспективах регулирования экологической безопасности хранилищ радиоактивных отходов
Украина,
Одесса, Киев
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления,
Одесский национальный политехнический университет,
Институт проблем безопасности АЭС НАНУ
35                  
Скалозубов В.И., Скалозубов. К.В., Ващенко В.Н., Злочевский В.В., Яровой С.С.
Оценка надежности барьеров экологической безопасности хранилищ с высокорадиоактивными источниками с помощью риск-ориентированных методов
Украина,
Одесса, Киев
Институт проблем безопасности АЭС НАНУ,
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления
36                  
Бахчеван Д.Н.,
Ващенко В.Н.,
Злочевский В.В.
Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами
Украина,
Одесса, Киев
Одесский государственный межобластной спецкомбинат, Объединение «Радон»,
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления
37                  
Петрук В. Г.,
Гайдей Ю. А.,
Вовк О. С.,
Таранчук Д. С.
Аналіз стану якості водопровідної питної води у Вінницькій області
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
38                  
Панченко Т. І.,
Петрук В. Г.,
Турчик П. М.
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
39                  
Іщенко В. А.
Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
40                  
Ващенко В.Н.,
Яровой С.С.,
Злочевский В.В.
Опыт большой аварии на АЭС Фукусима-1 для повышения экологической безопасности объектов Украины с высокорадиоактивными источниками
Украина,
Киев
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления
41                  
Петрук В. Г.,
Турчик П.М. ,
Панченко Т.І.
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
42                  
Сушинська М.М., Турчик П.М.
Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
43                  
Турчик П.М.,
Сушинська М.М., Нагорна К.В.
Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
44                  
Болтина И.в.,
Костик е.л.
Подходы к исследованию экологической безопасности
Украина,
Киев
Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя
45                  
Хоботова Э. Б., Уханёва М. И., Грайворонская

И. В.,
Калмыкова Ю. С.
Утилизация металлургических шлаков в качестве технических материалов
Украина, Харьков
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университетСЕКЦІЯ 2
МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ТА СУЧАСНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (каф. ММСС, ауд.7212)
Головуючі: д.т.н., проф. Мокін В.Б., д.с.-г.н., проф. Клименко М.О.,
заступник голови: к.т.н., доц. Боцула М.П.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Лукашов Д.В.
Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем
Україна,
Київ
Київський національний університет
ім. Т. Шевченка
2                     
Мяновська М.Б.,
Мальований М.С.
Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля
Україна, 
Житомир;
 
Україна,
Львів
Житомирський державний технологічний університет,
Національний університет “Львівська політехніка”
3                     
Мартинюк В. О.
Ландшафтно-лімнологічна оцінка басейнової системи озера Миляч (Волинське Полісся)
Україна,
Рівне
 
Рівненський державний гуманітарний університет
4                     
Мацюра О.В.,
Мацюра М.В.
Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів
Україна,
Мелітополь
Мелитопольский государственный педагогический университет им.
Б. Хмельницкого
5                     
Сизо А.В.,
Шихалеева Г.Н.,
Эннан А.А.
Применение ГИС для интегральной оценки качества поверхностных вод
Украина,
Одесса
Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека МОНМС и НАН Украины
6                     
Трофимчук О. М.,
Красовський Г. Я.,
Радчук В. В.,
Мокрий В. І.
Інформаційно-аналітичні технології дослідження озер Шацького НПП
Україна,
Київ
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, Північно-східна філія ДНВЦ „Природа”,
Національний лісотехнічний університет України
7                     
Чернега А.М.,
Мудрак О.В.
Оцінка фізіологічної повноцінності складу питної води різних джерел водопостачання на прикладі м. Вінниці
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського
8                     
Шило Ар. С.,
Шило Ан. С.
Сравнительный анализ программных средств для исследования загрязнения атмосферы составляющими дымовых газов
Украина,
Киев
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
9                     
Коротенко Л.М., Коротенко Г.М., Харь А.Т.
Перспективы применения онтологических моделей для повышения эффективности анализа экологических и других взаимосвязанных с ними рисков
Украина,
Днепропетровск
ГВУЗ «Национальный горный университет»
10                  
Коротенко Г.М.,
Евсюков М.В.
Использование данных дистанционного зондирования земли для мониторинга лесных пожаров на территории Украины
Украина,
Днепропетровск
ГВУЗ «Национальный горный университет»
11                  
Ящолт А.Р.,
Костик В.І.
Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
12                  
Ящолт А.Р.,
Манілко Л.Ю.
Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
13                  
Ящолт А.Р.,
Цимбалюк В.А.
Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
14                  
Горячев Г.В.,
Жуков С.О.,
Скорина Л.М.,
Жак А.В.
Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
15                  
Мокін В.Б.,
Боцула М.П.,
Крижановський
Є.М.
Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
16                  
Сташук А.В.,
Мокін В.Б.
Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
17                  
Батлук В.А., 
Макарчук В.Г.
Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці
Україна,
Львів
Національний університет
«Львівська політехніка»
18                  
Варламов Є.М.
 
Применение рекомендаций ЕЭК ООН по организации мониторинга на предприятиях
Україна,
Харків
Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем
(УкрНИИЭП)
19                  
Василенко С.Л.
 
Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве
Украина,
Харьков
Коммунальное предприятие «Вода»
20                  
Бондаренко О.Ю.
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Україна,
Одеса
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
21                  
Васильєва Т.В.
Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори
Україна,
Одеса
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
22                  
Вітер А.В.
Проект електронної бази даних «каталог метаболічних шляхів»
Україна,
Київ
Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
23                  
Вітер А.В., 
Загородній Ю.В.
 
Екологічна лабораторія in silico: ідея створення. концепція коміркової моделі екосистемного обміну речовин
Україна,
Київ
Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
24                  
Квітка О. О.,
Шахновський А.М.
Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання
Україна,
Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
25                  
Учитель И.Л.,
Корбан В.Х.,
Михайлов В.И.,
Капочкин Б. Б.,
Кучеренко Н.В.
Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов
Украина,
Одесса
ОАО «Одессагаз»,
МЧП «Трансконтинентальное сейсмопрогностическое бюро»,
Одесский государственный экологический университет
26                  
Учитель И.Л.,
Ярошенко В.Н.,
Капочкін Б. Б.
Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений
Украина,
Одесса
Одесский государственный экологический университет,
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
МЧП «Трансконтинентальное сейсмопрогностическое бюро»
27                  
Кунах О. Н.,
Задорожная Г. А.,
Жуков А. В.
ГИС-технологии и 3-d описание твердости почвы при рекультивации земель
Украина,
Днепропетровск
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
28                  
Непошивайленко Н.О.,
Зберовський О.В., Карпенко О.О.,
Галата А.В.,
Клименко Т.К.
Моніторинг навколишнього середовища у м. Дніпро-дзержинську
з використанням геоінформаційних технологій
 
Україна,
Дніпродзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет
29                  
Йоркіна Н.В.
 
Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста
Україна,
Мелітополь
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
30                  
Клименко М.О.,
Вознюк Н.М.,
Вербецька К.Ю.
 

Типологія річок західної Грузії

 
Україна,
Рівне
31                  
Клименко О.М.,
Петрук А.М.
Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично допустимих концентрацій іонів сульфату міді
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
32                  
Косовець О.О.,
Колісник І.А.
Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році
Україна,
Київ
Центральна геофізична обсерваторія МНС України
33                  
Кошляков О.Є.,
Диняк О.В.,
Кошлякова І.Є.
Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління
Україна,
Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
34                  
Кошлякова Т. О.
Сучасний стан використання питних підземних вод
Україна,
Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
35                  
Крайнюков О.М. 
Дослідження залежності між узагальненим показником рівня забрудненості води та її токсичними властивостями
Україна,
Харків
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
36                  
Бондарчук Ю.А., Ващенко В.М.,
Герасименко Т.В.,
Гудима А.А.,
Лоза Є.А.,
Овчиннікова Н.Б.
Глобальний стандарт чистого повітря в системі екологічного моніторингу атмосфери
Україна,
Одеса,
Київ
Одеський національний політехнічний університет,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Міністерство екології та природних ресурсів України
37                  
Пилипенко Ю.В., Бойко П.М.,
Поліщук В.С.,
Лянзберг О.В.,
Ліпісивицький А.А.
До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра
Україна,
Херсон
Херсонський державний аграрний університет
38                  
Бобко О. О.,
Томчук А. В.
Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
39                  
Крижановський
Є. М.,
Гурко О. В.,
Жак А.В.
Дослідження тенденцій використання фосфатних миючих засобів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
 СЕКЦІЯ 3
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОСИСТЕМ І ЕКОМЕРЕЖІ. РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ. АЛЬТЕРНАТИВНІ (ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ)
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ.
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (ауд. 7314)
Головуючі: д.б.н., проф.Рудишин С.Д. , д.б.н., проф. Волох А.М.,
заступник голови: к.т.н., доц. Іщенко В.А.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Лісачук Г.В.,
Федоренко О.Ю.,
Цовма В.В.,
Щукіна Л.П.,
Білостоцька Л.О.,
Трусова Ю.Д.,
Павлова Л.В.
Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини
 
Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
2                     
Пилькевич И.А.,
Котков В.И.,
Маевский А.В.
Обобщенная логистическая модель динамики популяций
 
Украина,
Житомир
Житомирский национальный агроэкологический университет
3                     
Мудрак О.В.
Екомережа Вінниччини: стан, проблеми, перспективи
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М.Коцюбинського
4                     
Ніколаєв К.Д.,
Ісаєнко В.М.,
Бабікова К.О.
Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем
Україна,
Київ
Національний педагогічний університет
ім. М.Драгоманова
5                     
Олейниченко В.Д.
Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності
Україна,
Київ
Національний авіаційний університет
6                     
Прищепа А.М.
Наведені основні методологічні підходи до оцінювання урбоекосистем з використання комплексних показників
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
7                     
Ратушняк Г. С.,
Анохіна К. В.
Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
8                     
Рильський О. Ф.,
Костюченко Н. І.,
Пoдкопайло С. Ф., Домбровський К. О.
Наукове обґрунтування прокарітотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища
Україна,
Запоріжжя
Запорізький національний університет
9                     
Родінкова В.В., Кременська Л.В., Білоус О.С., 
Паламарчук О.О.
Пилковий прогноз як засіб профілактики сезонної алергії у Вінниці
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний медичний університет
10                  
Родінкова В.В., 
Паламарчук О.О., Вакуленко Л.М.
Рослини роду полин – важливий алерген міста Вінниці
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний медичний університет
11                  
Рудишин С.Д.
 
Трансгенні рослини і проблеми біобезпеки
Україна,
Вінниця
ВМУРОЛ «Україна»
12                  
Сахарнацька Л. І. 
Екологізація лісового господарства Карпатського регіону
Україна,
Ужгород
Ужгородський національний університет
13                  
Селиванов С.Е.,
Кулик М.И.
Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля
Украина,
Харьков
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
14                  
Славов В.П., 
Коваленко О.В.
Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій
Україна,
Житомир;
 
Україна,
Київ
Житомирський національний агроекологічний університет,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААНУ
15                  
Совгіра С.В.,
Гончаренко Г.Є.,
Люленко С.О.,
Подзерей Р.В.
Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні
 
Україна,
Умань
Уманський державний педагогічний університет
ім.П. Тичини
16                  
Солоненко В.І., Панібрацький В.О.,
Карабун Р.В.,
Яровенко А.Г.
Перспективи і проблеми сонячної енергетики
 
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
17                  
Чемерис І.А. , 
Конякін С.М.
Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища
Україна,
Черкаси;
 
Україна,
Одеса
Черкаський державний технологічний університет,
Одеський державний екологічний університет
18                  
Конякін С.М.,
Чемерис І.А. 
Природні ресурси Черкаської області
 
Україна,
Одеса;
 
Україна,
Черкаси
 
 
Одеський державний екологічний університет,
Черкаський державний технологічний університет
19                  
Борова С.Г.,
Чобіт М.Р.,
Токарев В.С.,
Воронов С.А.
Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів
Україна,
Львів
Національний університет
“Львівська політехніка”
20                  
Шершун М.Х.
Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі
Україна,
Київ
Комітет Верховної Ради України з питань екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
21                  
Яцентюк Ю.В.
Сполучні території екомережі Вінницької області
Україна,
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
22                  
Бакалова А.В.
Екологічний прогноз фенологічного розвитку смородини чорної та сисних шкідників
Україна,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
23                  
Бєляєва С.С.
 
Організаційно-економічний механізм
 рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
24                  
Білявський Ю.А.
 
Екологічний стан території полігону колишнього Ігнатпільського навчального центру
Україна,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
25                  
Боков В.А.,
Смирнов В.О., 
Черванев И.Г.
 
Формы использования природной энергии
Украина,
Симферополь, Харьков
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина,
Крымский научный центр НАНУ и МОНУ
26                  
Бондаренко О.Ю.
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів
межиріччя Дністер – Тилігул
Україна,
Одеса
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
27                  
Верголяс М.Р.,
Гончарук В.В.
 
Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм
Україна,
Київ
Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України
28                  
Волох А. М.
Агроландшафти України як мисливські угіддя
Україна,
Мелітополь
Таврійський державний агротехнологічний університет
29                  
Чигиринец Е.Э.,
Воробьева В.И.,
Мирянова О.А.,
Гальченко Г.Ю.
Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций
Украина,
Киев,
Днепропетровск
Национальный технический университет Украины «КПИ»,
Национальная металлургическай академия Украины
30                  
Гайдай О.О.,
Зубенко С.О.,
Полункін Є.В.,
Пилявський В.С.
Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного

Е-85
Україна,
Київ
Інститут біоорганічної хімії й нафтохімії НАН України
31                  
Горова А.І.,
Кулина С.Л.,
Шкреметко О.Л.
Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) 
Україна,
Дніпро-петровськ,
Росія, Санкт-Петербург
ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
Червоноградський гірничо-економічний коледж,
Петербурзький енергетичний інститут підвищення кваліфікації
32                  
Горовая А.И.,
Скворцова Т.В.,
Павличенко А.В., Лисицкая С.М.
 
Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов
Украина,
Дніпро-петровск
ДВНЗ «Національний гірничий університет»
33                  
Грицан Ю.І.,
Миронов О.С.,
Бець Т.Ю.
 
Дніпропетровщина на шляху до
«зеленого зростання»
Україна,
Дніпро-петровськ,
 
Дніпропетровський державний аграрний університет
34                  
Єлісавенко Ю.А.
 
Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі
Україна,
Хмельницький
Хмельницький національний університет
35                  
Вишенська І.Г.,
Гамор Ф.Д.,
Загнітко В.М.,
Незруч О.Т.
Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів
Україна,
Київ,
Рахів
Національний університет "Києво-Могилянська академія",
Карпатський біосферний заповідник,
Київський державний університет ім. Тараса Шевченка
36                  
Ковтуненко І. М., Турос О. І. 
Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря
Україна,
Київ
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН України
37                  
Kravets V. G.
Plasmonics and eye-like structures for light-trapping in solar thin films
Ukraine,
Kiev;
UK,
Manchester
Institute for Information Recording NASU,
School of Physics and Astronomy, University of Manchester
38                  
Кузик І.М.,
Артамонов В.М.,
Цехмістер Д.П.
Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних   родовищ   при   створенні   екомережі       Донецького регіону
Донецьк,
Україна
Донецький національний технічний університет
39                  
Кузик І.М.,
Артамонов В.М.
Формування еколого-безпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону
Донецьк,
Україна
Донецький національний технічний університет
40                  
Кулик М.П.
Застосування мембранних технологій для ресурсоенергозбереженні у виробництві електроенергії 
Україна, Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
41                  
Іщенко В. А.,
Коріненко М. С.
Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
42                  
Кульматицький В.І.
Обґрунтування можливості реакцій холодного ядерного синтезу, як бази енергетики майбутнього      
Україна,
Вінниця
Українська екологічна асоціація «Зелений світ»
 
 
 
СЕКЦІЯ 4
ПРИЛАДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ РЕЧОВИН, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (ауд. 7203)
Головуючі: д.т.н., проф. Кучерук В.Ю., д.т.н., проф. Осадчук О.В.,
заступник голови: к.т.н., доц. Васильківський І.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Кучерук В.Ю. , 
Дудатьєв І.А.
Система контролю складу димових газів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
2                     
Лорія М.Г. ,  
Захаров І.І.,
Целіщев О.Б.,
Черноусов Є.Ю., Філончук А.В.
Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол
 
Україна,
Сєвєродонецьк
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
3                     
Пляцук Л.Д.,
Рой І.О.
Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання
Україна,
Суми
Сумський державний університет
4                     
Дев’ятко Г.О.,
Кучменко В.А.,
Лацис С.А.,
Партишев В.О.,
Подольський В.Я.
Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів
Україна, 
Київ
ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування» (ЗАТ»Украналіт»)
5                     
Бортник г.г.,
Васильківський м.в.
Аналіз фазового дрижання в системах дистанційного екологічного контролю
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
6                     
Яремчук В.Ф.,
Смішний С.М.,
Кравчук Н.С.
Аналіз факторів впливу на вихідну енергетичну складову перетворювача концентрації газу на основі волоконно-оптичних систем
Україна,
Вінниці
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
7                     
Иванов А. П.,
Чайковский А. П.,
Зеге Э. П.,
Кацев И. Л.,
Кабашников В. П.,
Денисов С.В.,
Король М.М.,
Осипенко Ф.П.,
Прихач А. С.,
Слесарь А.С.
Мониторинг процессов переноса взвешенных в атмосфере частиц по данным дистанционных и локальных измерений в Беларуси и сопредельных регионах
Беларусь, Минск
Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
8                     
Иванов А. П.,
Чайковский А. П., Орлович В. А.,
Лисинецкий В. А.,
Осипенко Ф.П.,
Хутко И. С.,
Слесарь А.С.,
Чулков Р. В.
Разработка лидарного комплекса для зондирования атмосферного аэрозоля и озона
Беларусь, Минск
Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
9                     
Барун В. В.,
Дик В. П.,
Иванов А. П.
Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами
Беларусь, Минск
Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
10                  
Иванов А. П.,
Барун В. В.,
Петрук В. Г.,
Кватернюк С. М.
Спектрофотометрический метод определения параметров крови
Беларусь, Минск;
 
Украина,
Винница
Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси,
Винницкий национальный технический университет
11                  
Петрук В.Г.,
Кватернюк С.М..,
Кватернюк О.Є.,
Вишневська Я. Ю.
Методика оцінювання токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
12                  
Петрук В.Г.,
Кватернюк С.М.., Васильківський І.В.,
Бондарчук О.В.
Контроль інтегрального рівня забруднення р. Південний Буг за характеристиками макрофітів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
13                  
Коробко В.В.,
Трушляков Є.І.
Використання термоакустичних технологій для зменшення впливу на довкілля теплових викидів
Україна,
Миколаїв
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
14                  
Ващенко В.М.,
Лоза Є.А.,
Патлашенко Ж.І.,
Герасименко Т.В., Гудима А.А.
Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
15                  
Ячменев Е.В.,
Бабий С.А.,
Ващенко В.Н.,
Калашник А.П.
Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона земли для оценки экологического состояния грунтовых вод
Украина,
Киев
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления,
«Юг-нефтегазгеология»
16                  
Деундяк М.В.,
Осадчук О.В.
Метод змінних станів для створення математичних моделей радіовимірювальних приладів в екології
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
17                  
Васильківський І.В., Петрук В.Г.,
Ліщенко М.С.
Дослідження аерозольного забруднення атмосфери
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
18                 ї
Васильківський І.В., Петрук В.Г.,
Кватернюк С.М., Ліщенко М.С.
Лідарний контроль радіаційного забруднення
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
19                  
Васильківський І.В., Петрук В.Г.,
Кватернюк С.М., Ліщенко М.С.
Моделювання оптичних параметрів аерозольних структур
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
20                  
Ночвай В.М.,
Петрук В.Г.
Екологічно чиста технологія спалювання палива
Україна,
Житомир,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
21                  
Нечепуренко Є. В.
Аналіз сучасних тенденцій використання нанотехнологій у екологічній та інших сферах діяльності
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет
22                  
Петрук В. Г.,
Моканюк О.І.,
Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є.
Колориметричний метод неінвазійного контролю параметрів біотканин
Україна,
Вінниця
Вінницький національний технічний університет,
Вінницький національний медичний університет
 
 
СЕКЦІЯ 5
ПРОБЛЕМИ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ЕКОТРОФОЛОГІЯ. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОПОЛІТИКА І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДІЛЛЯ.
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (Актова зала ВНАУ)
Головуючі: д.с.-г.н., проф. Надточій П.П., д.с.-г.н., проф. Димань Т.М.;
заступники голови: д.с.-г.н., проф. Ковтун К.П., к.с.-г.н., доц. Бобко О.О.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Куценко В.С.,
Лазарчук Л.А.,
Абдурагімова Т.В.
Екологічна доцільність вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах і беззмінній культурі
Україна,
Київська обл.
Інститут картоплярства НААН України
2                     
Лико Д.В.,
Долженчук В.І.,
Крупко Г.Д.,
Лико С.М.
Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області
Україна,
Рівне
Рівненський державний гуманітарний університет,
Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”
3                     
Мальований М.С.
Бунько В.Я.,
Нагурський О.А.
Теоретичні основи застосування екологічно безпечних добрив пролонгованої дії, капсульованих плівкою на основі мелених мінералів та звязуючого органічного походження
Україна,
Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
4                     
Надточий П.П.
Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля
 
Украина,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
5                     
Онопрієнко Д.М.
Агроекологічні основи застосування фертигації в північному степу України
Україна,
Дніпро-петровськ
Дніпропетровський державний аграрний університет
6                     
Павленко А.Л.,
Зинич Л.С.,
Хайтович А.Б.
Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму
Украина,
Симферополь
Государственное учреждения «Украинская противочумная станция»
7                     
Мельничук Т.М.,
Патика В.П.
Мікробні препарати в системі біоорганічного землеробства
 
Україна,
Сімферополь; Україна,
Київ
Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д. Заболотного НАН України
8                     
Первачук М.В.
Проблеми екологізації агропромислового виробництва
Україна,
Вінниця
Вінницький національний аграрний університет
9                     
Розпутній М.В.
Екологічний фактор часу відновлення весняної вегетації в технологіях вирощування озимої пшениці
Україна,
Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування
10                  
Романко Р.М.
Стан земель та його зміни в Чернівецькій області
Україна,
Київ
Київський національний університет будівництва і архітектури
11                  
Сергета І. В., Осадчук Н. І.,
Мостова О. П.,
Зайцева К. А.,
Малачкова Н.В.,
Браткова О. Ю., Александрова О. Є.,
Теклюк Р. В.,
Ударенко О. Б.,
Дунець І. Л.,
Стоян Н. В., 
Сергета Д. П.
Моніторинг стану здоров’я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах
Україна,
Вінниця
Вінницький національний медичний університет
12                  
Соломенко Л.І.
Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах
Україна,
Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
13                  
Стежко О.В.,
Дубовий В.І.
Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого ґрунту
Україна,
Житомир
Житомирський
національний
агроекологічний
університет
14                  
Сторчак О.В.,
Біленький К.Е.
Урахування небезпечних сучасних геологічних процесів при визначенні меж лікувальних пляжів у регіоні північно-Західного Причорномор’я
Україна,
Одеса
Український НДІ медичної реабілітації та курортології
15                  
Топольний Ф. П.
Агрофізична деградація ґрунтів – неусвідомлена проблема сьогодення
Україна,
Кіровоград
Кіровоградський національний технічний університет
16                  
Байрак М.В.,
Погромська Я.А., Зуза В.О.,
Зуза С.Г.
Cтатистична термодинаміка як інструмент індикації техногенного забруднення
Україна,
Дзержинськ
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААНУ
17                  
Тютюнник Н. В.
Екологічно-просторова диференціація зони степу північного з географічно зумовленими висотами відповідно до геоморфологічних особливостей території
Україна,
Дзержинськ
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» НААНУ
 
18                  
Тютюнник Н. В,
Ротач Ю. В.
Полупан В. Н.
Экологические и экономические проблемы земледелия
Україна,
Дзержинськ
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» НААНУ
19                  
Фещенко В.П.,
Гуреля В.В.
Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції
Україна,
Житомир
Інститут сільського господарства Полісся
20                  
Черлінка Т.П.,
Чайка В.М.
Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області
Україна,
Тернопільська обл.
Національний університет біоресурсів і природокористування України Заліщицький аграрний коледж ім. Храпливого
21                  
Шелест З.М., Давидова І.В.
Зміна фізико-хімічних властивостей лісових ґрунтів під впливом викидів гірничовидобувних підприємств
Україна,
Житомир
Житомирський державний технологічний університет
22                  
Ковтун К.П.,
Векленко Ю.А.,
Джура Н.М.,
Кушнір Л.С.
Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів
Україна,
Вінниця
Вінницький національний аграрний університет
23                  
Демидась Г. І.,
Квітко Г. П.,
Гетман Н. Я.
Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва
біопального
Україна,
Київ,
Вінниця
Вінницький національний аграрний університет,
Національний університет біоресурсів і природокористування,
Інституту кормів національної академії аграрних наук
24                  
Остапчук М. О.,
Поліщук І. С.,
Мазур В. А.
Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ
Україна,
Вінниця
Вінницький національний аграрний університет
25                  
Бабич А.С.,
Улексін В.А.,
Годяев С. Г.,
Калініченко В. Я.
Робота сільськогосподарських підприємств
з використанням місцевих енергоресурсів
Україна,
Дніпро-петровськ
Дніпропетровський державний аграрний
університет
26                  
Верестун Н.О.
Екологічна безпека агросфери Вінниччини
Україна,
Вінниця
Національного авіаційного університету
27                  
Ганчук М. М.
Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів
Україна,
Київ
Київський Національний авіаційний університет
28                  
Герасимчук Л.О.
 
Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae
Україна,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
29                  
Самусев А.Е.,
Стаценко Ю.Ф.,
Годяєв С.Г.,
Пугач А.М.,
Кравчук А. М.
Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки
Україна,
Дніпро-петровськ
Дніпропетровський державний аграрний
університет
30                  
Гудков І.М.
Радіаційна ситуація в Україні через 25 років після аварії на Чорнобильській аес
Україна, Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
31                  
Давиденко П.О.
 
Ліпідний склад м. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рн 7,1 за різних температур культивування
Україна,
Дніпро-петровськ
Дніпропетровськийу державний аграрний університет
32                  
Зінченко Т.Є.
Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій
Україна,
Одеса
Одеський державний аграрний університет
33                  
Іванова О.С.,
Борисюк Б.В.
Вплив антропогенних факторів довкілля на захворювання щитовидної залози дітей
Україна,
Житомир
 
 
Житомирський національний агроекологічний університет
34                  
Ковальов М.М.
Переущільнення ґрунтів – проблема сьогодення
Україна,
Кіровоград
Кіровоградський національний технічний університет
35                  
Коваленко О.В.
Енергетичний підхід у розв’язанні еколого-економічних проблем раціонального агробудівництва
Україна,
Київ
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України
36                  
Коваленко И.С., Хайтович А.Б.,
Новохатний Ю.А.
Эпизоотическая значимость экологических регионов Украины по сибирской язве
Украина,
Симферополь, Киев
ГУ «Украинская противочумная станция», 
Центральная санитарно-эпидемиологическая станция Министерства здравоохранения Украины
37                  
Кутлахмедов Ю.А., Саливон А.Г.,
Пчеловская С.А., Родина В.В.,
Матвеева И.В.,
Петрусенко В.П.
Значение радиоэкологических исследований Чернобыльской аварии в развитии современной экологии
Украина,
Киев
Государственная экологическая академия последипломного образования и управления,
Институт клеточной и генетической инженерии НАН Украины,
Национальный авиационный университет
38                  
Погурельський С.П.,
Мартин А.Г.
Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
39                  
Третяк А.М.
Напрями удосконалення методів еколого-орієнтованого регулювання землекористування в Україні
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
40                  
Лукіша В.В.
Методичні підходи до формування моделей для еколого-економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування
Україна,
 Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
41                  
 

Захаркевич І. В.,

 

Запольський А. К.

 
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Україна,
 Київ
Національний університет
харчових технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України
42                  
 

Шкатула Ю.М.

Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області
 
Україна,
Вінниця
Вінницький національний аграрний університет
 
 СЕКЦІЯ 6
ХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ. ПРОБЛЕМИ ЗМІН КЛІМАТУ ТА БІОСФЕРИ. КОНТРОЛЬ ЗА АТМОСФЕРНИМИ ВИКИДАМИ У СВІТЛІ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ.
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (ауд. 1407)
Головуючі: д.х.н., проф. Ранський А.П., д.т.н., проф. Мальований М.С.,
заступник голови: к.х.н., доц. Євсєєва М.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Petrus R.,
Warchoł J.,
Malovanyy M., Gumnitsky Y.
Modeling of sorption equilibrium in two-component systems
Polska,
Rzesov;
Ukraina,
Lviv
Rzeszow University of Technology,
National University “Lviv Politechnika”
2                     
Дерейко Х.О., Dlugogorski B.-Z.,
Мальований М.С.
Застосування методології оцінювання життєвого циклу для аналізу процесів уловлення діоксиду вуглецю
 
Україна,
Львів
 
Newcastle,
Australia
The University of Newcastle,
Національний університет
“Львівська політехніка”
3                     
Петрушка І.,
Мальований М,
Петрус Р.
Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища
Україна,
Львів
 
Польща,
Жешув
Національний університет
“Львівська політехніка”,
Жешувський технічний університет
4                     
Мислива Т.м.
 
Екологічне нормування важких металів та концептуальні засади його здійснення
Україна,
Житомир
Житомирський національний агроекологічний університет
5                     
Паславська А. П.,
Ілюк Н. А.
Екологізація технологій виробництва вапновміщуючих будівельних матеріалів
 
Україна,
Київ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
6                     
Олейников В.Г.,
Василенко І.А.,
Чиванов В.Д.
Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць
Україна,
Дніпро-петровськ,
Україна,
Суми
Державний вищій навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»,
Інститут прикладної фізики НАН України
7                     
Пивоваров А.А., Воробьева М. И.
Экологические аспекты выщелачивании благородных металлов из рудных концентратов
Украина,
Днепропетровск
Украинский государственный химико-технологический университет
8                     
 

Сердюк В.Р., 

Христич О.В.
Модифіковані бетони для іммобілізації рідких радіоактивних відходів
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
9                     
Солованюк О.В.,
Гулай Л.Д.
Роль нітрогенвмісних сполук в оцінці екологічного стану поверхневих штучних водоймах
Україна,
Луцьк
Волинський національний університет
ім. Л. Українки
10                  
Старченков І.В., Карпінський О.Ю.
Вдосконалення структурної моделі розсіювання шкідливих викидів в атмосфері
Україна,
Київ;
 
Україна,
Львів
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
Львівський аграрний університет
11                  
Лук’янчук О.Ю.,
Салавор О.М.,
Ничик О.В.
Екологічні аспекти очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію
Україна,
Київ
Національний університет
харчових технологій
12                  
Чалова Т.С.,
Хижняк О.О., Скроцька О.І.
Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію
Україна,
Київ
Національний університет
харчових технологій
13                  
Гусятинська Н.А.,
Чорна Т.М.,
Бондар Л.М.,
Касян І.М.
До питання екологізації виробництва цукру
Україна,
Ірпінь;
 
Україна,
Київ
Національний університет Державної податкової служби України,
Національний університет харчових технологій,
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості
14                  
Шлапак В.П.
Фізична суть появи «бабиного літа» та «хрещенських морозів» як явищ природи
Україна,
Умань
Національний дендрологічний парк «Софіївка» – НДІ НАНУ
15                  
Шкіца Л.Є.,
Яцишин Т.М.
Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину
Україна, Івано-Франківськ
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу
16                  
Авіна С.І.,
Лобойко О.Я.
Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
 Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
17                  
Белогур И.С.,
Вецнер Ю.И.,
Рыщенко И.М.,
Савенков А.С.
Направление примения шлама в технологии переработки фосфатного сырья ново-амросиевского месторождения
Україна,
Харків
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
18                  
Бабак Ю.В.,
Мельник Л.А,
Гончарук В.В.
Извлечение соединений бора из воды в процессе баромембранной обработки
Украина,
Киев
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского  НАН Украины
19                  
Батлук В.А.,
Параняк Н.М.,
Мельников О.В.,
Мірус О. Л.
Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу
Україна,
Львів
Національний університет
«Львівська політехніка»
20                  
Безносик Ю.А.,
Плашихин С.В.,
Серебрянский Д.А.,
Шкварун К. Б.
Очистки газов от пыли в циклофильтрах
Україна,
Київ
НТУУ «Київський політехнічний інститут»
21                  
Бойко В.В.,
Пляцук Л.Д.
 
Визначення коефіцієнту вертикального турбулентного обміну при моделюванні розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері
Україна,
Суми
Сумський державний університет
22                  
Манько Ю.П.,
Шатурський Я.П.,
Якубович Т.М.,
Бухтіяров В.К.,
Найдан В.М.,
Смалиус В.В.
Вивчення гербістатної активності арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів  у курсі «методи знешкодження засобів хімізації»
Україна,
Київ,
Черкаси
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
23                  
Величко О. Н.,
Гордиенко Т. Б.
Особенности применения международных и региональных руководств по оценке вредных выбросов в атмосферу
Україна,
Київ
ГП “Укрметртестстандарт”,
ГП “УкрНДНЦ”
24                  
Величко О. Н.,
Гордиенко Т. Б.
Методика оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильных источников
Україна,
Київ
ГП “Укрметртестстандарт”,
ГП “УкрНДНЦ”
25                  
Концевой А.Л.,
Голубева М.В.
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
Україна,
Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
26                  
Гомаль И.И.,
Рябич О.Н.
Инновационный механизм
углеродного финансирования
Украина,
Донецк
Донецкий национальный технический университет
27                  
Трофименко А.Л., Гончаренко И.В.
Потепление климата и его
последствия
Украина,
Киев
Національний університет біоресурсів і природокористування України
28                  
Пляцук Л.Д.,
Гурець Л.Л.
Обладнання для очищення газових викидів промислових виробництв
Україна,
Суми
Сумський державний університет
29                  
Гутніченко О.А.,
Мельник О.Л.,
Ярош Я.Д.
Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження
Україна,
Житомир
Житомирський національний
агроекологічний університет
30                  
Капочкін Б. Б.,
Доля В. Д.
Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси
Україна,
Одеса,
Вінниця
 МЧП «Трансконтинентальное сейсмопрогностическое бюро»,
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
31                  
Эмирова Д.Э.,
Ибрагимова Э.Э.,
Баличиева Д.В.
Скрининг токсического действия пестицида би-58 различными методами биотестирования
Украина,
Симферополь
Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет»
32                  
Косогіна І.В.,
Астрелін І.М.,
Толстопалова Н.М.
Комплексне очищення стічних вод від барвників
Україна,
Київ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
33                  
Старчак В.Г.,
Цибуля С.Д.,
Пушкарьова І.Д.,
Мачульський Г.М.
Утилізація промислових відходів у захисних композиціях
Україна,
Київ, Чернігів
Чернігівський національний педагогічний університет,
Чернігівський державний технологічний університет,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
34                  
Безвозюк І. І.,
Гурко О. В.
Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки на ВАТ “Західенерго” Ладижинська ТЕС
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
35                  
Тітов Т. С.,
Гордієнко О. А.
Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
36                  
Ранський А.П.,
Петрук Р.В.,
Сандомирський О.В.
Аналітичний контроль екологічно небезпечнихфосфоровмісних пестицидних препаратів
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
37                  
Ранський А.П.,
Петрук Р.В.,
Петрук Г.Д.
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
38                  
Ранський А. П., Полонець О. В., Панченко Т. І.,
Тітов Т. С.,
Петрук Р. В.
Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
39                  
Євсєєва М. В.,
Звуздецька Н. С.,
Панченко Т. І.
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
40                  
Гордієнко О. А., Ранський А. П.
Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
41                  
Щербак Н.В.,
Захматов В.Д.,
Ващенко В.Н.
Технология быстрого и масштабного распыления сорбентов для ликвидации разливов нефти на водоемах
Украина,
Киев
ЗАО «Гипрогражданпромстрой», Государственная экологическая академия последипломного образования и управления,
Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины
42                  
Василенко І.А. ,
Олейников В.Г.
Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту
 
Україна, 
Дніпро-петровськ
Український державний хіміко-технологічний університет
 
 
СЕКЦІЯ 7
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ, ВИХОВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ. ЕКОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
 
22.09.11 (1400– 1630), 23.09.11 (930– 1300) (ГУК, ауд. 222)
Головуючі: д.т.н., проф. Статюха Г. О., д.г.-м.н., проф. Сафранов Т.А.,
заступник голови: к.т.н., доц. Горячев Г.В.
 
Автори
Назва доповіді
Країна,
місто
Організація
1                     
Літушко О.П.
Участь громадськості у ефективному поводженні з твердими побутовими відходами
Україна,
Луцьк
Волинський національний університет

ім. Л. Українки
2                     
Мітрясова О.П.
Методологічні основи змісту навчання хімії
студентів-екологів
Україна, Миколаїв
Чорноморський державний університет ім. П. Могили
3                     
Мовчан В.О.,
Черненко К.Д.
Екологізація міських систем ­- шлях до сталого розвитку
Україна,
Київ
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
4                     
Мокрий В.І.,
Копій Л.І.,
Капустяник В.Б.,
Корчак Ю.М., Оліферчук В.П., Паславський М.М., Клименко Ю.В.,
Магунь С.Р.
Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району
Україна,
Львів
Національний лісотехнічний університет України,
Львівський національний університет
ім. І.Франка
5                     
Очеретний В.П.,
Мищишин Н.А.,
Бойко А.С.
Екологічна оцінка опоряджувальних будівельних матеріалів
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
6                     
Порєва В.О. 
До питання екологізації освіти в Україні як фактору екологічної свідомості
Україна,
Київ
Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
7                     
Прищак М.Д.
Етика відповідальності: дискурс еколого-комунікативних засад
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
8                     
Статюха Г.О.,
Бойко Т.В., 
Джигирей І.М.
Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»
Україна,
Київ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
9                     
Стрельбицький М.П.
Екологічні сенси натурфілософської лірики Євгена Гуцала
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
10                  
Тимошенко М.М., 
Євсєєв В.П.,
Камишина Є.В.
Предметні компетенції з екологічного інспектування
як складова ключових компетенцій держекоінспектора
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
11                  
Боронос В.М., Шкодкіна Ю.М.
Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)
Україна,
Суми
Сумський державний університет
12                  
Шпаківська І.М., Козловський М.П.
Перспективи запровадження екологічних структурованих докторських програм в Україні
Україна,
Львів
Інститут екології Карпат НАНУ
13                  
Боголюбов В.М.
Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку
Україна,
Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
14                  
Бойко Т.В.
Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку
Україна,
Київ
НТУУ «Київський політехнічний інститут»
15                  
Шатурський Я.П., Бухтіяров В.К.,
Заславський О.М.
Особливості викладання навчальної дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» в аграрному вузі
Україна,
Київ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
 
16                  
Голік Ю.С.,
Ілляш О.Е.,
Самойлік М.С.,
Лубенець Ю.І.,
Шапка О.В.
Перспективи розвитку місцевих ініциатів у сфері раціонального та безпечного поводження з тпв
Україна,
Полтава
Полтавський національний технічний університет
ім. Ю. Кондратюка
17                  
Демченко В.О.,
Демченко Н.А.,
Антоновський О.Г.
Застосування інноваційних методів
в практичній підготовці фахівців з екології
Україна, Мелітополь
Таврійський державний агротехнологічний університет
18                  
Дребот О.І.
Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?
Україна,
Київ
Інститут агроекології і економіки природокористування НААН України
19                  
Дрозд І.П. ,
Гулий А.В.
Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства
Україна,
Київ
Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України
20                  
Гулий А.В.,
Дрозд І.П.
Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку
Україна,
Київ
Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України
21                  
Звенигородський Е.Л.
Особливості та досвід інноваційної венчурної діяльності в ході реалізації екологічних проектів в Канаді
Канада,
Торонто
Відділення біомедичної діагностики Медичної академії в структурі університета Торонто
22                  
Клименко М.О.,
Губанов О.В.,
Вєтров І.В.
Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
Україна,
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування
23                  
Колишкіна А.П.
Педагогічне керівництво сім’єю у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи
Україна,
Суми
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
24                  
Ващенко В.М., Мірошніченко А.А.,
Данканич О.В.,
Резніков О.Ю.,
Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, компанія «Live Earth»,
Закарпатський державний університет,
Асоціація правників України
25                  
Андрос О.Є.
Екологізм як складова політичного процесу: огляд тенденцій
Україна,
Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
26                  
Карамушка В.І.
Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку
Україна, Київ
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Університет менеджменту освіти НАПН України
27                  
Горячев Г. В.,
Шуляк Д. О.,
Гурко О. В.,
Дзюняк Д. Ю.,
Метушевська О. М.
Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж Інтернет
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
28                  
Бобко О. О.,
Усата В. Я.
Дослідження впливу тютюнопаління на організм людини
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
29                  
Кобець В. Д.
Оцінка ефективності природоохоронних систем та їх вплив на навколишнє середовище
Україна, Вінниця
Національна спілка письменників України
30                  
Єгорова Т.М.
Ландшафтно-геохімічні пріоритети
екологічної небезпеки території України
Україна,
Київ
ЧВУЗ Европейский
университет
31                  
Бублик М.І.,
Галянчук К.І.
Екобрендинг – інструмент механізму сталого розвитку
Україна,
Львів
Національний університет “Львівська політехніка”
32                  
Петрук В. Г.,
Цвенько О. О.,
Кватернюк С. М.
Відеоекологія. Позитивні тенденції та перспективи розвитку
Україна, Вінниця
Вінницький національний технічний університет
 
 
 
 

 

Кінцева дата показу анонсу: 
Птн, 09/30/2011
Оцінка: 
0
No votes yet