Ресурсоенергозбереження. Методичні вказівки для заочників

Назва: 
Ресурсоенергозбереження. Методичні вказівки для заочників

Скачати

 

Лекційний курс

 

№ п/п

Тема лекції та короткий зміст

Години

1

Вступ. Проблеми та задачі ресурсоенергозбереження. Енергоресурси на сучасному етапі.

Причини ресурсної та енергетичної криз. Стан ресурсоенергозбереження в Україні. Характеристика енергоресурсів. Запаси ресурсів.

2

2

Теплова, атомна та гідроенергетика.

Структура ТЕК України. Екологічні проблеми теплоенергетики. Принцип роботи АЕС. Безпека ядерних реакторів. Ядерні відходи. Особливості ГЕС. Гідроенергетика України.

2

3

Енергоспоживання та енергоємність галузей промисловості.

Енергоспоживання у світі. Енергоємність економіки України. Особливості розвитку ПЕК України. Потенціал енергозбереження в Україні. Напрямки покращення ресурсозберігаючої політики.

2

4

Альтернативні джерела енергії.

Загальний потенціал альтернативних джерел енергії. Вартість енергії, виробленої поновлюваними джерелами. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії. Розвиток альтернативної енергетики в Україні.

2

5

Сонячна енергетика.

Загальна характеристика сонячної енергетики. Напрямки використання сонячної енергії. Сонячні колектори. Сонячні панелі. Сонячні електростанції. Основні показники розвитку сонячної енергетики в Україні.

2

6

Вітрова та біоенергетика.

Загальна характеристика вітрової енергетики. Типи вітряків. Вартість вітрової енергії. Проблеми вітрової енергетики. Загальна характеристика біоресурсів, які можуть бути використані для отримання енергії. Аналіз енергетичного потенціалу біомаси. Напрямки застосування енергії біомаси. Розвиток біоенергетики в Україні.

2

 

Практичні заняття

 

№ п/п

Тема

Години

1

Розрахунок фінансового ефекту при впровадженні природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів

2

2

Розрахунок показників енергоефективності

2

3

Розрахунок потенціалу альтернативних джерел в Україні

2

4

Дослідження характеристик вітроустановок

2

 

Лабораторні роботи

 

№ п/п

Тема

Години

1

Складання енергетичного паспорту

2

2

Дослідження характеристик гідротурбін

2

3

Дослідження прийому випромінювання сонячними системами

2

4

Дослідження ефективності біогазових установок

2

 

Виконання контрольних робіт

 

У зв’язку з тим, що із дисципліни ”Ресурсоенергозбереження” студенти заочної форми навчання готують курсовий проект, то контрольна робота не виконується. Виконання курсового проекту здійснюється згідно відповідних методичних вказівок.

 

Перелік питань на екзамен

 

1. Причини ресурсної та енергетичної криз в світі

2. Стан ресурсоенергозбереження в Україні

3. Поняття енергоефективності та енергозбереження

4. Класифікація джерел енергії

5. Характеристика вугілля як енергоресурсу

6. Характеристика природного газу як енергоресурсу

7. Характеристика нафти як енергоресурсу

8. Характеристика урану як енергоресурсу

9. Використання викопних видів палива в Україні

10. Принцип роботи ТЕС

11. Екологічні проблеми українських ТЕС

12. Шляхи ресурсозбереження на ТЕС

13. Принцип роботи АЕС

14. Вплив АЕС на довкілля

15. Економічна та екологічна доцільність використання АЕС в Україні

16. Проблема зберігання відпрацьованого ядерного палива

17. Принцип роботи ГЕС

18. Особливості ГЕС

19. Екологічний вплив ГЕС

20. Стан гідроенергетики в Україні

21. Енергоспоживання у світі

22. Види показників ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (вартісні, натуральні, комбіновані)

23. Енергоємність економіки України. Основні галузі енергоспоживання

24. Причини високої енергоємності в Україні

25. Комплексна державна програма з енергозбереження, її завдання та перші результати впровадження

26. Потенціал енергозбереження в металургії, комунальному та сільському господарствах

27. Напрямки покращення ресурсозберігаючої політики

28. Альтернативні джерела енергії та їх світове використання

29. Капітальні затрати і собівартість енергії, виробленої альтернативними джерелами. Динаміка зміни цін на ”альтернативну” енергію

30. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії

31. Розвиток альтернативної енергетики в Україні

32. Загальна характеристика сонячної енергетики та напрямки використання сонячної енергії

33. Сонячні колектори

34. Фотоелектричні системи (сонячні панелі) та сонячні електростанції

35. Проблеми і негативний вплив сонячної енергетики

36. Загальна характеристика вітрової енергетики

37. Капіталовкладення у будівництво вітрових установок та вартість енергії, отриманої з вітряків

38. Види вітряків, їх особливості, переваги та недоліки

39. Проблеми і негативний вплив вітрової енергетики, шляхи їх вирішення

40. Вітроенергетика в Україні

41. Види і характеристика біологічних ресурсів для отримання енергії

42. Особливості розвитку біоенергетики в Україні

43. Використання біогазу і біодизелю

 

Перелік рекомендованої літератури

 

  1. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Під заг. ред. А. К. Шидловського. – К.: Укр. енциклопедичне знання, 2007. – 560 с.
  2. Пал М. Х. Энергия и защита окружающей среды. – Падерборн: FIT-Verlag, 1996. – 449 с.
  3. Шульман Р. Ф. Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии. – К.: 2006. – 560 с.
  4. Проблеми енергозбереження, екології та шляхи їх розв’язання/ Г. Г. Півняк, М. О. Доброгорський, М. А. Дудля. – К.: УМК ВО, 1991. – 136 с.
  5. Енергозбереження. Посібник для учнів загальноосвітньої школи з раціонального використання ресурсів та енергії / Мельникова О. В. та ін. – К.: Палітра Друку, 2003. – 88 с.
  6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Пособие для проведения лабораторного практикума / Сост. Хахалева Л. В. – Ульяновск, 2007. – 21 с.
  7. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел України.
  8. Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі. – Львів: Магнолія, 2008. – 188 с.

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
74 кБ