Практичне заняття 5 Складання ландшафтно-екологічних карт

Назва: 
Практичне заняття 5 Складання ландшафтно-екологічних карт
Автор: 
Іщенко В.А.

Скачати

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

 

Складання ландшафтно-екологічних карт

В процесі екологічних досліджень необхідно скласти чотири групи карт:

1 - природні карти (абіотичні, біотичні, комплексні) – геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, кліматичні, грунтові карти тощо;

2 - карти антропогенних факторів (соціально-економічні) – карти урбанізації, промисловості, транспортно-енергетичні, сільськогосподарські тощо;

3 - карти екологічних змін стану природного середовища – карти техногенного забруднення, фізичного забруднення, зміни гідрологічних умов тощо;

4 - карти територіальних екологічних зв'язків між людиною і навколишнім середовищем.

Друга і третя групи карт відображають антропогенний вплив на природне середовище, четверта група - зв'язки між людиною і природою, реакцію організму людини на зміну середовища.

Аналітичні карти (природні та соціально-економічні) служать необхідним матеріалом для складання базових картомоделей: природних ландшафтів, ландшафтно-антроногенних комплексів (антропогенпого впливу) і екологічних змін ПТК.

Синтетична геоекологічна карта стану середовища відіграє велику роль у здійсненні подальших картографічних робіт (ландшафтно-екологічного районування та ін.), а також при вико­нанні природоохоронних заходів.

Методика еколого-геохімічного картографування міської території має специфічні особливості. Головною метою початкового етапу є виявлення основних джерел забруднення і зон їх впливу, а також встановлення природних і антропогенних умов формування потоків розсіювання. Для цього на картосхему ландшафтних систем наносяться всі потенційно небезпечні джерела забруднення. Додається інвентаризаційний список підпри­ємств з характеристикою типу виробництва, об'ємом і складом викидів, стоків, рідких і твердих відходів, ступенем їх токсичності. На карті відзначається місце складання або захоронення цих відходів.

На наступному етапі проводиться площадне геохімічне картографування - розподіл хімічних елементів у різних сферах.

На кінцевому етапі картографування методом картографічного синтезу (накладання карт) складається інтегральна карта геохімічної оцінки якості міського середовища. На основі цієї карти за інтенсивністю забруднення ландшафтів виділяються території (умовно чисті, помірно забруднені, забруднені, дуже забруднені, сильної екологічної кризи і екологічної катастрофи).

 

Контрольні запитання

  1. Які групи карт складають в процесі екологічних досліджень?
  2. З яких етапів складається ландшафтно-екологічне картографування?
  3. Як поділяються території за інтенсивністю забруднення?

 

Завдання 1. Використовуючи обчислені на практичній роботі № 1 значення коефіцієнтів концентрації, скласти карту забруднення грунтів Вінницької області міддю (цинком, кобальтом, марганцем, свинцем, хромом, нікелем).

Завдання 2. Використовуючи обчислені на практичній роботі № 2 значення показників інтенсивності забруднення, скласти карту інтенсивності забруднення грунтів Вінницької області.

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
99 кБ