Підсистема “Грунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України

        З розвитком промисловості та інших галузей у нас в країні стан навколишнього природного середовища і, зокрема, ґрунту набуває тенденції до погіршення. З метою регулювання впливу на довкілля службами Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України здійснюється чіткий контроль за антропогенною діяльністю, зокрема контроль відходів та забруднення ґрунту. В результаті здійснення контролю накопичується велика кількість даних, які підлягають обробці та узагальненню. Процес реєстрації даних, їх обробки та формування на їх основі протоколів, актів та звітів, використовуючи паперові носії для накопичення інформації та здійснення її обробки і формування звітів, є досить рутинною і тривалою працею, під час якої ймовірним є виникнення різного роду помилок та описок. У зв’язку з цим, була поставлена задача створення Єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України, яка забезпечувала б отримання результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування. Ця система, яка отримала скорочену назву АСК “Екоінспектор”, була створена у 2005 році колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б.
       АСК “Екоінспектор” має три основні підсистеми: “Ґрунти та відходи”, “Викиди”, “Вода та скиди”. Охарактеризуємо підсистему “Ґрунти та відходи”. Регіональними підрозділами аналітичного контролю проводиться контроль стану ґрунтів та відходів (відбір та дослідження проб ґрунтів згідно плану роботи), вибірковий інспекційний контроль та проведення досліджень за скаргами. Хіміко-аналітичним контролем охоплено землі різних категорій, а саме: сільськогосподарського призначення; житлової та громадської забудови; природоохоронного рекреаційного та оздоровчого призначення; водного фонду; промисловості; транспорту; полігонів та відходів. 
       Створена підсистема “Ґрунти та відходи” дозволяє повністю автоматизувати усю роботу екоінспекторів: формування актів відбору проб та протоколів вимірювання показників складу та властивостей ґрунтів та відходів; побудова і перевірка градуювальних характеристик; реєстрація підприємств-забруднювачів, на яких зафіксовано перевищення ГДС, ведення журналів: “Побудова та перевірка градуювальних характеристик”, “Результати вимірювання”, “Результати зважування”, “Приготування розчинів хімічних реактивів та титрованих розчинів”, “Приготування стандартних розчинів”, “Внутрішній контроль якості результатів вимірювань”, “Реєстр проб”.
       Робота екоінспектора зводиться до введення в комп’ютер паспортних даних проб, інформації про об’єкт контролю та іншої інформації з акту, який складається на місці відбору проб. Далі програма супроводжує процес вимірювання (в неї введені усі можливі методики виконання вимірювань) значень показників якості та параметрів відходів, забезпечує автоматичне перенесення інформації з одного документу в інший. Наприклад, введені дані про підприємство заносяться і в усі інші документи. Результати вимірювань заносяться і у протокол, і у відповідні журнали, і у звіти. Програма автоматично формує звіти у форматах документів MS Excel чи MS Word, в яких ведеться основна документація екоінспекторів. Налагоджено механізм збирання регіональних баз даних підсистеми в єдиний банк даних ДЕІ Мінприроди України та формування узагальнюючих звітів.
       З початку 2006 року проводиться всебічне тестування системи на практиці. До кінця 2006 планується впровадження підсистеми в усіх регіональних держекоінспекціях України.
 
Підсистема “Ґрунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Зіскінд Ю.Л., Мокін В.Б., Боцула М.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 62.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet